نرم افزار سفارشات و خرید خارجی (اسناد تجاری) راهکاران

این سیستم علاوه‌بر یکپارچگی با ماژول‌های دریافت و پرداخت، انبار، تدارکات و دفترکل، با ثبت اسناد بیمه‌نامه، بارنامه، مجوزهای واردات کالا، ثبت سفارش بازرگانی، صورت بسته‌بندی، بارنامه و ترخیص و ارائه گزارش‌های دقیق، ابزار مناسبی را در اختیار مدیران سازمان قرار می‌دهد.تسهیل در هزینه‌یابی سفارش‌ها

نرم افزار بازرگانی خارجی (اسناد تجاری) راهکاران با ایجاد امکان تخصیص تفصیلی به هر سفارش، به ردیابی هزینه‌های هر سفارش کمک کرده و با محاسبه بهای تمام‌شده سفارش و نیز محاسبه بهای تمام‌شده کالا، هزینه‌یابی سفارش‌ها را آسان می‌کند.

ثبت و نگهداری اسناد و سوابق واردات

نرم افزار واردات کالا این امکان را فراهم می‌کند تا سازمان‌ها تمامی سوابق و مستندات مربوط به خریدهای خارجی نظیر بیمه‌نامه، مجوزها، برگه ترخیص و… را ثبت کنند تا براساس آنها هزینه‌های مربوط به خرید یک کالا را شناسایی و محاسبه کنند.


عملیات جاری

 • ثبت Proforma Invoice و تهیه صورت ‌خلاصه استعلام
 • مقایسه Proforma Invoice و صدور سفارش خرید برای تامین‌کننده منتخب (Comparison and Selection)
 • ثبت  Invoice
 • ثبت پیش‌پرداخت و کنترل آن در زمان تسویه حساب
 • ثبت اعتبار اسنادی  (Letter of Credit)
 • ثبت بیمه‌نامه  (Insurance)
 • ثبت انواع مجوز واردات کالا
 • ثبت بارنامه  (Bill of Lading)
 • ثبت سفارش بازرگانی
 • ثبت صورت بسته‌بندی  (Packing List)
 • ثبت ترخیص
 • صدور سند حسابداری برای هزینه‌های خارجی
 • محاسبه بهای تمام‌شده به ازای هر پارت خرید
 • مشخص کردن روش تسهیم هزینه‌ها در محاسبه بهای تمام‌شده