نرم افزار مدیریت امور بازنشستگان راهکاران

توجه دولت‌ها و موسسات اجتماعی بزرگ به رفاه کارکنان بعد از پایان دوران فعالیت در سازمان، منجر به وضع قوانین و مقررات مختلف مربوط به بیمه و بازنشستگی در تمامی کشورها شد که ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست .

طبق قوانین سازمان‌های بازنشستگی، هر کارمند پس از پایان خدمت و رسیدن به سن قانونی بازنشستگی، بدون آنکه خدمتی انجام دهد، می‌تواند از حقوق لازم بهره‌مند شود. همچنین اگر کارمندی به علت وقوع حادثه از کار افتاده شود و قادر به ادامه خدمت نباشد، بدون رعایت مدت زمان خدمت می‌تواند مقرری مشخصی را دریافت کند. از طرفی در صورت فوت هر مستخدم، دولت به عنوان کارفرما حقوق و مزایای قانونی لازم را برای خانواده وی فراهم می‌کند.

نرم افزار مدیریت امور بازنشستگان راهکاران، با ثبت و نگهداری اطلاعات پرسنل بازنشسته و وراث و انجام تمامی فرآیندهای مرتبط با انواع بازنشستگی و تطبیق با شرایط دستگاه‌های اداری مختلف، راهکار مناسبی در راستای تکمیل فرایندهای اداری و مالی سازمان‌ها در طول چرخه حیات کارمند است.

این ماژول در کنار ماژول‌های کارگزینی و حقوق و دستمزد (جبران خدمات) با دریافت اطلاعات لازم، انجام محاسبات کارکنان بازنشسته و وراث را فراهم کرده و خروجی لازم را برای واحد مالی ارسال می‌کند. خروجی‌های قانونی تعریف شده در این ماژول امکان پاسخگویی به مراجع قانونی مرتبط را ساده‌تر کرده و ارائه خروجی‌ها در زمان مناسب و بدون دغدغه را ممکن می‌کند.


 • انعطاف‌پذیری در پاسخگویی به الزامات قانونی/آئین‌نامه‌ای متنوع
 • انعطاف‌پذیری در تغییر روش محاسبه عوامل و کاهش زمان اعمال تغییرات
 • امـکان شناسـایی و محاسـبات ورثـه (مسـتمری بگیـر/ وظیفـه بگیـر) بـه شـکل کامـلا مکانیـزه
 • کاهش خطاهای محاسباتی
 • پوشش انواع پرداخت به بازنشستگان/ وراث
 • پوشش‌دهی محاسبات معوقه و دیون بازنشستگی

پوشش انواع صندوق‌های بازنشستگی

نرم افزار مدیریت امور بازنشستگان با بهره‌گیری از ساختار فرمول‌نویسی پویا و منعطف و امکان تعریف روش‌های مختلف محاسبه عوامل بازنشستگی با حفظ تاریخچه آنها، علاوه بر پوشش سه صندوق بزرگ بازنشستگی کشوری، تامین اجتماعی و نیروهای مسلح، پانزده صندوق بیمه و بازنشستگی اختصاصی را نیز پوشش می‌‌دهد. از جمله این صندوق‌ها می‌توان به ‌بازنشستگی و ‌رفاه ‌کارکنان‌ صنعت‌ نفت، صندوق بازنشستگی شرکت مخابرات ایران، صندوق بازنشستگی فولاد و …. اشاره کرد.

یکپارچگی با سایر ماژول‌های سرمایه انسانی (جبران خدمات، کارگزینی)

پاسخگویی به الزامات قانونی

تنوع و پیچیدگی‌های موجود در مدل‌های بازنشستگی کارمندان، باعث می‌شود تا رعایت قوانین و مقررات و پیشبرد آنها در زمان مناسب، بدون استفاده از یک راهکار نرم‌افزاری مطمئن با دقت بالا و انعطاف‌پذیری لازم میسر نباشد. سیستم مدیریت امور بازنشستگان با در نظر گرفتن الزامات قانونی صندوق‌های بازنشستگی، به سازمان‌ها اطمینان استفاده از یک ابزار مناسب را می‌دهد. از طریق این سیستم انواع خروجی‌های قانونی از جمله فایل‌های مزایا/کسور بازنشستگان، افراد تحت تکفل، اطلاعات تکمیلی مشترکین، ریز اقساط کارکنان و فایل بانک پرداخت‌های موردی در اختیار سازمان‌ها قرار می‌گیرد.

کاهش زمان دسترسی به گزارشات و سهولت استفاده از آنها

راحتی کار با نرم‌افزار در کنار دسترسی به انواع گزارشات و خروجی‌های مورد نیاز از جمله الزامات یک سیستم مناسب است. نرم افزار مدیریت امور بازنشستگان همکاران سیستم با استفاده از امکاناتی از قبیل گروه‌بندی اطلاعات براساس فیلدهای دلخواه کاربر، انواع گزارشات مختلف به تفکیک اطلاعات جاری، معوقه و دیون بازنشستگی و مشاهده روند تغییرات در طول زمان، سرعت دسترسی به اطلاعات را افزایش داده و در استفاده از این اطلاعات تسهیل ایجاد می‌کند. 


مدیریت امور اداری بازنشستگی

 • صدور حکم بازنشستگی
 • برقراری حقوق بازنشستگی
 • صدور احکام اصلاحی در زمان بازنشستگی  و قبل از آن

مدیریت امور مالی بازنشستگان

 • ثبت  مقادیر مزایا و کسور بابت بازنشسته و وارث
 • ثبت مقادیر برای محاسبات موردی بازنشسته و وارث، غیر از حقوق
 • تخصیص /تعدیل وام برای بازنشستگان و وراث
 • انجام محاسبات حقوق برای بازنشستگان و وراث
 • انجام محاسبات موردی/عیدی برای بازنشستگان و وراث
 • پیکربندی و تعیین فرمت انواع فایل‌های ورودی و خروجی

گزارش

 • گزارش لیست و فیش جامع پرداخت
 • فایل‌ مزایا /کسور بازنشستگان
 • فایل افراد تحت تکفل
 • فایل اطلاعات تکمیلی مشترکین
 • فایل ریز اقساط کارکنان
 • فایل بانک
 • فایل بیمه خدمات درمانی (بیمه سلامت)

حسابداری جبران خدمات

 • تعیین انواع الگوی سند حسابداری به ازای انواع پرداخت
 • صدور سند حسابداری به ازای هر نوع پرداخت برای کارمندان بازنشسته و وارث
 • صدور سند تجمیعی به ازای انواع پرداخت برای بازنشسته و وارث
 • صدور سند دیون بازنشستگی