تجربیات موفق همکاران سیستم در پیاده‌سازی راهکارهای ERP در شرکت‌های بزرگ

همکاران سیستم طی 30 سال فعالیت در زمینه‌ی عرضه‌ی راهکارهای نرم‌افزاری سازمانی، دانش و تجربیات ارزشمندی در پیاده‌سازی راهکارهای ERP در صنایع گوناگون کسب کرده است.
عرضه‌ی محصولات متناسب‌سازی شده برای پاسخ به نیازهای صنایع، تیم متخصص و با تجربه و شبکه‌‌ی گسترده در کشور، شرکت را در زمینه استقرار پروژه‌های ERP در شرکت‌های بزرگ و با نیازهای خاص توانمند کرده است. نمونه‌ای از این تجربیات موفق در این بخش پیش روی شماست.

شرکت بهنوش ایران

 

صنعت: غذایی و نوشیدنی

راهکارهای همکاران سیستم: دفتر کل، دریافت و پرداخت، تسهیلات، بهای تمام شده، صورت های مالی، فروش و پخش، موبایل سرویس پخش، جبران خدمات، تدارکات، سهام همکاران، مدیریت دارایی، انبار، کارگزینی، اتوماسیون تحت وب

بیش‌تر بدانید

نوین چرم

 

صنعت: فروشگاه‌های زنجیره‌ای

راهکارهای همکاران سیستم: فروش فروشگاهی، هوشمندی تجاری 

بیش‌تر بدانید

شرکت اصفهان مقدم 

 

صنعت: بسته‌بندی

راهکارهای همکاران سیستم: دفتر کل، دریافت و پرداخت، فروش داخلی، کنترل موجودی در فروش، انبار، تدارکات، مدیریت دارایی، اسناد تجاری در تدارکات، تسهیلات، مدیریت تردد، جبران خدمات، کارگزینی، آموزش، اتوماسیون تحت وب، طراحی گردش کار

 

صنایع غذایی بهروز نیک

 

صنعت: غذایی و نوشیدنی

راهکارهای همکاران سیستم: دفتر کل، بهای تمام شده، دریافت و پرداخت، فروش و پخش، موبایل سرویس پخش، تدارکات، تسهیلات، جبران خدمات، پورسانت فروش، انبار، هوشمندی راهکاران

بیش‌تر بدانید

سامان بارز

 

صنعت: بازرگانی

راهکارهای همکاران سیستم: دفتر کل، دریافت و پرداخت، جبران خدمات،  انبار، فروش، تدارکات

بیش‌تر بدانید

ایران دوچرخ 

 

صنعت:خودرو

راهکارهای همکاران سیستم:دفتر کل، بهای تمام شده، دریافت و پرداخت، فروش داخلی، تدارکات، انبار، جبران خدمات

بیش‌تر بدانید

فرآورده های لبنی گلستان صباح

 

صنعت: غذایی و نوشیدنی

راهکارهای همکاران سیستم: دفتر کل، دریافت و پرداخت، بهای تمام شده، جبران خدمات، تدارکات، انبار، مدیریت تردد، فروش داخلی، مدیریت دارایی

بیش‌تر بدانید

صنایع سندان ایرانیان

 

صنعت: قطعات خودرو

راهکارهای همکاران سیستم: دفتر کل، دریافت و پرداخت، بهای تمام شده، کارگزینی، جبران خدمات، فروش داخلی، انبار، تدارکات و لجستیک، تدارکات، مدیریت دارایی، اتوماسیون تحت وب

 

فرآورده های غذایی سمیه

 

صنعت:غذایی و نوشیدنی

راهکارهای همکاران سیستم:دفتر کل، بهای تمام شده، دریافت و پرداخت، انبار، فروش داخلی، جبران خدمات، مدیریت دارایی، کارگزینی، آموزش، تدارکات

بیش‌تر بدانید

پلی اوره تان ایران

 

صنعت: خودرو

راهکارهای همکاران سیستم:دفتر کل، دریافت و پرداخت، تدارکات، انبار، موبایل سرویس پخش، فروش و پخش، جبران خدمات

صنایع خالص سازان روی زنجان

 

صنعت:صنایع فلزی سبک

راهکارهای همکاران سیستم: دفتر کل، بهای تمام شده، دریافت و پرداخت، فروش داخلی، مدیریت تردد، انبار، مدیریت دارایی، تدارکات، جبران خدمات، کارگزینی، اتوماسیون تحت وب

بیش‌تر بدانید

شرکت شهاب الکتریک

 

صنعت: لوازم خانگی

راهکارهای همکاران سیستم: هوشمندی تجاری

بیش‌تر بدانید

صنایع تخم‌مرغ تلاونگ


صنعت: غذایی و نوشیدنی

راهکارهای همکاران سیستم: دفتر کل، دریافت و پرداخت، فروش و پخش، موبایل سرویس پخش، مدیریت دارایی، انبار، جبران خدمات

بیش‌تر بدانید

پتروشیمی امیرکبیر

 

صنعت:پتروشیمی

راهکارهای همکاران سیستم: پتروشیمی دفتر کل، بهای تمام شده، دریافت و پرداخت، مدیریت دارایی، جبران خدمات، فروش داخلی و صادراتی، انبار، صورت های مالی، پذیرش و توزین، مدیریت سهام

ایران دارو

 

صنعت: دارویی

راهکارهای همکاران سیستم: دفتر کل، صورت های مالی، دریافت و پرداخت، جبران خدمات، کنترل تولید، انبار، مدیریت دارایی، فروش داخلی، تدارکات، مدیریت سهام

بیش‌تر بدانید

ایمن سازان خودرو اندیشه

 

صنعت: خودرو

راهکارهای همکاران سیستم:دفتر کل، دریافت و پرداخت، انبار، سرویس‌های موبایل انبار، مدیریت دارایی، فروش داخلی،  تدارکات،  جبران خدمات

 

سلیم البرز

 

صنعت:پخش

راهکارهای همکاران سیستم: دفتر کل، دریافت و پرداخت،  انبار، انبار و حسابداری انبار شرکت‌های بازرگانی، موبایل سرویس پخش،جبران خدمات، فروش، فروش و پخش، سرمایه انسانی،  تدارکات لجستیک، پورسانت فروش

غلتک سازان سپاهان

 

صنعت: صنایع فلزی اساسی

راهکارهای همکاران سیستم: دفتر کل، دریافت و پرداخت، بهای تمام شده، آموزش، انبار، مدیریت نگهداری و تعمیرات، تدارکات، مدیریت دارایی، گردش کار، فروش، کارگزینی، سرمایه انسانی، جبران خدمت،  فروش داخلی، جبران خدمات، مدیریت تردد،  اتوماسیون تحت وب، هوشمندی تجاری

بیش‌تر بدانید

آرد تجارت

صنعت: غذایی و نوشیدنی

راهکارهای همکاران سیستم: دفتر کل، دریافت و پرداخت،  انبار، مدیریت دارایی، پذیرش و توزین، فروش داخلی، جبران خدمات

 

پرهون طرح

 

صنعت: پیمانکاری

راهکارهای همکاران سیستم: دفتر کل، انبار، انبار و حسابداری انبار شرکت‌های بازرگانی، مدیریت دارایی، ماژول کارگزینی، جبران خدمات، دریافت و پرداخت، اتوماسیون تحت وب

بیش‌تر بدانید