نرم افزار حسابداری دولتی (حسابداری تعهدی) راهکاران بخش عمومی

باتوجه به تغییر مبنای حسابداری بخش عمومی از نظام نقدی به تعهدی و سایر الزامات قانونی این حوزه، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی به یک نرم افزار حسابداری دولتی جامع به منظور ثبت و ضبط اطلاعات مالی مطابق با مبنای تعهدی و قابلیت ارائه گزارشات قانونی و بودجه‌ای نیاز دارند.

نرم افزار حسابداری تعهدی راهکاران بخش عمومی، یک سیستم تحت وب است که به منظور پاسخگویی به الزامات نظام مالی تعهدی بخش عمومی توسعه داده شده است. این سیستم در کنار امکانات زیرساختی متعدد، به کاربر در ثبت و مدیریت اسناد حسابداری، پوشش‌دهی عملیات پایان سال و انواع تعدیلات بودجه‌ای، مدیریت دوره‌های مالی جاری، متمم و سنواتی، تفکیک معین‌های بودجه‌ای هزینه‌ای و سرمایه‌ای، دریافت گزارش سناما و…. کمک می‌کند.


 • پشتیبانی از کدینگ استاندارد و آخرین پرتکل‌های قانونی گزارش‌گری بخش عمومی (سناما، سنا، تفریغ بودجه و….)
 • سهولت در ثبت و کنترل اطلاعات حسابداری به شکل اتوماتیک و در بستر وب
 • ثبت اطلاعات حسابداری با سطوح مورد نیاز در دستگاه‌های اجرایی و سهولت در دریافت گزارشات
 • مدیریت سازمان کار دستگاه‌های اجرایی در سطح ذیحسابی، عاملین ذیحسابی و دفاتر کل مختلف
 • مدیریت عملیات پایان سال و امکان دریافت گزارشات چند ساله

پوشش‌دهی عملیات حسابداری تعهدی بخش عمومی

نرم افزار حسابداری تعهدی راهکاران بخش عمومی، نظام حسابداری تعهدی را در بخش‌های ذیحسابی، عاملین ذیحسابی و ادارات کل استانی در سازمان کار کشوری پوشش می‌دهد. یکی از مهم‌ترین اهداف نرم افزار حسابداری دولتی، تهیه‌ اطلاعات مالی منسجم و به‌‌روز سازمان‌ها، نهادها، شهرداری‌ها و شرکت‌های دولتی است. این گروه از اطلاعات، مجموعه‌ عملیات سازمان‌ها و مؤسسات یاد شده را در قالب شاخص‌های کمی بیان می‌کند و زمینه‌های لازم را برای کنترل، ارائه گزارشات قانونی و برنامه‌ریزی مدیریت فراهم می‌سازد.

گزارش‌دهی ساده و کم‌هزینه به ذینفعان بیرونی سازمان

تمام سازمان‌های دولتی نیاز به گزارش‌‌هایی از سازمان دارند تا به ذینفعان خود ارائه دهند. سیستم حسابداری دولتی امکان دریافت و ارائه‌ تمامی گزارش‌های قانونی را به‌شکل سیستمی دارد. این ماژول با ارائه مکانیزم ساخت استاندارد گزارش‌گری، نه تنها از آخرین نسخه پرتکل سناما پشتیبانی می‌کند، بلکه بیش از هر زمان دیگری آمادگی انطباق با استانداردهای مورد نیاز نهادهای نظارتی را دارد.

راهکاران بخش عمومی همکاران سیستم ضمن تامین خروجی‌های مناسب گزارشات قانونی، زیرساخت لازم به منظور ارائه آنلاین این گزارشات به سازمان‌های نظارتی را دارا است.

پشتیبانی کامل از عملیات عاملین ذیحساب و ادارات کل استانی

سازمان‌های دولتی بنا به ساختار، اهداف، برنامه‌ها و فعالیت‌های خود، دارای عاملین ذیحساب یا ادارات کلی هستند که هم به لحاظ عملیات سیستمی طیف متفاوتی از استقلال را دارند و هم به لحاظ منطقه جغرافیایی دارای پراکندگی هستند. گردآوری، نگهداری و ثبت اطلاعات مالی به تفکیک شعب، عاملین ذیحساب و ادارات کل استانی و به صورت متمرکز در یک بانک اطلاعاتی از ویژگی‌‌های نرم افزار حسابداری تعهدی است که امکان گزارش‌گیری در سطح شعبه، عامل ذیحساب و اداره کل استانی یا به‌شکل سرجمع را فراهم می‌کند.


امکانات پایه

 • ثبت و گزارش‌‌دهی هم‌زمان اطلاعات طبقه حساب مالی و بودجه‌ای (هزینه‌ای و سرمایه‌ای
 • امکان تعیین ابتدا و انتهای دوره مالی و دوره متمم هزینه‌ای و سرمایه‌ای به شکل سالانه
 • پوشش‌دهی چند دفتر کل اصلی به شکل همزمان

ساختار حساب‌‌‌ها

 • تعریف ساختار حساب‌ها به شکل درخت‌واره‌ای
 • طبقه‌بندی حساب‌ها تا 20 سطح : گروه، کل، معین و 17 سطح تفصیلی
 • تعریف حساب‌های تفصیلی به شکل یگانه و مرتبط کردن یک حساب تفصیلی با حساب‌های معین مختلف
 • ایجاد و کنترل رابطه پدر-فرزندی بین سطوح تفصیل مانند برنامه و فعالیت یا طرح و پروژه
 • تکمیل اطلاعات مربوط به رابطه پدر-فرزندی به شکل اتوماتیک در زمان ثبت سند حسابداری
 • تفکیک طبقه حساب هزینه‌ای و سرمایه‌ای برای حساب‌های بودجه‌‎ای
 • تعیین ماهیت حساب‌ها و کنترل در سطح معین و یک یا چند حساب تفصیلی
 • طبقه‌‌‌بندی حساب‌‌‌های تفصیلی به شکل درخت‌واره
 • تعیین حقوق دسترسی به ازای هر حساب برای مشاهده‌ کاربران مختلف
 • تنظیمات مربوط به اشتراک‌گذاری اطلاعات پایه بین دفاتر کل و سازمان‌های مختلف

عملیات طی دوره و پایان دوره

 • ثبت اطلاعات سند به شکل یادداشت، موقت، بررسی شده و قطعی
 • امکان قرار دادن سند حسابداری در وضعیت «فقط خواندنی» به منظور اطمینان از عدم تغییر توسط سایر کاربران
 • تعریف تعداد بررسی‌کنندگان اسناد حسابداری با توجه به ساختار سازمانی واحد مالی
 • آنالیز اطلاعات حساب‌ها به‌شکل اتوماتیک و دستی
 • صدور اعلامیه بدهکار/بستانکار برای طرف حساب‌ها
 • شناسایی اسناد ارسالی از سایر سیستم‌‌ها و جلوگیری از تکرار اطلاعات برای حفظ یکپارچگی
 • تعریف الگوی سند اتوماتیک برای اسناد پرکاربرد و تکراری
 • تعیین حقوق دسترسی به تفکیک اسناد صادر شده توسط هر کاربر
 • جستجوی اسناد بر اساس تمامی اطلاعات مندرج در سند
 • صدور اسناد تسعیر ارز، بستن حساب‌‌ها، تعدیل ماهیت حساب‌ها، تعدیل بودجه‌ای، افتتاحیه و اختتامیه توسط سیستم
 • تهیه‌ سند کل برای دوره‌های زمانی مورد انتخاب کاربر
 • تهیه‌ اتوماتیک اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده (VAT) نسخه عمومی و نسخه آلایندگی
 • امکان پیکربندی سند حسابداری سایر سیستم‌ها به منظور صدور اسناد مورد نیاز

گزارش‌‌گیری

 • دریافت گزارشات قانونی شامل سناما، سنا، تفریغ بودجه، سماد و سایر موارد با استفاده از ابزارهای گزارش‌ساز
 • ارسال اطلاعات به قالب‌هایی مانند ( Excel, Word, XML, PDF ) به منظور تجزیه و تحلیل‌‌های مالی مورد نظر کاربر
 • مرور حساب‌‌ها در تمامی سطوح به‌شکل ساده و تحلیلی، بررسی گردش حساب‌ها، اسناد حسابداری
 • گزارش‌‌های ساده و تحلیلی دفاتر و تراز ریالی و ارزی در قالب گزارش‌‌های جامع حسابداری
 • تهیه گزارش از شماره پیگیری و اطلاعات ارزی همچون یک سطح حساب
 • تهیه‌ گزارش‌های رایج در سیستم مالی به شکل استاندارد
 • تهیه‌ گزارش‌های مقایسه‌ای
 • دریافت گزارش‌ها بر اساس ماهیت دوره (جاری، متمم و سنواتی)
 • ارائه‌ گزارش ریز اقلام اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده (VAT) برای ارائه به دارایی