نرم افزار فروش صادراتی راهکاران

کسب‌وکارها برای پیشبرد فرایند فروش صادراتی با اقدامات مختلفی از جمله صدور پروفرم، استفاده از پروانه صادراتی (کوتاژ)، تحویل کالا به نماینده مشتری در زمان و مکان مناسب مطابق با شرایط اینکوترمز (Incoterms) و ارسال اسناد صادراتی برای مشتری روبرو هستند که انجام این امور بدون استفاده از یک راهکار نرم‌افزاری امکان‌پذیر نیست.  

نرم افزار فروش صادراتی راهکاران، با استفاده از امکان تعیین شرایط تحویل در اسناد صادراتی از جمله پروفرم؛ فرآیندهای متنوع آماده‌سازی، ترخیص، حمل و تحویل کالای صادراتی طبق شرایط بازرگانی بین‌المللی یا اینکوترمز (Incoterms) را پوشش داده و ضمن بهبود فرآیندهای فروش، هزینه‌ تحویل کالا به مشتریان را کاهش و سرعت آن را افزایش می‌دهد.

هم‌چنین کاربران می‌توانند در پایان عملیات فروش، تمام اسناد حمل ارسالی برای مشتری را در سیستم ثبت و نگهداری کنند تا ضمن دسترسی سریع و آسان به سوابق اسناد، آن‌ها را در زمان مناسب ارسال کنند.


 • ثبت اسناد صادراتی طبق قوانین بین‌المللی
 • یکپارچگی عملیات فروش صادراتی با نرم افزار حسابداری و لجستیک
 • کاهش هزینه تحویل کالا به مشتری و افزایش سرعت در فرایند آن
 • ثبت و مدیریت اقلام دریافتی و گواهی تامین وجه از مشتریان
 • تسریع در پردازش درخواست مشتریان
 • کمک به تصمیم‌‌سازی و سیاست‌گذاری مدیران از طریق مقایسه اطلاعات فروش 
 • پیگیری به موقع وصول مطالبات طبق روش‌های پرداخت بین‌المللی

پوشش فرآیند تحویل کالا به مشتری طبق اینکوترمز (Incoterms) توافقی

ماژول فروش صادراتی از طریق پوشش فرآیندهای متنوع آماده‌سازی، تحویل و حمل کالا طبق قوانین اینکوترمز (Incoterms)، به سازمان‌ها کمک می‌کند تا کالا را طبق شرایط تعیین شده در پروفرم و در زمان و مکان مناسب به مشتری یا نماینده او تحویل دهد.

تسهیل پی‌گیری به‌موقع مطالبات از مشتریان

این ماژول ضمن پوشش روش‌های پرداخت متنوع بین‌المللی، براساس روش پرداخت و شیوه‌ یادآوری تعیین شده در پروفرم توسط کاربر، نسبت به نمایش پیام یادآوری به کاربر در زمان مناسب برای پی‌گیری وصول مطالبات و نیز ارسال اسناد حمل اقدام می‌کند.

مدیریت گردش کار اسناد و فرآیندهای فروش صادراتی

ماژول فروش صادراتی با ایجاد امکان مدیریت گردش کار انواع اسناد مرتبط با فرآیندهای فروش صادراتی و در نتیجه ارجاع کار در کوتاه‌ترین زمان ممکن به کارتابل کاربر مربوطه، ضمن آسان‌سازی در امور سازمانی و کاهش هزینه‌ها، زمان پاسخ‌گویی به درخواست مشتریان را کاهش می‌دهد.


اطلاعات پایه

 • تعریف محصول، مشتری و روش بسته‌بندی
 • تعریف روش‌های پرداخت بین‌المللی
 • تعریف شرایط تحویل و اینکوترمز (Incoterms)
 • تعریف وسیله حمل کالا (کشتی، کامیون و….)

صدور اسناد

 • صدور پروفرم و اصلاحیه‌های آن
 • صدور حواله صادراتی
 • صدور محموله صادراتی
 • صدور فاکتور فروش مشروط و نهایی
 • نگهداری ارتباط فاکتور و پروانه صادراتی و استفاده در گزارش دارایی

عملیات مالی

 • پوشش مدل‌های قیمت‌گذاری Fixed و Provisional
 • تعریف فرمول تعیین قیمت محصولات و فراخوانی قیمت‌ها طبق فرمول‌های تعریف شده در اسناد فروش
 • صدور گواهی وصول وجه با ارزهای متنوع
 • تخصیص اقلام دریافتی به اسناد فروش صادراتی
 • تخصیص قلم دریافتی به چند فاکتور مشروط یا نهایی
 • استفاده از اضافه دریافتی در سایر اسناد مشتری  
 • کنترل حساب مشتری در زمان فروش
 • کنترل مانده‌حساب و پیش‌ پرداخت‌های مشتری
 • صدور سند حسابداری فروش برای فاکتورهای مشروط و نهایی
 • یادآوری پی‌گیری وصول مطالبات و ارسال اسناد
 • ارسال گزارش مودیان مطابق با قوانین صادراتی

مدیریت حمل و تحویل

 • ثبت کانتینرهای دریافتی
 • ثبت و نگهداری بارنامه‌ بین‌المللی و پروانه‌ صادراتی
 • مدیریت اسناد حمل ارسالی

سایر امکانات

 • چاپ فهرست بسته‌بندی
 • نمایش و چاپ اسناد به زبان انگلیسی
 • طراحی گردش کار اسناد صادراتی و ارسال اسناد به کارتابل