دعوت از متخصصین و فعالان صنعت پخش برای حضور در غرفه همکاران سیستم در نمایشگاه جانبی کنفرانس صنعت پخش ایران

دعوت از متخصصین و فعالان صنعت پخش برای حضور در غرفه همکاران سیستم در نمایشگاه جانبی کنفرانس صنعت پخش ایران

راهکار پخش همکاران سیستم، که با هدف کمک به توسعه صنعت پخش تهیه شده است در « اولین کنفرانس صنعت پخش ایران» که توسط «انجمن شرکت‌های صنعت پخش ایران» برگزار می‌شود، به فعالان این صنعت معرفی خواهد شد. در این راستا از کلیه متخصصین و فعالان محترم صنعت پخش کشور دعوت می‌شود تا با حضور … ادامه

عرضه راهکار صنعت پخش همکاران سیستم در نخستین کنفرانس صنعت پخش ایران

عرضه راهکار صنعت پخش همکاران سیستم در نخستین کنفرانس صنعت پخش ایران

همکاران سیستم- با حضور در نخستین کنفرانس صنعت  پخش کشور، همکاران سیستم «راهکار پخش راهکاران» خود را به فعالان این صنعت معرفی خواهد کرد. در نخستین کنفرانس صنعت پخش ایران که با رویکرد بهبود فضای کسب و کار صنعت پخش و با حمایت همکاران سیستم برگزارخواهد شد،  صاحب‌نظران و فعالان صنعت پخش، با تحلیل پژوهش‌ها … ادامه