نرم افزار حضور و غیاب (مدیریت تردد) راهکاران

کنترل تردد کارکنان متناسب با الزامات و ملاحظات تعیین شده در بخش‌های مختلف سازمان براساس نوع کار و ماهیت امنیتی برخی بخش‌های سازمان، یکی از مهم‌ترین نیازمندی‌های سازمان‌ها در حوزه سرمایه انسانی است.  

نرم افزار حضور و غیاب راهکاران، دارای دو بخش کلی کنترل تردد و محاسبات کارکرد است. تعریف سیاست‌های سازمان در حوزه کنترل تردد و ملاحظات امنیتی در کنار پاسخ به پیچیدگی‌ها و تنوع موجود در شیوه‌ محاسبه کارکرد مجموعه‌ای به نام نرم افزار حضور و غیاب را شکل داده است.


 • مدیریت یکپارچه تردد کارکنان با سایر حوزه‌های سرمایه انسانی
 • کنترل تردد در لحظه کارکنان
 • انعطاف در محاسبه کارکرد
 • مشارکت کارکنان در پیشبرد فرایندهای تردد از طریق پرتال کارکنان (خدمات الکترونیک سازمان)

مدیریت تردد کارکنان  

اعمال سیاست‌های کنترل تردد کارکنان

اگر الزاماتی در خصوص دسترسی تردد کارکنان به بخش‌های مختلف وجود داشته باشد، با استفاده از برنامه حضور و غیاب راهکاران می‌توان این سیاست‌ها را مشخص و به هنگام لزوم و در ارتباط با سخت‌افزارهای مرتبط، آنها را به‌شکل مکانیزه اعمال کرد و از این طریق، نسبت به تحقق اهداف کنترل تردد تا حد زیادی مطمئن شد.

پوشش‌دهی تنوع و پیچیدگی‌های روش‌های محاسبه کارکرد

در کنار کنترل اطلاعات تردد کارکنان، انجام محاسبات کارکرد به‌شکل دل‌خواه و با وجود شیفت‌های کاری مختلف و متنوع اهمیت بسیاری دارد. نرم افزار ورود و خروج پرسنل، با استفاده از فرمول‌نویسی پویا و منعطف و با در نظر گرفتن تمامی پارامترها و اطلاعات در فرمول‌نویسی عوامل کارکرد، انواع روش‌های محاسبه کارکرد پرسنل براساس سیاست‌ها و قوانین کسب‌وکار سازمان را به راحتی امکان‌پذیر می‌کند. همچنین در صورت نیاز، امکان ایجاد تغییرات در روش محاسبه عوامل با حفظ تاریخچه تغییرات مربوط به آن در هر زمان به شکل دلخواه وجود دارد.

مشارکت کارمندان و مدیران در فرایندهای حضور و غیاب

خدمات الکترونیک سازمان امکان مشاهده وضعیت تردد کارکنان را فراهم می‌کند و از طریق آن کارمندان می‌توانند درخواست تصحیح اطلاعات تردد و همچنین مرخصی و ماموریت مربوط به خود را ثبت کنند. با به‌کارگیری امکانات گردش کار سیستم، فرایندهای مرتبط با هریک از درخواست‌های کارمندان از طریق خدمات الکترونیک سازمان امکان‌پذیر است.

دستیابی آسان به انواع اطلاعات و گزارش‌های مورد نیاز حوزه تردد

طراحی و آماده‌سازی گزارشات پرکاربرد حوزه تردد مبتنی بر حضور و غیاب و محاسبات کارکرد در این حوزه موجب شده که امکان دستیابی به اطلاعات تجمیعی در سطوح مختلف برای ارائه و تصمیم‌گیری به خصوص در زمینه جبران خدمات کارکنان، وجود داشته باشد .


اطلاعات پایه

 • تعریف انواع شیفت، گروه کاری و تقویم
 • تعریف گیت
 • تعریف انواع مجوز روزانه و ماهانه
 • تعریف عوامل کارکرد و پوشش پیچیدگی سیاست‌های محاسبات کارکرد به تناسب نیاز هر سازمان
 • اعمال تغییرات در روش محاسبه عوامل با حفظ سوابق تغییرات مربوط به آن
 • تعریف تقویم محاسباتی جهت پوشش محاسبات کارکرد در بازه زمانی غیر از ماه استاندارد
 • ارسال دسترسی کارمندان به دستگاه‌­های ثبت تردد با تعریف اثرانگشت، چهره و کارت فیزیکی
 • مدیریت دستگاه‌­های ثبت تردد از محیط نرم‌افزار راهکاران

کنترل تردد

 • مشاهده رویدادهای تردد به شکل لحظه‌­ای
 • کنترل ورود و خروج اشخاص و کارمندان از گیت‌­ها مطابق با سیاست­‌های سازمان
 • تعریف و مدیریت کنترل­‌های خاص روی دستگاه­‌های ثبت تردد از طریق نرم‌ افزار کنترل تردد
 • کنترل متمرکز در عین توزیع‌شدگی جغرافیایی گیت­‌ها و دستگاه‌­های ثبت تردد

عملیات

 • مدیریت اطلاعات تردد کارمندان به شکل روزانه و ماهانه
 • جابه­‌جا کردن شیفت دو کارمند با هم، با لحاظ کردن مشخصات زمان جابه­‌جایی
 • امکان برنامه‌ریزی گروه کاری کارمند
 • تنظیم اجرای فرامین روی دستگاه‌های ثبت تردد از طریق نرم ‌افزار ورود و خروج پرسنل
 • محاسبه کارکرد به شکل پیش‌نویس و نهایی

گزارش

 • گزارش مرور کارکرد
 • مشاهده افراد حاضر در سازمان
 • مشاهده افراد در حال اضافه کار
 • تهیه انواع گزارش‌های کارکرد پرسنل به تفکیک عوامل روزانه و ماهانه

مرخصی

 • تعریف انواع مرخصی استحقاقی، استعلاجی، بدون حقوق و … متناسب با ساعت شیفت کاری کامندان
 • تعریف محدودیت برای تعداد یا ساعت ثبت مرخصی ساعتی
 • تعریف فرمول برای محاسبه مانده مرخصی
 • ثبت درخواست مرخصی به شکل انفرادی، گروهی
 • ثبت درخواست مرخصی گروهی از طریق اکسل

ماموریت

 • تعریف انواع ماموریت ساعتی و روزانه
 • تعریف فرمول برای محاسبه هزینه‌­های مربوط به ماموریت
 • ثبت ماموریت به صورت انفرادی و گروهی
 • مشاهده و چاپ حکم ماموریت