نرم افزار حقوق و دستمزد راهکاران (جبران خدمات)

کاهش زمان انجام محاسبات طولانی و پیچیده در کنار لزوم دقت در اجرای فرآیندهای جبران خدمات، به‌کارگیری ابزار مناسب را برای این بخش از سازمان‌ها به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل کرده است.


جبران خدمات از مهم‌ترین معیارهای انگیزشی کارکنان برای فعالیت موثر در سازمان به‌شمار می‌آید، از این رو این حوزه از فعالیت‌های مدیریت سرمایه انسانی برای مدیران و کارکنان از اهمیت خاصی برخوردار است. وجود الزامات قانونی و پیچیدگی‌های حاکم بر نظام جبران خدمات بر اهمیت وجود راهکار نرم‌افزاری مناسب در این حوزه می‌افزاید.


 • انعطاف‌پذیری در پاسخگویی به الزامات قانونی/آئین‌نامه‌ای متنوع
 • کاهش زمان اعمال تغییرات قوانین و رویه‌ها
 • پرداخت به موقع حقوق و دستمزد کارکنان و کاهش نارضایتی آنها
 •  کاهش خطاهای محاسباتی
 • پوشش‌‌دهی تنوع رویه‌های پرداختی سازمان 
 • پوشش‌دهی انواع معوقه‌های جبران خدمات
 • انعطاف‌پذیری در تغییر روش محاسبه عوامل با حفظ تاریخچه تغییرات مربوط به آن
 • دسترسی سریع و مطمئن به اطلاعات

یکپارچگی فرایندی در انجام محاسبات و پرداخت

پوشش تنوع نظام‌های پرداختی

پوشش انواع اسناد حسابداری متناسب با نوع محاسبه

 نرم افزار حقوق و دستمزد این امکان را برای شما فراهم می‌کند که متناسب با هر نوع پرداخت و معوقات آنها، صدور اسناد حسابداری به تفکیک محاسبات جاری و انواع معوقه (سال جاری، سنواتی) انجام شود تا گردش مالی دقیق‌تری به واحد حسابداری منتقل شود.

پاسخ‌گویی به الزامات قانونی

سیستم جبران خدمات با در نظر گرفتن الزامات قانونی حاکم در کشور به سازمان‌ها نسبت به وجود ابزاری مناسب و مطمئن، اطمینان می‌بخشد. این سیستم، انواع گزارش‌ها و فایل‌های خروجی از جمله فایل بانک و لیست پرداخت، فایل و لیست بیمه، فایل و لیست مالیات، فایل و لیست ریز اقساط وام و…. را در اختیار سازمان‌ها قرار می‌دهد. علاوه بر این امکان دریافت گزارشات و فایل‌های مرتبط با سایر خروجی‌های قانونی برای سازمان‌ها وجود دارد.

کاهش زمان دسترسی به اطلاعات و سهولت استفاده از آنها

راحتی کار با نرم‌افزار در کنار دسترسی به انواع گزارش‌ها و خروجی‌های مورد نیاز سازمان‌ها، یکی از الزامات یک نرم‌افزار خوب به‌شمار می‌رود. در نرم افزار محاسبه حقوق راهکاران، با استفاده از امکانات مختلف از جمله گروه‌بندی اطلاعات، دریافت انواع گزارش‌های مدیریتی و سایر گزارشات محاسباتی به تفکیک جاری و معوقه، ارسال اطلاعات از طریق ایمیل، امکان مرور جبران خدمات و…..  زمان دسترسی به اطلاعات کاهش و سهولت استفاده از سیستم افزایش می‌یابد.

یکپارچگی اطلاعات با سیستم جامع نفت

با توجه به نیاز شرکت‌‌های حوزه نفت در خصوص یکپارچگی اطلاعاتی با نرم‌افزارهای مورد استفاده در سازمان خود، این امکان از طریق ارتباط نرم افزار جبران خدمات با سیستم جامع نفت وجود دارد.  با استفاده از این راهکار امکان دریافت اطلاعات فایل‌های مرتبط با شرکت‌های حوزه نفت شمال و جنوب و تبدیل آنها به اسناد مورد نیاز مالی فراهم می‌شود.


اطلاعات پایه

 • تعریف انواع بسته‌های جبران خدمات
 • تعریف جداول مالیاتی
 • تعریف انواع وام‌ها

محاسبات

 • تعیین روش محاسبه عوامل جبران خدمات به‌شکل دل‌خواه و به تفکیک انواع گروه‌های استخدامی
 • حقوق ماهانه
 • ذخیره و محاسبه عیدی
 • ذخیره و بازخرید مرخصی
 • ذخیره و بازخرید سنوات
 • محاسبات خاص سازمان
 • تسویه حساب

مدیریت فایل

 • پیکربندی و تعیین فرمت انواع فایل‌های ورودی و خروجی

حسابداری جبران خدمات

 • تعریف انواع الگوی سند حسابداری