سیستم بانکداری باز راهکاران

نرم افزار بانکداری باز همکاران سیستم برای تمامی مشتریان سیستم‌ دریافت و پرداخت راهکاران، قابل استفاده است. با این راهکار بدون نیاز به حضور در شعب بانک‌ها و با اطمینان از امنیت اطلاعات، فرایندهای مالی با سهولت و سرعت قابل انجام است. همچنین امکان ثبت و پیگیری اطلاعات مالی و گزارش‌گیری نیز فراهم می‌شود.


دریافت صورتحساب بانکی در بازه زمانی مشخص

پرداخت‌های کارتابلی و آنی

 با استفاده از این سرویس می‌توانید تمام پرداخت‌ها را در راهکاران ثبت کنید. به این ترتیب اطلاعات پرداخت‌های ثبت‌ شده به‌شکل خودکار به کارتابل بانکی رفته و امضاداران می‌توانند بعد از تایید آن در کارپوشه مربوط به خود، پرداخت‌ها را انجام دهند. در نتیجه، شرایط چک در سازمان حذف می‌شود، امنیت اطلاعات حفظ شده و نیازی به پیگیری امضای امضاداران و مراجعه به بانک‌ها وجود ندارد.

طراحی گزارش

با سرویس بانکداری باز راهکاران، امکان استعلام حساب بانکی به شکل مستقیم در نرم‌افزار وجود دارد. همچنین اطلاعات استعلام‌های قبلی نیز در سیستم نگهداری می‌شود.


امکانات پایه

  • دریافت توکن جهت انجام عملیات بانکی
  • استعلام شماره شبا حساب بانکی شخص / شرکت

اخذ صورت حساب بانکی

  • دریافت صورتحساب آنلاین جهت انجام مغایرت بانکی
  • ثبت اطلاعات در سیستم منطبق با اقلام باز حساب بانکی

پرداخت آنلاین

  • امکان پرداخت آنلاین آنی/کارتابلی از اعلامیه پرداخت/دستور پرداخت
  • ثبت اطلاعات پرداخت انجام شده در سیستم
  • پرداخت آنلاین انتقال‌های بین بانکی