نرم افزار وام و مدیریت تسهیلات مالی

نرم افزار مدیریت تسهیلات مالی راهکاران، امکان ثبت و نگهداری اطلاعات مرتبط با تسهیلات بانکی دریافتی را مهیا ساخته و تمامی فرایندهای مرتبط با حسابداری تسهیلات مالی دریافتی به همراه گزارش‌های لازم در این حوزه را فراهم می‌کند.


 • محاسبات مالی از قبیل بهره‌های سررسید، شناسایی حصه تجاری تسهیلات بلندمدت و اعمال به موقع آن‌ها در حساب‌ها
 • ثبت و نگهداری اطلاعات تسهیلات مالی دریافتی و دریافت گزارش‌های عملیاتی کامل
 • اعلام زمان سر‌رسید اقساط به ذینفعان
 • دریافت گزارشات تسهیلات مالی

محاسبات مالی برای شناسایی و اعمال به موقع آن‌ها در حساب‌ها

یکی از موضوعات مهم در مدیریت و به‌روز نگه داشتن اطلاعات تسهیلات مالی موضوعاتی مانند محاسبات دقیق بهره‌های سررسید شده، شناسایی حصه جاری تسهیلات بلندمدت و اعمال اثرات آن‌ها در دفاتر مالی سازمان‌ها است. از این رو امکاناتی که در نرم افزار مدیریت اقساط مالی راهکاران در نظر گرفته شده این امکان را فراهم می‌کند که محاسباتی از این قبیل، به‌شکل کاملا سیستمی و با اطمینان بالا قابل انجام خواهد بود.

ثبت و نگهداری اطلاعات تسهیلات مالی دریافتی و دریافت گزارش‌های عملیاتی کامل

در صورت عدم وجود یک ماژول تخصصی برای تسهیلات بانکی، امکان نگهداری جزئیات مربوط به تسهیلات غیرممکن یا دشوار خواهد بود. راهکار تسهیلات مالی این امکان را مهیا می‌کند که همواره اطلاعات جامعی از وضعیت تسهیلات دریافتی به راحتی در دسترس باشد.


امکانات پایه

 • تعریف انواع قراردادهای تسهیلات مالی
 • دریافت تسهیلات در چند نوبت
 • دریافت تسهیلات با ارزهای متفاوت و تسویه آن با ارز دلخواه
 • ثبت قراردادهای استقراری تسهیلات بانکی
 • محاسبه‌ حصه جاری تسهیلات دریافتی
 • محاسبه‌ هزینه بهره اقساط سررسید شده و سررسید نشده
 • محاسبه‌ ذخیره جریمه تاخیر پرداخت نشده

شناسایی و ردیابی تسهیلات مالی

 • ثبت دریافت انواع تسهیلات
 • باز پرداخت تسهیلات بانکی به صورت نقد یا اسناد بهادار
 • باز پرداخت اقساط پیش از سررسید قسط
 • شناسایی بخشوده‌گی بهره در صورت پرداخت پیش از موعد
 • باز پرداخت یک قسط در چند نوبت به تفکیک اصل و بهره
 • شناسایی جریمه‌ بهره در صورت باز پرداخت پس از سررسید
 • تغییر و تعدیل مقادیر بهره
 • تشخیص اتوماتیک اقلام اسناد حسابداری هنگام ثبت آن‌ها توسط کاربر
 • مشاهده وضعیت باز پرداخت‌ها و مانده اصل ، بهره و جریمه‌ی مبالغ پرداخت شده