داستان موفقیت استانداری سیستان و بلوچستان

در یک نگاه

نام شرکت: استانداری سیستان و بلوچستان

نوع کسب‌وکار: دولتی

صنعت: بخش عمومی و دولت

راهکارهای مورد استفاده: مدیریت تردد، جبران خدمات، کارگزینی، خدمات الکترونیک کارمند در سرمایه انسانی، دریافت و پرداخت، تدارکات، کنترل بودجه و تامین اعتبار، حسابداری، انبار، مدیریت امور بازنشستگان

درباره استانداری سیستان و بلوچستان

استانداری سیستان و بلوچستان دارای 26 فرمانداری و 67 بخشداری است که از این میان، 3 فرمانداریِ چابهار، زابل و ایرانشهر دارای عنوان فرمانداری ویژه هستند. این استانداری دارای هزار نیروی بازنشسته استانداری و شهرداری است.

 استانداری سیستان و بلوچستان از سال 1389 همکاری خود را با همکاران سیستم آغاز کرده است و از سال 1402 از سیستم مدیریت امور بازنشستگان راهکاران بخش عمومی استفاده می‌کند.

نیازهای نرم‌افزاری شرکت

به گفته مجتبی اکبری، رئیس مالی استانداری سیستان و بلوچستان، مهم‌ترین چالش این استانداری، عدم شفافیت در فیش‌های حقوقی، خصوصا کسورات بازنشستگان، مانند کسورات وام‌های مختلف بود که این امر موجب نارضایتی در میان بازنشستگان شده بود.

به طور خلاصه، مهم‌ترین نیازهای نرم‌افزاری استانداری سیستان و بلوچستان عبارت بودند از:

  • دشوار بودن فرایند اخذ گزارش و خروجی‌های قانونی از سیستم سنتی پیشین
  • نبود سیستم مناسب برای بارگذاری ماهانه فایل‌های قانونی در سایت سازمان بازنشستگی
  • دشوار بودن فرایند فرمول‌نویسی با توجه به تغییرات سالانه قوانین بازنشستگی

ارزش‌ افزوده‌های استفاده از راهکاران در شرکت

استانداری سیستان و بلوچستان با استفاده از سیستم مدیریت امور بازنشستگان توانست تمامی فرایندهای خود را یکپارچه سازد، به طوری که محاسبات کاری یک کارمند از زمان استخدام تا بازنشستگی و بعد از فوت، به شکل یکپارچه در سیستم انجام می‌شود. درواقع، یکپارچگی ماژول مدیریت امور بازنشستگان با ماژول‌های کارگزینی و جبران خدمات باعث سهولت و تسریع در انجام کارها شده است.

مهم‌ترین دستاوردهای به کارگیری سیستم مدیریت امور بازنشستگان در استانداری سیستان و بلوچستان عبارتند از:

  • تسهیل در فرایند اخذ گزارشات و خروجی از سیستم
  • تسهیل در بارگذاری احکام در سیستم
  • تسهیل در فرمول‌نویسی در سیستم
  • کاهش خطاهای محاسباتی و افزایش دقت کار
  • ایجاد شفافیت در فیش‌های حقوقی و افزایش میزان رضایت بازنشستگان

از زبان مشتری

مجتبی اکبری، رئیس مالی استانداری سیستان و بلوچستان:

«مهم‌ترین چالش ما در استانداری، نبود شفافیت در فیش‌های حقوقی و خصوصا کسورات قانونی، مانند وام‌های بازنشستگان بود که نارضایتی‌های بسیاری را ایجاد کرده بود. با کمک ماژول مدیریت امور بازنشستگان راهکاران همکاران سیستم، تمامی اطلاعات موجود در فیش حقوقی شفاف و واضح بیان می‌شود. درنتیجه، بازنشستگان اطلاعات دقیق‌تری را در فیش حقوقی خود دریافت می‌کنند و راضی‌تر هستند.»