نرم افزار مدیریت سریال بازرگانی راهکاران

در برخی از صنایع، برای شناسایی دقیق‌تر هر واحد از محصول تولید یا خریداری شده، ویژگی منحصر به فردی به آن اختصاص داده می‌شود که مخصوص همان نمونه است و با این ویژگی، از سایر نمونه‌ها متمایز می‌شود. این ویژگی اصطلاحا سریال نامیده می‌شود.

در سیستم مدیریت سریال بازرگانی همکاران سیستم؛ علاوه بر کنترل ورود و خروج کالا از انبار با سریال، با ایجاد یکپارچگی با ماژول‌های تولید، ردگیری قطعات تشکیل‌دهنده هر محصول در حین تولید نیز پوشش داده می‌شود.


 • ردیابی شماره سریال قطعات محصولات جهت افزایش کیفیت خدمات مشتریان
 • ردیابی شماره سریال از دریافت کالا در انبار تا تولید و فروش به مشتریان نهایی
 • جلوگیری از تقلب در ادعاهای گارانتی از طریق بررسی شماره سریال قطعات

امکانات پایه

 • ثبت اسناد سریالی با فناوری بارکد توسط دستگاه هندهلد
 • تعریف الگوی سریال بر اساس فرمت مدنظر سازمان
 • تخصیص بیش از یک الگوی سریال به یک کالا
 • تعریف پروفایل سریال
 • ایجاد سریال براساس الگو مورد نظر برای هر کالا
 • دریافت از اکسل سریال‌ها
 • ایجاد سریال به شکل تکی و بازه‌ای
 • ثبت سریال در اسناد انبار یا اسناد خروج از انبار
 • ایمپورت سند با سریال
 • اعتبارسنجی سریال‌های وارد شده در سیستم بر اساس قواعد مدنظر سازمان
 • ثبت سریال با استفاده از بارکد
 • مشاهده گردش سریال‌ها در انبار