نرم افزار هدف گذاری و پورسانت راهکاران

به منظور ارزیابی عملکرد کارکنان فروش و با هدف ارتقای شاخص‌های عملکردی سازمان و توسعه افراد، نیاز به هدف‌گذاری‌های ابتدای دوره و محاسبات دقیق میزان تحقق این اهداف در طول زمان وجود دارد. این موضوع بدون داشتن سیستم یکپارچه که بتواند عملکرد کارکنان را در لحظه در اختیار مدیریت قرار دهد و محاسبات دقیق، بدون خطا و بدون نیاز به مداخله کاربر داشته باشد، امکان‌پذیر نیست.

نرم افزار محاسبه پورسانت فروش راهکاران، با امکان تعیین اهداف فروش، فرآیند ارزیابی عملکرد پرسنل فروش و پخش را به ‌منظور محاسبه‌ پورسانت فروش مطابق با آیین‌نامه پورسانت، ساده و آسان می‌کند. از طرفی، استفاده از محیط فرمول‌نویسی و به‌کارگیری اطلاعات متنوع سیستم‌ها، مدیران سازمان را برای اعمال سیاست‌های تشویقی و بازدارنده در عملکرد پرسنل یاری می‌دهد.


 • ارزیابی ساده و سریع کارکنان و محاسبه پورسانت فروش
 • اعمال سیاست‌های مدیریتی شرکت در قالب مدل‌های ارزیابی و پورسانت پرسنل
 • افزایش سرعت و دقت در انجام محاسبات پورسانت
 • پشتیبانی از شاخص‌های متعدد جهت ارزیابی عملکرد کارکنان

کاهش زمان و خطا در انجام محاسبات پورسانت

با استفاده از نرم افزار پورسانت ویزیتور، محاسبات پورسانت در کم‌ترین زمان ممکن و به‌شکل کاملا اتوماتیک و یکپارچه با سایر ماژول‌های نرم افزار پخش مویرگی انجام می‌شود و ضمن کاهش زمان صرف شده بابت انجام عملیات استخراج اطلاعات اولیه و محاسبه‌ پورسانت، خطاهای رایج انسانی را حذف می‌کند.

مقایسه‌ عملکرد با اهداف فروش

دستیابی به اهداف تعیین شده برای هر یک از پرسنل فروش، مهم‌ترین ملاک برای ارزیابی و پرداخت پورسانت است. امکان تعیین اهداف مختلف به‌شکل مبلغی و مقداری، با به‌کارگیری ابعاد مختلف فعالیت روی محصولات، مشتریان و دیگر ویژگی‌ها از جمله مزایایی است که نرم افزار پورسانت فروش در اختیار مدیران سازمان‌ها قرار می‌دهد.

وجود شاخص‌های مناسب برای ارزیابی عملکرد پرسنل فروش

محاسبه میزان فروش مبلغی/تعدادی کالاهای کم‌فروش، کالاهای خوش‌فروش، فروش‌های غیرنقدی، فروش به گروه مشتریان خاص، فروش به مشتریان جدید از جمله شاخص‌هایی است که می‌تواند در ارزیابی و محاسبه پورسانت اثرگذار باشد. پشتیبانی از تنوعی از شاخص‌ها از مزایای استفاده از نرم افزار پورسانت است.

استفاده از فرمول‌های متنوع و پیچیده و محاسبه‌ دقیق پورسانت

انجام یک ارزیابی دقیق نسبت به عملکرد پرسنل فروش، نیازمند طراحی مدل‌ها و فرمول‌هایی است که بتوان به‌خوبی نتیجه‌ فعالیت آنها را بررسی و پورسانتی متناسب با تلاش و فعالیت‌شان پرداخت کرد. محیط فرمول‌نویسی نرم‌افزار پورسانت فروش زمینه‌ محاسبات دقیق و متناسب با تلاش و عملکرد پرسنل فروش را فراهم می‌سازد.


هدف‌گذاری و عوامل پورسانت

 • تعریف اهداف فروش مبلغی و مقداری با پارامترهای مختلف
 • تعریف دوره‌های مختلف محاسبه‌ پورسانت و جداول پایه و ضرایب پورسانت
 • ورود اطلاعات جداول پایه و ضرایب به تفکیک دوره‌‌ محاسباتی پورسانت
 • تعریف شاخص‌های مورد نظر مدیر و ارزیابی مستقل از سیستم به‌ عنوان عامل ورودی
 • تعریف عوامل عملکردی کارمند به تفکیک نقش‌های کارمند فروش
 • تعریف فرمول محاسبه برای عوامل پورسانت در یک محیط فرمول‌نویسی منعطف
 • ارزیابی عملکرد فروش، محاسبه پورسانت، درصد ویزیتور و سایر کارمندان
 • محاسبه پورسانت برای نقش‌های ویزیتور، مامور توزیع، مامور وصول، فروشنده‌ گرم، راننده و سایر نقش‌ها
 • محاسبه پورسانت مدیران و سرپرستان فروش بر اساس عملکرد کارمندان زیرمجموعه خود و بر اساس بازه زمانی عضویت آنها در گروه
 • یکپارچگی با حوزه‌ منابع انسانی و امکان استفاده از نتایج محاسبه‌ پورسانت در عوامل نرم افزار حقوق و دستمزد

شاخص‌ها و اطلاعات مبنای پورسانت

 • استفاده از اطلاعات فروش، شامل فروش کل، برگشت از فروش و فروش خالص به‌شکل مقداری و مبلغی
 • استفاده از اطلاعات آمار فروش و ویزیت، شامل تعداد مشتری فاکتور شده، تعداد فاکتورها، اقلام فاکتورها، مشتری ویزیت‌شده، تعداد سفارش‌ها و اقلام سفارش‌ها
 • استفاده از اطلاعات سفارش‌ها، شامل کل سفارش‌ها، سفارش‌های موفق و فاکتور شده، سفارش‌های برگشت از توزیع، سفارش‌های توزیع نشده به‌شکل مقداری و مبلغی
 • استفاده از اطلاعات توزیع شامل، مقدار اقلام توزیع شده، مقدار توزیع و فروخته شده، وزن اقلام توزیع شده، حجم اقلام توزیع شده و تعداد حواله‌های توزیع و پخش
 • استفاده از اطلاعات دریافت و پرداخت شامل مبلغ کل وصول، مبلغ وصول نقد، مبلغ وصول غیرنقد، میانگین سن چک‌ها، مبلغ چک‌های برگشتی و مبلغ چک‌های وصول شده

صدور سند حسابداری

 • تعریف الگوی صدور سند حسابداری پورسانت
 • صدور سند حسابداری پورسانت

گزارش مرور

 • مرور محاسبات پورسانت با گزارش مرور پورسانت
 • تعیین عوامل مورد نیاز در نمایش گزارش مرور پورسانت به‌شکل دل‌خواه