راهکار صنعت لوازم خانگی همکاران سیستم

مدیریت جامع فرایندهای تامین، تولید و فروش

با راهکار نرم‌افزاری صنعت لوازم خانگی

صنعت تولید لوازم خانگی در ایران قدمتی حدود 85 سال دارد و به تدریج طی این سال‌ها مسیر تحول و تکامل خود را طی کرده است. باتوجه به اینکه این صنعت در تمام دنیا جزء چند بخش
شتابدهنده توسعه اقتصادی است، سرمایه‌گذاری‌ها و تلاش‌های قابل توجهی در زمینه صنعت لوازم خانگی در ایران شده است. از این رو همگام بودن با تکنولوژی روز از الزامات پویایی در این
صنعت به شمار می رود. سیستم ERP همکاران سیستم به عنوان یک نرم‌افزار جامع و یکپارچه این امکان را فراهم میکند که شرکت‌های فعال در این صنعت بتوانند در بخش‌های مختلف به ویژه انبار و تدارکات، تولید، کیفیت، فروش و حسابداری مدیریت، فرایندهای سازمان را به شکل یکپارچه مدیریت کنند.

نیازهای نرم افزاری صنعت لوازم خانگی

 • ردیابی مواد اولیه تا محصول
 • مدیریت سریال برای بررسی خدمات پس از فروش
 • تعریف سیاست‌های تولیدی
 • ردیابی محصول تولید شده تا ماده خریداری شده از تامین کننده
 • پوشش رویه‌های نمونه‌گیری جهت تست‌های کیفی
 • پوشش فرایندهای عدم انطباق از نظر کیفیت
 • به حداقل رساندن انحراف مواد و ضایعات خط تولید
 • پیوست اسناد، نقشه ها، کاتالوگ و … هر تجهیز
 • تعریف مدت زمان استاندارد برای بررسی واحدهای برنامه‌ریزی و عملیاتی
 • گزارش‌های متنوع عملیاتی، عملکردی و ریالی نت
 • گزارش‌های تحلیلی و آماری تعمیرات و نگهداری
 • برنامه‌ریزی تولید و تامین به موقع و به اندازه
 • شارژ به موقع و به اندازه خطوط تولید
 • کنترل موجودی‌های پای کار خطوط تولید
 • کنترل آمار تولید ضایعات، دوباره‌کاری‌ها و توقفات تولید با تحلیل ریشه‌ای علل آنها
 • برنامه‌ریزی و اجرا آزمایشات طبق دستور العمل‌های مرجع
 • مدیریت توقف‌ها و تجزیه و تحلیل آن‌ها (تولید از دست رفته بابت توقف‌ها)
 • مدیریت ایستگاه‌های کاری و ردیابی زنجیره تولید کالاهای پایه‌ای
 • کنترل ضایعات مواد بسته‌بندی
 • تغذیه خطوط به صورت تفکیکی و تجمیعی

ویژگی‌های نرم افزارهای همکاران سیستم برای صنعت لوازم خانگی

مدیریت تولید و عملیات

 • تعریف شماتیک‌های متنوع به ازای محصولات
 • برنامه‌ریزی تولید و تامین مواد
 • پوشش‌دهی از رویه‌های کالاهای جایگزین هنگام مصرف کالا
 • سریال برداری از محصولات جهت شناسایی و ردیابی
 • امکان استفاده از رویه تامین مستقیم
 • الگوی بچ و تخصیص ویژگی‌ها به ازای هر کالا
 • پوشش فرایند دوباره کاری‌های حین تولید
 • تعریف برنامه کلان تولید به شکل دوره ای
 • کنترل تحقق هر دوره به تفکیک محصول
 • رویه پیمانکاری در تولید
 • بررسی مانده موجودی نزد پیمانکار
 • نمایش درخت‌واره ساخت محصولات و نیمه ساخته تا آخرین لایه بر اساس شماتیک‌های مختلف
 • کنترل و ردیابی گردش کار از ارسال مواد اولیه به خطوط تا تحویل کالای نهایی به انبار

امکان نگهداری و تعمیرات موثر

 • تعریف ساختار درختی تجهیزات، شناسنامه تجهیز، بانک اطلاعات خرابی
 • ارتباط ماژول نگهداری و تعمیرات با ماژول‌های تدارکات و انبار برای دریافت و تامین قطعات
 • برنامه‌ریزی تعمیرات پیش‌گیرانه بر اساس تقویم کاری و کارکرد تجهیزات
 • انجام تعمیرات اصلاحی CM برای مجتمع یا تجهیزات موجود در آن
 • پوشش فرایند تعمیرات اضطراری و متناسب‌سازی گردش کار‌ها طبق نیاز واحدها
 • ثبت کارکردهای ماشین‌آلات
 • کنترل در رابطه با استفاده از ابزارها و منابع در واحدهای تعمیراتی
 • ثبت و اجرای مجوزهای نگهداری و تعمیرات یا پرمیت (Permit) برای انجام سرویس‌های نگهداری
  و تعمیرات بر اساس تجهیز و سرویس

بهبود مداوم کیفیت محصولات

 • نمونه‌گیری متنوع حین تولید و انجام آنالیزهای محصولی طبق طرح آزمایش
 • پوشش رویه کنترل کیفیت حین تولید با بچ بین مراحل
 • تعریف ویژگی‌های مختلف کیفی و کمی
 • تعریف طرح آزمایش براساس استانداردهای مختلف برای محصولات و مواد اولیه
 • ویژگی‌های مختلف کیفی و کمی
 • کنترل حین فرایند؛ شناسایی و گزارش بی‌کیفیتی به محض وقوع
 • تفکیک حقوق دسترسی پرسنل آزمایشگاه‌های مختلف
 • مدیریت کارهای واحدهای کنترل کیفیت توسط کارتابل هر کارشناس با طراحی گردش کارهای منعطف

سبد جامع راهکار صنعت لوازم خانگی

نمونه‌ای از مشتریان صنعت لوازم خانگی