نرم افزار مدیریت ارتقا و مسیر شغلی راهکاران

«توسعه شغلی» از نظر قوانین و رویه‌های حاکم بر آن، هم‌چنین از نگاه برنامه‌های سازمان برای برنامه‌ریزی مسیر شغلی کارکنان، همواره مورد تاکید سازمان‌های موفق در عرصه‌ مدیریت سرمایه انسانی است. به همین دلیل ثبت و نگهداری ضوابط ارتقا گروه و ترفیع رتبه کارکنان برای مشخص کردن مشمولان ارتقا و ترفیع، کمک به حفظ نیروها و استفاده از تجربه‌های مفید آنان در طول خدمت، چالشی است که این سازمان‌ها به عنوان یکی از مهم‌ترین نیازهای خود از آن یاد می‌کنند.

نرم افزار مدیریت مسیر شغلی راهکاران با در نظر گرفتن پیچیدگی و تنوع ضوابط حاکم بر ارتقا و ترفیع کارکنان، بستری مناسب و منعطف به‌منظور تعریف ساختارهای ارتقا و ترفیع مصوب (ساختارهای عمودی و افقی ارتقاء)، فراهم کرده و به این ترتیب نقش موثری در برآوردن نیازهای این حوزه ایفا می‌کند.


 • مدیریت فرآیند ارتقاء و ترفیع
 • تعریف ساختارهای مختلف ارتقاء و ترفیع
 • محاسبه خودکار ساختارهای ارتقاء
 • تعریف ساختارهای شناسایی رتبه و پایه بدو استخدام
 • دریافت شناسنامه ارتقاء
 • کمک به تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری مدیران در نگهداشت سرمایه انسانی
 • اطلاع دقیق و به‌موقع از زمان ارتقای کارکنان

هماهنگی کارکردی و فرآیندی با سایر ماژول‌های راهکار سرمایه انسانی

یکپارچگی در سطح اطلاعات و عملیات با وجود منطق درست و مناسب، می‌تواند ضمن اعمال کنترل‌های صحیح، به بهبود فرآیندها و عملکردهای جاری در حوزه‌های مختلف مدیریت سرمایه انسانی کمک کند.

سیستم ارتقا و ترفیع با ارائه امکان تعریف عوامل و شاخص‌های تعیین‌کننده در ارتقا و ترفیع مانند فاصله از ارتقا قبلی، دوره‌های آموزشی گذرانده شده، تشویق یا تنبیه‌های صادر شده برای کارکنان و… به مدیران کمک می‌کند تا رویه‌ها و سیاست‌های مورد نظر سازمان را متناسب با اهداف در نظر گرفته شده برای هر گروه از کارکنان تعیین کنند. به‌گونه‌ای که درنهایت به افزایش کارایی و بهره‌وری در سازمان منجر شود.

انعطاف‌پذیری بالا و سهولت اعمال تغییرات

اجرای فرآیندهای ارتقاء و ترفیع و اعمال آن‌ها مطابق با قوانین و آیین‌نامه‌های مصوب سازمان با پیچیدگی‌هایی همراه است. از طرفی حساسیت‌های موجود در این‌ زمینه و اهمیت دقت و سرعت در اجرای فرآیندهای مربوطه، نیاز به یک راهکار نرم‌افزاری منعطف و یکپارچه را ناگزیر می‌کند.

نرم افزار مدیریت مسیر شغلی راهکاران با امکان تعریف ساختارهای ارتقا و ترفیع متعدد مطابق با سیاست‌های خاص سازمان، به‌روزرسانی و اعمال تغییرات مرتبط با آن در سیستم را تسهیل می‌کند.

تسریع در پردازش و شناسایی کارکنان مشمول ارتقاء و ترفیع

این سیستم با در اختیار داشتن امکانات لازم برای محاسبه شاخص‌های تعیین شده در ساختارهای ارتقا و ترفیع، می‌تواند مشمولان ارتقا و ترفیع را مطابق ساختارهای مشخص شده، تعیین کند. همچنین می‌توان زمان یا امتیاز لازم برای رسیدن به مقطع ارتقا و ترفیع را محاسبه و استخراج کرد.

با استفاده از این قابلیت، می‌توان برای مشمولان اقدام به درخواست حکم کارگزینی کرد یا به‌طور مستقیم با امکان گردش کار برای صدور حکم کارگزینی اقدام کرد. در نتیجه در بازه‌های زمانی مشخص این امکان وجود دارد که این فرآیند با دقت و سرعت مناسب و بدون نیاز به صرف هزینه و زمان درخور توجه، اجرا شود.

کمک به اجرای مناسب سیاست‌های مصوب و افزایش رضایت کارکنان

با سیستمی کردن اجرای فرآیندهای ارتقاء و ترفیع، می‌توان به اجرای دقیق آن‌ها مطابق با سیاست‌های مورد نظر سازمان اطمینان داشت. همچنین می‌توان مشکلاتی که به‌دلیل کمبود امکانات، اعمال سلیقه‌ای سیاست‌ها و خطاهای مربوط اجرای آن‌ها که غیرسیستمی و با کنترل‌های چشمی انجام می‌شوند را برطرف کرد. به ‌این ترتیب، کارکنان سازمان نیز از اجرای این سیاست‌ها به طور دقیق و مطابق با قانون بهره‌مند می‌شوند که این موضوع گام مهمی در افزایش سطح رضایت کارکنان به‌شمار می‌آید.


تعریف ساختار

 • تعیین نوع ساختار براساس انواع مسیرهای توسعه شغلی
 • تعیین مبنای ارتقا یا ترفیع و روش به‌کارگیری آن
 • تعریف عوامل یا شاخص‌های ارتقا و ترفیع با روش محاسبه و اثرگذاری آن به‌طور دل‌خواه

امنیت

 • تعیین محدودیت‌های دسترسی برای هر کاربر
 • تعیین دسترسی‌های خاص براساس رکوردهای اطلاعاتی برای هر کاربر

اجرای ارتقاء

 • گروه‌بندی کارکنان برای ساختارهای ارتقاء
 • استخراج مقادیر عوامل و شاخص‌های ارتقا یا ترفیع برای کارکنان مورد نظر
 • ثبت اجرای ارتقا و ترفیع با وضعیت‌های مختلف متناسب با گردش کار سازمان‌ها

گزارشات

 • تهیه گزارش پرونده ارتقا یا ترفیع کارمند
 • ارائه شناسنامه ارتقا و ترفیع