نرم افزار باسکول (پذیرش و توزین) راهکاران

مدیریت فرایند برنامه‌ریزی، تخلیه، بارگیری و تحویل کالا به مشتری از زمان صدور حواله تا زمان صدور صورت‌حساب، از جمله نیازمندی‌های مهم واحدهای تامین و فروش سازمان‌ها است.

نرم افزار توزین (باسکول) راهکاران به‌ وسیله‌ تسهیل فرایند برنامه‌ریزی تخلیه و خروج کالا و مکانیزه کردن فرآیندهای پذیرش و توزین، قدرت مانور سازمان را در مدیریت عملیات مربوطه افزایش داده و امکان نگهداری اطلاعات و کنترل بهتر عملیات را فراهم می‌کند. این ماژول هم‌چنین با افزایش کارایی و کاهش تعارضات معمول در این حوزه، کمک شایانی به ایجاد رویه‌های منطقی و کارآمد در سازمان‌ها می‌کند.


 • مکانیزه‌سازی فرایند تحویل حواله‌‌ها
 • تعدیل مقادیر قابل تحویل حواله با توجه به موجودی روز
 • تسهیل و اولویت‌دهی در عملیات برنامه‌‌ریزی بارگیری و تخلیه کالا
 • مکانیزه‌‌سازی و نظم‌بخشی به فرایند نوبت‌‌دهی در سازمان

نوبت‌دهی به ماشین‌ها


تخلیه

 • کنترل نوبت‌ها و مجوزهای بارگیری در زمان صدور براساس آخرین وضعیت خودرو و راننده
 • کنترل راننده و وسیله حمل
 • کنترل مانده مبنا (حواله و سفارشات)
 • کنترل محل تخلیه و بارگیری
 • پشتیبانی از انواع تلورانس‌ها
 • امکان توزین مرحله‌ای و تسهیمی

بارگیری

 • انجام برنامه‌ریزی تحویل با توجه به اولویت‌های سازمانی
 • اعمال محدودیت‌های تولید و تحویل در برنامه‌ریزی
 • نگهداری سوابق برنامه‌های تهیه شده
 • انجام برنامه‌ریزی مجدد برای مانده حواله‌های برنامه‌ریزی شده تحویل نشده
 • صدور مجوز بارگیری براساس مجوزهای فروش
 • اعمال حقوق دسترسی در همه گام‌ها و وضعیت‌ها
 • اعتباردهی تاریخی به نوبت‌ها و مجوزهای بارگیری
 • تعیین وسیله حمل مجاز برای بارگیری
 • کنترل ظرفیت خودرو با مجوزهای بارگیری
 • درج اطلاعات خودرو و راننده در مجوز بارگیری و برگ توزین
 • چاپ بارنامه براساس اطلاعات توزین
 • اعمال تلورانس در مجوز بارگیری به نسبت مجوز فروش مبنا
 • جایگزینی مجوز فروش با مجوز فروش پشتیبان در مواقع ضروری
 • ارائه‌ فهرست مجوزهای فروش پیشنهادی برای توزین با توجه به ویژگی‌های دل‌خواه
 •  برنامه‌ریزی تحویل حواله‌ها به دو صورت افقی و عمودی