نرم افزار بهای تمام‌ شده راهکاران

بهای تمام شده به عنوان یکی از زیر مجموعه‌های حسابداری مدیریت وظیفه محاسبه بهای تمام شده کالاها و خدمات ارائه شده توسط کسب‌وکارها را به عهده دارد و به مدیران آنها در خصوص مدیریت هزینه‌های تولید کمک می‌کند.

محاسبه بهای تمام شده به موقع و قابل اتکا در مقاطع زمانی مختلف یک دوره مالی، همواره از دغدغه‌های مدیران شرکت‌های تولیدی است. پیچیدگی‌های فرایندهای تولید در صنایع مختلف در کنار تنوع در محصولات و میزان ظرفیت تولید و خطوط تولیدی، منجر به تفاوت‌هایی در محاسبه بهای تمام شده می‌شود که این امر نیازمند یک راهکار نرم‌افزاری فرایندگرا است.

نرم افزار بهای تمام شده راهکاران، با ایجاد سهولت در پیاده‌سازی سیستم و سرعت بخشیدن به فرآیند محاسبه بهای تمام شده، انجام وظیفه فوق را امکان‌پذیر می‌کند. این ماژول از طریق جمع‌آوری اطلاعات کالاهای تولیدی و خدمات ارائه شده، تسهیم هزینه مراکز خدماتی به سایر مراکز و تسهیم مصرف کالاها، بهای تمام شده را به روش استاندارد و واقعی محاسبه می‌کند. در نهایت بهای تمام شده محصولات و انحرافات موجود را جهت تصمیم‌گیری مناسب در اختیار ذی‌نفعان قرار می‌دهد.


 • انجام محاسبات پیچیده و زمان‌بر بهای تمام شده در کوتاه‌ترین زمان
 • اطلاع از انحراف پیش‌بینی و عملکرد در بهای تمام شده محصولات
 • پیش‌بینی بهای تمام شده آتی محصولات
 • مدیریت بهینه مواد مصرفی و انرژی در خطوط تولید

محاسبه بهای تمام شده کالا و خدمت براساس دوره‌های پیش‌بینی و واقعی

کسب‌وکارها نیاز دارند تا قیمت تمام شده هر کدام از محصولات تولیدی و خدمات ارائه شده را در طی یک دوره مالی، جهت تصمیم‌گیری‌های آتی در اختیار داشته باشند. نرم افزار بهای تمام شده راهکاران این امکان را فراهم می‌کند تا بهای تمام شده محصولات تولیدی را بر اساس روش‌های ساخت (BOM) در دوره‌های محاسباتی متفاوت، محاسبه کنند.

فراخوانی تمامی اطلاعات مورد نیاز از سایر ماژول‌ها

نرم افزار بهای تمام شده از طریق یکپارچگی با نرم افزار انبار و حسابداری انبار، دفتر کل و کنترل تولید راهکاران، امکان جمع‌آوری دقیق و سریع اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه قیمت تمام شده محصولات را فراهم می‌کند.

محاسبه و صدور اسناد حسابداری بهای تمام شده کالا و خدمت به روش استاندارد و واقعی

ارائه گزارش‌های دقیق و متنوع مصارف، تولیدات و انحرافات

در صنایعی که فرایند تولید مراحل گوناگونی دارد، به طور معمول بهای تمام شده به شیوه مرحله‌ای محاسبه می‌شود. الزام این کار، در نظر گرفتن نیمه ساخته‌های بین مراحل است که در آن، هزینه‌های مراحل پیشین از طریق نیمه ساخته‌ها، در محاسبه بهای تمام شده از مرحله‌ای به مرحله قبل منتقل می‌شود. نرم افزار بهای تمام شده راهکاران، به سادگی به این نیاز پاسخ می‌دهد و در کنار گزارش‌های معمول هزینه‌یابی مرحله‌ای، گزارش‌های تسهیم هزینه، خلاصه بهای تمام شده و انحرافات را همراه با مولفه‌های اصلی مواد، دستمزد و سربار در دسترس کسب‌وکارها قرار می‌دهد. با کمک این گزارشات، ارائه صورت‌های مالی و موارد مورد نیاز برای ذی‌نفعان داخلی و خارجی به سادگی ممکن می‌شود.


عمومی

 • انجام محاسبات جداگانه تسهیم هزینه، معادل آحاد مقداری تولید و بهای تمام شده کالا و خدمت
 • محاسبه نرخ و قیمت‌گذاری کاردکس کالاهای تولیدی طی دوره مالی
 • هزینه‌یابی محصولات مشترک و فرعی
 • بهای تمام شده خدمات برون‌سپاری شده تولید (پیمانکاری)
 • محاسبه بهای تمام شده کالاهای مشابه و درجه‌بندی شده، با امکان گروه‌بندی محصولات به شکل تفکیکی و تجمیعی
 • شناسایی فرایند بازیافت مواد و تاثیر نرخ بازیافت در محاسبه بهای تمام شده
 • محاسبه بهای تمام شده محصولات با در نظر گرفتن فرایند دوباره‌کاری
 • قابلیت محاسبه بهای تمام‌شده کالا و خدمت به تفکیک شعبه
 • گزارش مواد، دستمزد و سربار و انحرافات به تفکیک ماه

ارتباط با ماژول تولید

 • جمع‌آوری میزان تولید از سفارش تولید به تفکیک روش‌های ساخت
 • امکان جذب مستقیم مواد مصرفی برای هر کالا با استفاده از سیستم تولید
 • جایگزین کردن مواد اولیه و نیمه ساخته مصرفی در مراحل تولید
 • تفکیک عملیات تولید در سطح مراکز هزینه و ایستگاه‌های کاری جهت انطباق محاسبات با فرآیند واقعی تولید محصولات

تسهیم هزینه

 • امکان ثبت یا دریافت اطلاعات مورد نیاز جهت تسهیم هزینه مراکز خدماتی به شکل متمرکز
 • انجام محاسبه تسهیم هزینه به شکل مستقل از محاسبه مصرف و معادل آحاد تولید
 • دسترسی سریع به نتایج محاسبه تسهیم هزینه بدون نیاز به مشاهده گزارش‌ها
 • انجام کنترل‌های منطقی مربوط به تسهیم هزینه مراکز خدماتی

تولیدات مراکز

 • تعریف روش‌های ساخت مختلف برای یک کالا
 • ثبت تولید یک کالا با روش ساخت مشخص در بیش از یک ایستگاه کاری
 • تعریف گروه محصولات مشترک
 • ثبت زمان‌سنجی دستمزد، سربار و درصد ضایعات عادی به تفکیک کالا و روش ساخت
 • ثبت تولیدات پیمانکاران

موجودی‌های پای کار

 • ثبت موجودی‌های پای کار مصرفی به تفکیک مراکز هزینه و کالا
 • ثبت موجودی‌های پای کار تولیدی به تفکیک ایستگاه‌های کاری و ریز مواد به‌کار رفته در محصول و درصد
 • تکمیل هزینه‌های تبدیل
 • ثبت موجودی‌های پای کار پایان دوره به تفکیک هر دوره محاسباتی

تولیدات و مصارف

محاسبات بهای تمام‌شده

 • دسترسی سریع به اطلاعات بهای تمام شده کالاها و خدمات بلافاصله بعد از محاسبه بدون نیاز به مرور گزارشات در قالب کارت محصول
 • محاسبه ضایعات عادی و غیر عادی
 • محاسبه بهای تمام‌شده استاندارد و واقعی محصولات و شناسایی انحرافات
 • امکان محاسبه نرخ و قیمت‌گذاری کاردکس کالاهای تولیدی به شکل هم‌زمان

 گزارش‌گیری و اسناد حسابداری

 • صدور اسناد مالی بهای تمام‌شده به دو روش استاندارد و واقعی
 • گزارش‌گیری اطلاعات مربوط به تسهیم هزینه
 • گزارش‌گیری اطلاعات مصرف مواد در محصولات
 • گزارش‌گیری انحرافات معمول در بهای تمام شده شامل انحرافات مواد، دستمزد و سربار به شکل دو و سه انحرافی
 • گزارش کار در جریان ساخت به تفکیک مراکز برای کنترل ورود و خروج صحیح هزینه‌ها در کاردرجریان
 • گزارش‌دهی اطلاعات مربوط به تولید کالا
 • گزارش‌دهی اطلاعات مربوط به تولید کالا و خدمات