ارائه‌دهنده‌ی راهکارهای نرم‌ افزارهای سازمانی
ارائه‌دهنده‌ی راهکارهای نرم‌ افزارهای سازمانی

سیستم کنترل مالی قراردادهای پیمانکاری دولتی

با استفاده از کنترل مالی قراردادهای دولتی، ضمن مدیریت متمرکز قراردادهای متنوع، می‌توان یکپارچگی اطلاعاتی، انعطاف‌پذیری در کنترل قراردادهای متنوع و سهولت در کاربری را تجربه کرد.
در حال حاضر اکثر قراردادهای بخش دولتی برون‌سپاری می‌شوند و این امر باعث شده است تا بیش‌تر سازمان‌ها نیازمند سازوکار کنترلی قدرتمندی برای تشخیص و اصلاح انحراف‌های خود باشند. سیستم کنترل مالی قراردادهای دولتی این امکان را دارد تا افزون‌بر قراردادهای پیمانکاری، قراردادهای داخلی (قراردادهای امانی) سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی را پوشش دهد.
کنترل مالی قراردادهای پیمانکاری همکاران سیستم، مجموعه‌ای از امکانات مورد نیاز به‌منظور ثبت، پی‌گیری و دریافت گزارش‌های مربوط به قراردادهای پیمانکاری، مشاوره‌ای و سایر قراردادهای موجود در فرآیندهای جاری دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی تابع وزارت دارایی است که افزون‌بر ارتباط با دیگر سیستم‌های مالی دولتی، پاسخ‌گوی نیازهای کنترلی و مدیریتی کاربران سطوح مختلف سازمان در زمینه‌ی پی‌گیری وضعیت قراردادها خواهد بود.

منافع و مزایا

کنترل پیشرفت پروژه‌ها بر مبنای اطلاعات مالی و کمک به تصمیم‌گیری

با گرد‌آوری اطلاعات مربوط به قراردادهای منعقد شده در سازمان‌ها و صورت وضعیت‌های ارائه شده مربوط به هر قرارداد در یک بانک اطلاعاتی متمرکز، ضمن پردازش و داده‌کاوی این اطلاعات، می‌توان کنترل قدرتمندی بر روند پیشرفت پروژه‌ها داشت و با تشخیص و اصلاح انحراف‌های خود به گزارش‌های تحلیلی جامع و مفیدی دست یافت که به تصمیم‌گیری سریع و قابل اطمینان کمک می‌کند.

 

کاهش ریسک زمان و هزینه

اعمال کنترل‌های دقیق و اعلام هشدارهای متنوع به کارفرما به‌منظور آگاهی دقیق از وضعیت جاری پروژه‌ها و تشخیص به‌موقع انحرافات در حین عملیات به کاهش ریسک زمان و درنهایت کاهش ریسک مطالبات مشوک ‌الوصول و لاوصول حین اجرای عملیات می‌انجامد.

افزایش بهره‌وری و یکپارچگی سازمانی

به‌دلیل یکپارچگی این محصول با سایر محصولات مالی حوزه‌ی دولتی، امکان افزایش بهره‌وری سازمانی و اطمینان از صحت و دقت اطلاعات نمایش داده شده در گزارش‌ها فراهم می‌شود. هم‌چنین، بخش عمده‌ی کار عملیاتی توسط سیستم انجام می‌شود که خود منجر به کاهش خطا و به‌کارگیری صحیح توانمندی‌های نیروی انسانی می‌شود.

 

امکانات و ابزارها

 • ثبت پیمانکاران اصلی و فرعی
 • ثبت انواع قرارداد
 • ثبت فهرست بها
 • تعریف خدمات
 • تعریف انواع عملیات
 • تعریف انواع مناقصه
 • ثبت عوامل افزاینده و کاهنده
 • تعریف سپرده
 • تعریف ضمانت‌نامه (امکان تقلیل، ابطال، تمدید)
 • ثبت فرآیند مناقصه‌‌‌‌های تایید شده
 • ثبت قرارداد
 • امکان ثبت الحاقیه روی قرارداد
 • ارتباط قرارداد با سپرده‌‌‌‌ها و ضمانت‌‌‌نامه‌‌‌‌ها
 • اختصاص فرآیندهای مربوط به کنترل مبالغ عملیات‌‌‌‌ها و مبلغ قرارداد
 • تعیین عوامل افزاینده و کاهنده روی قرارداد و عملیات‌‌‌‌های مربوطه
 • ارتباط قرارداد با سیستم کنترل بودجه و تامین اعتبار به‌منظور پرداخت و امکان صدور سند حسابداری (کنترل مبلغ تامین در هر پرداخت)
 • ثبت صورت وضعیت عادی و تعدیلی و اعمال محاسبات آن
 • اعمال و انجام محاسبات عوامل افزاینده و کاهنده روی صورت وضعیت با توجه به اولویت هر ضریب
 • محاسبه مبالغ کارکرد نقل از قبل به ازای هر عملیات و کل صورت وضعیت‌‌‌‌ها
 • کنترل مبالغ صورت وضعیت و عملیات‌‌‌ آن با قرارداد
 • ثبت استهلاک ضمانت‌‌‌‌نامه براساس صورت وضعیت
 • ثبت استهلاک پیش‌پرداخت و علی الحساب براساس صورت وضعیت
 • ارتباط صورت وضعیت‌‌‌‌ها با سیستم کنترل بودجه و تامین اعتبار، امکان‌ پرداخت وجه و صدور سند حسابداری مربوطه
 • کنترل مبلغ صورت وضعیت و مبلغ پرداخت آن
 • ثبت اطلاعات استقراری
 • ثبت مناقصه‌‌‌‌های تایید شده استقراری
 • ثبت قراردادهای استقراری و اطلاعات پرداخت آن
 • ثبت صورت وضعیت‌‌‌‌های استقراری و اطلاعات پرداخت آن
 • امکان ثبت قراردادهای تمدید شده

گزارش‌ها

 • گزارش مرور قراردادها؛ امکان بررسی و مرور اطلاعات قرارداد، صورت وضعیت، مناقصه، پیمانکار و عملیات
 • گزارش عملیات قراردادها؛ امکان گزارش‌‌‌‌گیری از اطلاعات پیمانکار، عملیات، قرارداد، صورت وضعیت، مناقصه
 • گزارش کاربرگ قرارداد؛ امکان گزارش‌‌‌‌گیری از یک قرارداد و الحاقیه‌‌‌‌ها و صورت وضعیت‌‌‌‌های آن قرارداد
 • گزارش کارت حساب پیمانکار؛ امکان گزارش‌گیری از پرداخت‌های مرتبط با یک قرارداد