نرم افزار کنترل بودجه و تامین اعتبار

سازمان‌ها به دلایل مختلف نیازمند کنترل منابع در اختیار و ارائه گزارش‌های متنوع بودجه و عملکرد هستند. نرم افزار کنترل بودجه و تامین اعتبار راهکاران بخش عمومی همکاران سیستم ضمن ارائه فرم‌های مورد نیاز به منظور ثبت منابع و مصارف بودجه، امکانی را فراهم می‌کند که کنترل‌های مورد نیاز قانونی و مدیریتی در سطوح مختلف اعمال شوند. این سیستم انوع گزارش‌های مقایسه بودجه و عملکرد به تفکیک سطوح مورد استفاده بودجه‌ای دستگاه‌ها، سازمان‌های و شرکت‌ها را ارائه می‌کند.

ساختار کنترل بودجه

ماژول کنترل بودجه و تامین اعتبار راهکاران بخش عمومی همکاران سیستم امکان پیکربندی فرآیند کنترل بودجه و تامین اعتبار را با در نظر گرفتن سطوح مورد نیاز سازمان‌ها را فراهم می‌کند. این فرآیند در سازمان‌های دولتی شامل ثبت ابلاغ بودجه، موافقتنامه، تخصیص، درخواست وجه، تاییدیه درخواست وجه و تامین اعتبار می‌باشد. در سازمان‌های مختلف و با توجه به فرآیندهای داخلی آنها این فرآیند قابل تغییر و اصلاح می‌باشد. همچنین امکان ثبت انواع بودجه مصوب و ابلاغی و انواع منابع تامین اعتبار در این ماژول وجود دارد.

ویژگی تعریف فرآیندهای خاص سازمانی در ماژول کنترل بودجه و تامین اعتبار، زمینه آن را فراهم می‌کند که این ماژول در طیف گسترده‌ای از سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و غیردولتی که موضوع کنترل بودجه را دارند مورد استفاده قرار گیرد. انعطاف‌پذیری در عین وجود کنترل‌های دقیق و کامل از ویژگی‌های منحصر به فرد ماژول کنترل بودجه و تامین اعتبار راهکاران بخش عمومی همکاران سیستم می‌باشد.

فرآیند رسیدگی

یکی از فرآیند‌های مهم در سازمان‌های دولتی رسیدگی پرداخت می‌باشد که روند پرداخت در سازمان‌ها را مدیریت و بر اجرای دقیق و صحیح آنها نظارت می‌کند. در ماژول کنترل بودجه و تامین اعتبار راهکاران بخش‌عمومی همکاران سیستم این فرآیند به صورت یکپارچه با سایر ماژول‌ها کلیه مراحل خرج را پوشش داده و بستری را آماده می‌کند که پرداخت‌ها بتوانند در یک ساختار منطقی مدیریت شوند. از دیگر امکانات رسیدگی پرداخت می‌توان به مدیریت کسور پرداختی و امکان تجمیع این کسور و همچنین تفکیک پرداخت‌های قطعی و غیرقطعی اشاره کرد.

مدیریت بودجه‌های انتقالی

اعتبارات سازمان‌ها می‌تواند با توجه به قوانین و مقررات و شرایط هر سازمان به اشکال مختلفی به دوره‌های مالی بعد منتقل شود. مطابق با نظام حسابداری تعهدی بخش عمومی دوره‌های مالی جاری، متمم و سنواتی سه دوره شناخته شده در حسابداری و کنترل بودجه می‌باشد که در ماژول کنترل بودجه و تامین اعتبار راهکاران بخش عمومی همکاران سیستم پوشش داده می‌شود. این ماژول این امکان را برای کاربران فراهم می‌کند که در پایان دوره مالی، مانده بودجه‌های اختصاص یافته را در صورت نیاز به سنوات بعد منتقل کرده و به صورت مجزا و بر اساس سال انتقال در سیستم نگهداری و مدیریت کنند.

ثبت اصلاحیه و برگشتی

یکی از موارد مهم در کنترل بودجه، انواع اصلاحیه‌های قانونی و داخلی می‌باشد که به اشکال مختلف و طی دوره بودجه‌ای اتقاق میافتد. در ماژول کنترل بودجه و تامین اعتبار راهکاران بخش عمومی همکاران سیستم، امکان ثبت انواع اصلاحیه قانونی و داخلی به صورت مبنادار و یا کلی وجود دارد. این اصلاحیه‌ها به کاربران اجازه می‌دهد با توجه به تغییرات اعمال شده داخلی و یا قانونی، بودجه سازمان را به صورت واقعی ثبت و نگهداری کنند.

همچنین به دلایل مختلف ممکن است بخشی از تامین اعتبار‌های ثبت شده برگشت داده شوند. کاربران با استفاده از امکانات این ماژول می‌توانند برگشتی‌ها را ثبت و گزارش‌های لازم در این خصوص را دریافت نمایند.

گزارش بودجه و عملکرد

با توجه به ثبت بودجه و عملکرد در فرم‌های بودجه‌ای، این ماژول امکان تهیه انواع گزارشات مقایسه بودجه و عملکرد را دارد. گزارش مرور اعتبارات به کاربران امکان تعریف ستون‌های مختلف و همچنین اعمال فیلترهای پیشرفته را می‌دهد. هر گزارش می‌تواند با عنوان دلخواه در سیستم ذخیره و در زمان نیاز اجرا و ویرایش شود.

گزارش مرور اعتبارات، می تواند تصویر کلانی از شرایط بودجه‌ای سازمان را با سطوح مورد نیاز کاربر فراهم کند. این سطوح می‌تواند شامل بودجه و عملکرد به تفکیک منابع، برنامه‌ها، فعالیت‎ها، فصول هزینه‌ای و سرمایه‌ای، طرح‌ها، پروژه‌ها، مراکز فعالیت و همچنین سطوح ریزتر مورد نیاز کاربران باشد.

بودجه ریزی برمبنای عملکرد

بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد روشی برای ایجاد ارتباط میان اطلاعات عملکرد با بودجه می‌باشد. ماژول کنترل بودجه و تامین اعتبار راهکاران بخش عمومی همکاران سیستم، با ایجاد زمینه ثبت اطلاعات بودجه و عملکرد بر اساس سطوح مختلف (برنامه، فعالیت و زیرفعالیت و …) می‌تواند ابزار مناسبی در راستای کمک به پیاده سازی کامل بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد در سازمان‌ها باشد.