عرضه راهکار صنعت پخش همکاران سیستم در نخستین کنفرانس صنعت پخش ایران

عرضه راهکار صنعت پخش همکاران سیستم در نخستین کنفرانس صنعت پخش ایران

همکاران سیستم- با حضور در نخستین کنفرانس صنعت  پخش کشور، همکاران سیستم «راهکار پخش راهکاران» خود را به فعالان این صنعت معرفی خواهد کرد. در نخستین کنفرانس صنعت پخش ایران که با رویکرد بهبود فضای کسب و کار صنعت پخش و با حمایت همکاران سیستم برگزارخواهد شد،  صاحب‌نظران و فعالان صنعت پخش، با تحلیل پژوهش‌ها … ادامه