نرم افزار خزانه داری (دریافت‌ و‌ پرداخت) راهکاران

از جمله الزامات مدیریت وجوه نقد سازمان؛ آگاهی در لحظه از وضعیت دریافت‌ها و پرداخت‌ها، ثبت و ردیابی اسناد دریافتنی و پرداختنی است. انجام این مهم بدون داشتن راهکاری نرم‌افزاری امکان‌پذیر نیست.

نرم افزار دریافت و پرداخت به عنوان یکی از ماژول های نرم افزار حسابداری راهکاران، با ارائه‌‌‌‌‌ گزارش‌‌‌‌‌های کامل از زوایای متفاوت، این امکان را در اختیار مدیران و تصمیم‌‌‌‌‌گیرندگان سازمان قرار می‌‌‌دهد که در کم‌‌‌ترین زمان ممکن، بتوانند اطلاعات مورد نیاز را دریافت کنند. همچنین گزارش‌های کنترلی یا تحلیلی و زمان‌‌‌محور متعددی در این راهکار تعبیه شده است که به سازمان در اتخاذ تصمیمات بهینه و ارزیابی آنها در هر لحظه از زمان کمک می‌‌‌کند.


 • مدیریت در لحظه وضعیت نقدینگی و منابع و مصارف مرتبط
 • افزایش سرعت و دقت در فرایندهای مالی و بانکی
 • ردیابی جریان وجوه نقد سازمان
 • مدیریت یکپارچه دریافت‌ها و پرداخت‌ها از محل خرید و فروش
 • مدیریت امور تنخواه و تنخواه گردان‌ها

مدیریت وضعیت اسناد دریافتی، پرداختی و حساب مشتریان و تامین‌کنندگان

اطلاع به‌موقع از وضعیت حساب‌ طرف‌های تجاری از مسائلی است که مدیریت نقدینگی سازمان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. نرم افزار خزانه داری راهکاران با ارائه‌ اطلاعات جامع و به‌موقع این حساب‌ها، نقش خود را در تقویت مدیریت نقدینگی کسب‌وکار ایفا می‌کند. همچنین این راهکار، امکاناتی نظیر ثبت و نگهداری تمامی عملیات به تفکیک شعب، ثبت هم‌زمان عملیات در شعب متفاوت و انجام انتقال بین آن‌ها را در اختیار سازمان‌ها قرار می‌دهد.

ارائه‌ فرآیندها و ابزارهای کنترلی

فرآیند محور بودن ثبت اطلاعات دریافت و پرداخت در نرم افزار خرانه راهکاران، امکان مناسبی جهت قرار دادن کنترل‌های لازم برای گردش وجوه نقد و اسناد مرتبط ایجاد کرده است. از طرف دیگر ارائه امکاناتی مانند تهیه اتوماتیک صورت مغایرت بانکی، می‌تواند باعث افزایش توان کنترلی واحدهای تجاری در حوزه وجوه نقد شود.

کنترل نقدینگی، تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی

نرم افزار دریافت و پرداخت با ارائه گزارش‌های متنوع در مورد وضعیت نقدینگی، منابع و مصارف مرتبط؛ سازمان‌ها را برای برنامه‌ریزی و کنترل جریان نقدینگی یاری می‌کند.


پوشش‌دهی کامل فرآیند دریافت و پرداخت

 • یکپارچگی با ماژول‌های مرتبط از جمله فروش، پخش و تدارکات
 • ثبت تمامی مبادلات مربوط به دریافت و پرداخت اسناد و وجوه به تفکیک شعب
 • پشتیبانی از فرایندهای مامور وصول به عنوان رویکردی جهت وصول اسناد دریافتی
 • پشتیبانی از فرایندهای حقوقی کردن اسناد دریافتی غیر قابل وصول
 • انجام انتقال بین منابع درون‌سازمانی (بانک‌ها و صندوق‌ها و تنخواه‌ها)
 • انجام انتقال بین شعبه‌های مختلف سازمان
 • تعیین حساب پشتیبان برای حساب‌های بانکی و انجام کنترل‌های مربوط به آن
 • دریافت اطلاعات استقراری و عملیات دریافت‌ و‌ پرداخت از طریق فایل
 • ثبت اسناد حسابداری مربوط با عملیات دریافت و پرداخت با الگوهای قابل تعریف توسط کاربر

تسهیل عملیات مغایرت‌گیری حساب‌های بانکی

 • تنظیم صورت مغایرت بانکی بر اساس اطلاعات صورت حساب بانکی و مغایرت‌گیری اتوماتیک
 • گزارش صورت مغایرت بانکی با روش‌های مختلف

مدیریت ضمانت‌نامه‌ها

 • پوشش‌دهی ضمانتنامه‌های به نفع شرکت و ضمانتنامه‌های به عهده شرکت
 • ثبت فرایند دریافت ‌و‌ پرداخت ضمانت‌نامه‌های بانکی
 • پیشبرد مراحل تمدید، تقلیل، ابطال یا وصول آن‌ها

کنترل حساب‌های تنخواه و هزینه‌های انجام شده توسط تنخواه‌گردان‌ها

 • ثبت صورت خلاصه تنخواه
 • ثبت اطلاعات مالیاتی در صورت خلاصه تنخواه
 • کنترل مخارج انجام شده با مانده تنخواه
 • کنترل موجودی هر یک از تنخواه‌ها با سقف تعیین شده
 • ورود اطلاعات صورت خلاصه تنخواه از طریق فایل اکسل

گزارش‌های مرور و گزارش‌های تحلیلی سیستم

 • تهیه‌ گزارش گردش وجوه نقد (cash flow)
 • تهیه‌ گزارش‌ها به تفکیک هر شعبه
 • جستجوی سریع اقلام دریافتی و پرداختی
 • دسترسی به اسناد دریافت و پرداخت از طریق گزارش‌ها
 • موجودی و گردش حساب‌های بانکی و صندوق‌ها و تنخواه‌ها
 • وضعیت ضمانت نامه‌های بانکی
 • گزارش دریافت‌ها و پرداخت‌ها به تفکیک طرف مقابل، نوع دریافت و پرداخت ، نوع قلم و …
 • گزارش گردش و موجودی تنخواه‌ها و هزینه‌های انجام شده توسط آن‌ها
 • گزارش نقدینگی بابت پیش‌بینی‌های آتی
 • گزارش درخواست‌های دریافت و پرداخت و ردیابی فرم‌های مرتبط شده با این درخواست‌ها
 • گزارش تطبیق دریافت‌ و ‌پرداخت و دفتر کل بابت یافتن مغایرت‌ها