نرم افزار تولید مکانیزه سریالی راهکاران

در شرکت‌های تولیدی مونتاژ کننده قطعات، مدیریت تمام اجزای سازنده محصول نهایی یک چالش بزرگ است. در واقع ردیابی اجزای تشکیل‌دهنده محصول که اغلب گران قیمت نیز هستند، در طول فرآیند تولید و پس از آن همیشه آسان نیست. اما با نرم افزار مدیریت سریال تولیدی، اجزا و محصولات نهایی به آسانی ردیابی می‌شوند. مدیریت سریال تولیدی بخش مهمی از سیستم اجرایی تولید (MES) در صنایع یا سیستم مدیریت انبار (WMS) در صنایع تولید مونتاژی است. در این سیستم‌ها، بسته به نیاز شرکت، می‌توان مشخص کرد کدام محصولات یا قطعات، قرار است به طور جزئی یا کامل ردیابی شوند.

در حالی که استفاده از مدیریت شماره سریال فرصت‌هایی را برای بهبود فرآیند و کارایی قابل توجه در محیط تولید ارائه می‌دهد، مزایای آن در خدمات پس از فروش محصول نیز قابل مشاهده است؛ از مدیریت گارانتی تا تعویض قطعات معیوب یا شکسته و ردیابی آنها تا تامین‌کننده.

نرم افزار تولید مکانیزه سریالی همکاران سیستم یکی از سیستم‌های نرم افزار مدیریت تولید ، امکان سریال‌برداری در خطوط تولید تک محصولی و چند محصولی (Mix Model) را فراهم می‌کند. در این نرم افزار، می‌توان بسته به نیاز شرکت، مشخص کرد که کدام محصولات یا قطعات ردیابی شوند که این موضوع در فرایندهای خدمات پس از فروش اهمیت فراوانی دارد. نرم افزار تولید مکانیزه با نمایش اطلاعات تولید به صورت آنلاین، فرصت‌هایی برای بهبود فرآیند و کارایی قابل توجه در محیط تولیدی ارائه می‌دهد.


 • بهبود کیفیت خدمات پس از فروش با ردیابی دقیق تمام شماره سریال‌های قطعات تشکیل‌دهنده یک محصول
 • ردیابی شماره سریال از دریافت کالا در انبار تا تولید و فروش به مشتریان نهایی
 • تعیین نقاط جمع‌آوری سریال و قطعات سریالی مطابق نیاز  
 • نظارت بر هر گونه ایراد و نقص محصول از طریق ارزیابی هر قسمت از فرایند تولید
 • بهبود سرعت و کاهش خطا هنگام جمع‌آوری و ثبت اطلاعات خطوط تولیدی
 • جلوگیری از تقلب و رسیدگی به ادعاهای گارانتی با بررسی شماره سریال کالای برگشتی و محصول ارسالی

مکانیزه کردن ثبت اطلاعات تولید

با خواندن سریال محصول/زیرمونتاژها و بارکد ایرادات در ترمینال‌های خط تولید، مقدار تولید و دوباره‌کاری مشخص شده و نیاز به ثبت اطلاعات توسط کاربر نخواهد بود.

ردیابی محصولات و قطعات

برای شرکت‌هایی که محصولات تولیدی آن‌ها نیازمند خدمات پس از فروش است، جمع‌آوری اطلاعات محصول تولیدی و قطعات تشکیل‌دهنده محصول در زمان تولید و پس از آن نیازی اساسی است. در نرم افزار سریال برداری تولید راهکاران جمع‌آوری سریال محصولات تولیدی و قطعات تشکیل‌دهنده آن به سادگی ممکن است.

سریال‌برداری در خطوط تولیدی تک محصولی و چند محصولی

شرکت‌های تولیدی متناسب با نیاز ، می‌توانند از استراتژی‌های تولید تک محصولی یا چند محصولی در خطوط مونتاژ استفاده کنند. در خطوط تک محصولی، یک محصول به شکل همزمان روی خط مونتاژ تولید می‌شود. اما در خطوط مونتاژ چند محصولی با توجه به تقاضای بازار و بر اساس قطعات موجود در انبار، در هر روز محصولات متنوعی همزمان روی خط مونتاژ در حال تولید است. با توجه به ساختار منعطف ماژول تولید مکانیزه سریالی راهکاران امکان تعریف تمامی خطوط مونتاژ یک شرکت و تعیین تک محصولی یا چند محصولی و سریال‌برداری از محصولات و زیرمونتاژها روی این خطوط وجود دارد.

جمع‌آوری سریال در عملیات‌های دوباره‌کاری

برای شرکت‌هایی که برای محصولات تولیدی خود خدمات پس از فروش ارائه می‌دهند، نگهداری سابقه ایرادات مشاهده شده و اقدامات انجام شده برای رفع ایرادات اهمیت به سزایی دارد. پوشش رویه‌های دوباره کاری، انجام اصلاحات و نگهداری سوابق تعمیراتی از امکانات منحصر به فرد نرم افزار مدیریت سریال تولیدی راهکاران است.

گزارشات آمار تولید لحظه‌ای

با جمع‌آوری سریال تولید محصولات و قطعات در نقاط مختلف خطوط تولید امکان گزارش‌گیری و محاسبه KPI ها به شکل آنلاین وجود دارد. این اطلاعات در برنامه‌ریزی، بالانس خطوط تولید و انجام اصلاحات مورد استفاده قرار می‌گیرند.


مکانیزاسیون خطوط تولید

 • استفاده از تکنولوژی بارکدخوان برای جمع‌آوری سریال
 • سریال‌برداری خطوط تولید تک محصولی (Single Model)
 • سریال‌برداری خطوط تولید چند محصولی (Mix Model) بر اساس ویژگی‌های کالا
 • ثبت عملکرد تجمیعی سریالی بر اساس داده‌های جمع‌آوری شده
 • گزارش آمار تولید آنلاین و محاسبه شاخص‌های تولید همچون Cycle Time  به شکل آنلاین
 • ثبت ایرادات و خرابی‌ها به ازای هر سریال کالا
 • ثبت عملیات دوباره‌کاری سریالی
 • ثبت مجور ورود انبار به شکل سریالی

ردگیری سریالی محصول و نیمه ساخته

 • جمع‌آوری سریال‌های تولید و زیر مونتاژ به شکل لحظه‌ای
 • جمع‌آوری درختواره سریالی محصول
 • ثبت شناسه رهگیری محصولات

چاپ

 • چاپ لیبل محصولات
 • چاپ سریال زیرمونتاژها