ارائه‌دهنده‌ی راهکارهای نرم‌ افزارهای سازمانی
ارائه‌دهنده‌ی راهکارهای نرم‌ افزارهای سازمانی

واژه شناسی

واژه شناسی کپی رایت (قسمت اول) کپی رایت (copy right): کپی رایت یا حق تألیف حقی است که برای پدیدآورنده یک اثر بوجود می آید، مشروط به آنکه اثر اصالت داشته باشد و از آثار گذشتگان و دیگران در پدید آوردن آن استفادۀ غیرمجاز نشده باشد. پدید آورنده نسبت به اثر خود از حقوق مادی … ادامه

قانون چگونه از شما حمایت می کند؟

فرض کنید شخصی به شما سفارش تولید یک نرم افزار را می دهد: پرسش اول: توافق بین شما و سفارش دهنده چه عنوان حقوقی دارد؟ پرسش دوم: حقوق مادی نرم افزار تولید شده متعلق به چه کسی است؟ سفارش دهنده یا شما؟ پرسش سوم : اگر شخص و یا شرکتی شما را برای تولید نرم … ادامه

معرفی دو کتاب در حوزه کپی رایت

قراردادهای حقوق مؤلف نویسنده: پژمان محمدی انتشارات: دادگستر ۱۳۸۶ آنچه در این کتاب می خوانید: کتاب قراردادهای حقوق مؤلف در صدد ثابت کردن تفاوت ها و آثار عملی موضوعات و احکام و نشان دادن نقائص و کلیت های حقوق ایران است. حقوق مادی و اقتصادی که برای پدید آورنده نسبت به اثر وجود دارد، قابل … ادامه

واژه شناسی

واژه شناسی نرم افزار: (قسمت دوم)   نرم افزار جمعی ( Collective Software): نرم افزاری است که تحت مدیریت، ابتکار و نام یک شخص حقیقی و حقوقی –عمدتا شرکتهای نرم افزاری- توسط یک تیم انجام می شود. شخص حقیقی و یا حقوقی که نرم افزار با مدیریت و سرمایه گذاری او به وجود آمده است، … ادامه

واژه شناسی

واژه شناسی نرم افزار: (قسمت اول)   نرم افزار (Software): مجموعه ای از رویه ها، دستورالعمل ها، فرامین و مستندات است که به صورت نشانه (کد) یا به صورت دیگر بیان شود و در صورت ارائه به یک سامانه پردازنده متناسب، آن سامانه توانمندی اجرا و انجام کار مشخص یا تحصیل نتیجه مورد نظر را … ادامه

قانون چگونه از شما حمایت می کند؟

فرض کنید شما و چند نفر از دوستان تان به طور مشترک پدیدآورنده یک نرم افزار (مثلا یک نرم افزار حسابداری) هستید: • پرسش اول: حقوق ناشی از نرم افزار متعلق به کدام یک از افراد گروه است؟ • پرسش دوم: اگر یک شرکت بخواهد حق عرضه این نرم افزار را بگیرد آیا رضایت تمامی افراد … ادامه

معرفی دو مقاله در حوزه نام تجاری و علامت تجاری

اگر می خواهید بیشتر درباره علامت تجاری بدانید خواندن دو مقاله زیر را به شما پیشنهاد می کنیم: «وجوه اشتراک و افتراق نام تجاری و علامت تجاری» نویسنده: شیرزاد اسلامی آنچه در این مقاله می‌‌خوانیم: از منظر حقوقی، نام تجاری و علامت تجاری دو مفهوم متفاوت بوده و آثار و احکام جداگانه ای نیز دارند، … ادامه

قانون چگونه از شما حمایت می کند؟

فرض کنید شما پدیدآورنده یک اثر ادبی و یا هنری هستید و قصد دارید اثر خود را در ایران ثبت کنید: • سوال اول: کدام مرجع در ایران عهده دار ثبت آثار ادبی و هنری است؟ • سوال دوم: آیا شما برای کسب حمایت اثر خود موظف به ثبت اثر هستید؟ • سوال سوم: در … ادامه

معرفی دو کتاب در حوزه‌ی علائم تجاری

بررسی ثبت و نقض حقوق علائم تجاری و برند در نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپایی نویسندگان: محمدجواد پهلوان، الهه امیدی ناشر: فردوسی آنچه در این کتاب می خوانیم: ثبت برند و علائم تجاری، بررسی تحولات قانون گذاری در زمینه تدوین قانون جدید ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری، موافقت نامه‌های اتحادیه اروپا مربوط … ادامه

قانون چگونه از شما حمایت می کند؟(۲)

فرض کنید شما پدیدآورنده یک نرم افزار (مثلا بازی رایانه ای) هستید و نام یا عنوان یا نشان خاصی برای نرم افزار خود تعیین کرده اید که معرف نرم افزار شماست مثلا یک لوگو، اگر شخص دیگری از همان لوگو یا شبیه آن استفاده کند، قانون چگونه از شما حمایت می کند: • پرسش اول: … ادامه