ماژول فروشگاه ‌خرده ‌فروشی راهکاران

با استفاده از ماژول فروشگاه خرده فروشی راهکاران، تمامی فرآیندهای مختلفی که در یک فروشگاه در حال انجام شدن است را به شکل مکانیزه کنترل کرده و با به کارگیری امکانات موجود در این ماژول، صندوق‌های فروش را به تفکیک هر فروشگاه مدیریت کرد. علاوه براین می‌توان آماده به کار بودن صندوق‌ها را تعیین و دسترسی‌های لازم را در اختیار هر یک از صندوقداران قرار داد. همچنین می‌توان از طریق فرآیند سرپرستی صندوق، کنترل لازم در عملیات صندوق و سیاست‌های فروش را تحت نظارت سرپرستان صندوق انجام داد .

با استفاده از این ماژول، در هر فروشگاه در پایان روز کاری، امکان تهیه و ارسال خلاصه‌ای از عملکرد فروش آن به دفتر مرکزی فراهم است که براساس آن دفتر مرکزی می‌تواند درآمد فروش را شناسایی و اسناد حسابداری مربوط به آن را صادر کند. از طرفی مدیریت وجوه دریافتی از مشتریان توسط صندوقداران در این ماژول ثبت و تسویه حساب می‌شود.


 • مدیریت صندوقداران، پیشبرد عملیات فروش و پایش عملکرد فروشگاه‌
 • کنترل عملیات سرپرست صندوق
 • تهیه خلاصه عملکرد روزانه یا بازه‌ای، همراه با اطلاعات دریافت و پرداخت فروشگاه
 • صدور اسناد انبار خرده‌فروشی و رزرو موجودی

مدیریت صندوق‌های فروشگاهی

هر فروشگاه به تناسب وسعت، تنوع کالاها، تعداد مشتریان و سیاست‌های دفتر مرکزی تعدادی صندوق فروش و صندوق‌دار دارد. مدیریت شیفت‌های این صندوقداران، زمان باز شدن و بسته شدن صندوق‌ها، وجود دریافتی هر صندوق به تفکیک انواع روش‌های پرداخت وجه، شناسایی کسری و اضافی صندوقداران و شارژ اولیه صندوق‌ها جزء مواردی است که مدیران فروشگاه یا سرپرستان هر صندوق می‌توانند از طریق امکان مدیریت صندوق در این ماژول انجام دهند .

سرپرستی صندوق‌های فروش

سرپرست صندوق‌ فروش کاربری با دسترسی‌ خاص است که برخی از فرآیندها در لایه صندوق‌ خرده فروشی تحت نظارت و سرپرستی او انجام می‌شود. در ماژول مدیریت فروشگاه راهکاران، با استفاده از عملیات سرپرست صندوق‌، می‌توان بر روی عملیات‌های حذف یا کاهش قلم، صدور فاکتور برگشتی، سیاست‌های اختیاری و پیشنهادی، ابطال فاکتور یا فاکتور برگشتی و… کنترل ایجاد کرد.   

مدیریت موجودی‌های رزرو شده و الویت‌بندی سفارش‌ها

با استفاده از این ماژول، می‌توان فرایند ثبت سفارش همراه با رزرو موجودی یا فروش منفی را مدیریت و بعد از تامین موجودی، براساس اولویت‌بندی سفارشات اقدام به تحویل و ثبت فاکتور کرد. همچنین امکان تغییر اولویت‌بندی بابت تحویل سفارشات نیز فراهم است.

مدیریت خلاصه عملکرد فروش هر فروشگاه

به ازای عملکرد هر فروشگاه، نیاز است تا خلاصه اطلاعات مربوط به فروش به تفکیک اسناد فاکتور و فاکتور برگشتی و به ریز محصولات، مشتری و صندوقدار همراه با خلاصه اطلاعات دریافت و پرداخت به تفکیک صندوقدار و مشتری جمع‌آوری شود. به کمک سیستم مدیریت فروشگاه راهکاران می‌توان این خلاصه عملکرد را به دفتر مرکزی اعلام کرد که براساس این اطلاعات، اسناد مالی و حسابداری آن صادر می‌شود.

مدیریت دریافت و پرداخت و تسویه با دفتر مرکزی

براساس عملکرد فروش هر فروشگاه، نیاز است تا وجوه دریافتی و پرداختی‌ به تفکیک ماهیت، با دفتر مرکزی کنترل و تسویه شود. در خصوص پرداخت‌هایی که به شکل مستقیم و حضوری به دفتر مرکزی انتقال پیدا می‌کند یا با واریز به حساب دفتر مرکزی انجام ‌می‌شود، دفتر مرکزی به شکل یکپارچه امکان صدور اسناد دریافت و پرداخت را به تفکیک هر فروشگاه دارد.


صندوق و صندوقداران

 • مدیریت فرآیند تسویه با صندوقداران
 • ثبت مبالغ کسری و اضافی هر صندوق
 • عملیات شارژ نقد صندوقداران
 • تعیین سطح دسترسی هر یک از کاربران و صندوقداران

ارتباط با سخت‌افزارها

 • مدیریت نمایشگرهای قیمت
 • مدیریت ارتباط با ترازوها

برچسب محصول

 • طراحی برچسب محصولات
 • ایجاد برچسب قفسه محصولات
 • ایجاد گروهی برچسب محصول