نرم افزار مدیریت قرارداد (کنترل مالی قرارداد پیمانکاری) راهکاران


 • مدیریت و اعمال کنترل‌های مالی در طول دوره قرارداد مطابق با مفاد آن
 • تسهیل در انعکاس مالی عملیات ثبت و پرداخت‌های قرارداد در اسناد مالی
 • مدیریت عوامل افزاینده و کاهنده عملیات پرداخت صورت وضعیت‌ها
 • پوشش همزمان انواع قراردادهای پیمانکاری، کارفرمایی و مشاوره مطابق با نیاز سازمان

آگاهی در لحظه از وضعیت مالی قراردادها


با گرد‌آوری اطلاعات مربوط به قراردادهای منعقد شده در سازمان‌ها و صورت وضعیت‌های ارائه شده مربوط به هر قرارداد در یک بانک اطلاعاتی متمرکز، می‌توانید از وضعیت پیشرفت هر قرارداد، صورت وضعیت‌ها، سپرده‌ها و میزان تسویه وجوه دریافتی و پرداختی در هر لحظه آگاه شوید و بر اساس این اطلاعات مدیریت و برنامه‌ریزی کارآمدتری داشته باشید.

افزایش بهره‌وری و یکپارچگی سازمانی

نرم افزار کنترل مالی قراردادهای پیمانکاری راهکاران، به‌دلیل یکپارچگی با سایر سیستم‌های مالی، امکان افزایش بهره‌وری سازمانی و اطمینان از صحت و دقت اطلاعات نمایش داده شده در گزارش‌ها را فراهم می‌کند. هم‌چنین، بخش عمده‌ کار عملیاتی توسط سیستم انجام شده که خود منجر به کاهش خطا و به‌کارگیری صحیح توانمندی‌های نیروی انسانی می‌شود.

مدیریت انواع پرداخت‌های قرارداد

نرم افزار مدیریت قرارداد راهکاران، امکان ثبت و مدیریت انواع پیش‌پرداخت، پیش دریافت و تسهیم آنها به روش‌های مختلف را دارد و همچنین امکان ثبت انواع صورت وضعیت عادی، تعدیلی، علی‌الحساب و اصلاحیه از نوع افزاینده و کاهنده را فراهم می‌کند. مجموعه این امکانات فرایند پرداخت قرارداد را برای سازمان تسهیل می‌کند.


تسهیلات

 • تنظیمات پیش‌فرض کاربر
 • تسویه سپرده‌ها به شکل تکی و تجمیعی
 • تسویه وجوه صورت وضعیت به شکل تکی و تجمیعی

ثبت و گزارش‌گری اطلاعات پیمان

 • مشاهده کارت پیمان هر قرارداد
 • درج اطلاعات مناقصه در قرارداد
 • ثبت الحاقیه روی قراردادها
 • کنترل مبلغ صورت وضعیت‌های هر قرارداد

ثبت و مدیریت صورت وضعیت

 • ثبت صورت وضعیت‌های ریالی و ارزی
 • پرداخت علی‌الحساب/پیش پرداخت به پیمانکاران
 • دریافت علی‌الحساب/پیش دریافت از کارفرما
 • ثبت سپرده بیمه و حسن انجام کار در صورت وضعیت‌ها
 • صدور سند حسابداری برای صورت وضعیت‌ها
 • تعریف اضافات و کسورات و استفاده از آن در صورت وضعیت‌ها
 • محاسبه اتوماتیک استهلاک پیش پرداخت و علی‌الحساب در صورت وضعیت
 • مشاهده مانده قابل تسویه هر صورت وضعیت و سپرده‌های آن