نرم افزار مدیریت ظروف امانی راهکاران

ظروفی که برای حمل و توزیع محصولات در فرایند‌های فروش و پخش استفاده می‌شود به عنوان یک دارایی با ارزش است و در برخی مواقع به‌دلیل ماهیت برخی از محصولات به‌صورت امانی نزد مشتریان یا کارمندان سازمان باقی می‌ماند. با توجه به حجم گردش محصولات در فرایند‌های فروش و پخش، در صورتی که مانده امانی ظروف مدیریت نشود، جدا از هزینه‌هایی که برای سازمان ایجاد می‌کند، ممکن است فرایند‌های تولید، توزیع و فروش را دچار اختلال کند.


مدیریت حساب ظروف امانی کارمندان و مشتریان

این ماژول با در نظر گرفتن فرایند فروش عمده یا مویرگی که محصولات مظروف در آنها به گردش در می‌آیند، میزان ظرف امانی کارمندان و مشتریان را مدیریت می‌کند.

کاهش تعداد اسناد ورود و خروج انبار و جلوگیری از گردش بیهوده معین‌های امانی

این ماژول با در نظر گرفتن مکانیزم‌های محاسباتی و کنترلی صرفا در انتهای فرایند، نتیجه را در انبار منعکس می‌کند. بدین ترتیب از ثبت اسناد بیهوده در کاردکس انبار جلوگیری شده و باعث می‌شود از نظر مالی نیز معین‌های امانی گردش متورم نداشته باشند. لازم به ذکر است کنترل‌های کاردکس انبار ظروف نیز تا قبل از نهایی شدن فرایند‌ها همچنان به شکل صحیح کار می‌کنند.

ثبت اتوماتیک اسناد امانی

با استفاده از امکانات این ماژول اسناد امانی مورد نیاز برای کنترل کاردکس انبار و مدیریت حساب کارمند و مشتری به‌شکل اتوماتیک محاسبه و ثبت می‌شود. در نتیجه به ثبت و محاسبه دستی در زمان ثبت اسناد نیازی نیست.

مغایرت‌گیری اتوماتیک ظروف در فرایند‌های فروش عمده یا مویرگی

با استفاده ماژول ظروف امانی، در انتهای فرایند‌های فروش عمده یا مویرگی، مغایرت‌گیری ظروفی که به‌صورت امانی گردش داشته‌اند، به شکل اتوماتیک انجام می‌شود. در صورتی که مغایرتی وجود داشته باشد، الزاما باید تعیین تکلیف شود تا فرایند به اتمام برسد.

تسریع در پیشبرد فرایند‌های توزیع در موبایل سرویس توزیع (اپلیکیشن ویزیتوری)

مدیریت مانده ظروف در خودرو

با توجه به یکپارچگی ماژول مدیریت ظروف امانی با ماژول اپلیکیشن ویزیتوری، علاوه بر کنترل و نمایش موجودی محصولات در خودرو، موجودی ظروف نیز در موبایل سرویس توزیع مشاهده شده و در زمان ثبت اسناد نیز این مانده کنترل می‌شود.


اطلاعات پایه

  • تعیین ظروف یک محصول مظروف به شکل چند لایه
  • تعیین ظرف پیش‌فرض هر محصول

عملیات گردش ظروف

  • پیشبرد فرایندهای فروش عمده و مویرگی بدون دخالت ظرف در اسناد فروش و در عین حال کنترل مانده تعدادی و ریالی ظروف امانی به تفکیک مشتری و کارمند
  • نگهداری سوابق اسناد ظروف امانی به تفیک محصول، مشتری و کارمند در فرایند‌های فروش عمده و مویرگی
  • فروش ظروف به شکل مستقل در فرایند‌های فروش عمده و مویرگی
  • نگهداشت ظروف در خودرو یا تحویل ظروف در انتهای فرایند توزیع در موبایل سرویس توزیع

مدیریت مانده امانی ظروف