نرم افزار بودجه و تامین اعتبار راهکاران بخش عمومی

سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی به دلایل مختلف نیازمند کنترل منابع در اختیار و ارائه گزارش‌های متنوع بودجه و عملکرد هستند. نرم افزار کنترل بودجه و تامین اعتبار راهکاران بخش عمومی، ضمن ارائه فرم‌های مورد نیاز به منظور ثبت منابع و مصارف بودجه، امکانی را فراهم می‌کند که کنترل‌های مورد نیاز قانونی و مدیریتی در سطوح مختلف اعمال شوند.

 این سیستم انواع گزارش‌های مقایسه بودجه و عملکرد به تفکیک سطوح مورد استفاده بودجه‌ای دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌ها و شرکت‌ها را ارائه می‌کند.


 • مدیریت دقیق اعتبارات و منابع در اختیار دستگاه‌های اجرایی و کنترل دقیق اعتبارات
 • پوشش‌دهی مراحل خرج و مدیریت انواع پرداخت
 • انعطاف‌پذیری بالا به منظور انطباق با فرایند ثبت و کنترل بودجه
 • ثبت انواع اصلاحیه‌های قانونی و داخلی به شکل بامبنا، بدون مبنا و گروهی 
 • مدیریت عوامل پرداخت و امکان تجمیع پرداخت کسور به شکل گروهی

ساختار کنترل بودجه

نرم افزار بودجه ریزی عملیاتی و تامین اعتبار، امکان پیکربندی فرآیند کنترل بودجه و تامین اعتبار را با در نظر گرفتن سطوح مورد نیاز سازمان‌ها فراهم می‌کند. امکان تعریف فرآیندهای خاص سازمانی در این ماژول، زمینه به‌کارگیری آن را در طیف گسترده‌ای از سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی و غیردولتی که موضوع کنترل بودجه را دارند فراهم می‌کند. انعطاف‌پذیری در عین وجود کنترل‌های دقیق و کامل از ویژگی‌های منحصر به فرد این سیستم است.

فرآیند رسیدگی

یکی از فرآیند‌های مهم در سازمان‌های دولتی رسیدگی پرداخت است که روند پرداخت در سازمان‌ها را مدیریت و بر اجرای دقیق و صحیح آنها نظارت می‌کند. در نرم افزار بودجه بندی راهکاران بخش‌عمومی این فرآیند به شکل یکپارچه با سایر ماژول‌ها، تمامی مراحل خرج را پوشش داده و بستری را آماده می‌کند که پرداخت‌ها بتوانند در یک ساختار منطقی مدیریت شوند. از دیگر امکانات رسیدگی پرداخت می‌توان به مدیریت کسور پرداختی و امکان تجمیع این کسور و همچنین تفکیک پرداخت‌های قطعی و غیرقطعی اشاره کرد.

مدیریت بودجه‌های انتقالی

اعتبارات سازمان‌ها می‌تواند با توجه به قوانین و مقررات و شرایط هر سازمان به اشکال مختلفی به دوره‌های مالی بعد منتقل شود. مطابق با نظام حسابداری تعهدی بخش عمومی دوره‌های مالی جاری، متمم و سنواتی سه دوره شناخته شده در حسابداری و کنترل بودجه است که در نرم افزار کنترل بودجه و تامین اعتبار پوشش داده می‌شود. این ماژول امکانی را برای کاربران فراهم می‌کند که در پایان دوره مالی، مانده بودجه‌های اختصاص یافته را در صورت نیاز به سنوات بعد منتقل کرده و به صورت مجزا و بر اساس سال انتقال در سیستم نگهداری و مدیریت کنند.

ثبت اصلاحیه و برگشتی

یکی از موارد مهم در کنترل بودجه، انواع اصلاحیه‌های قانونی و داخلی است که به اشکال مختلف و طی دوره بودجه‌ای اتقاق می‌افتد. در نرم افزار تامین اعتبار و کنترل بودجه، امکان ثبت انواع اصلاحیه قانونی و داخلی به شکل مبنادار یا کلی وجود دارد. این اصلاحیه‌ها به کاربران اجازه می‌دهد با توجه به تغییرات اعمال شده داخلی یا قانونی، بودجه سازمان را به شکل واقعی ثبت و نگهداری کنند.

همچنین به دلایل مختلف ممکن است بخشی از تامین اعتبار‌های ثبت شده برگشت داده شوند. کاربران با استفاده از امکانات این ماژول می‌توانند برگشتی‌ها را ثبت و گزارش‌های لازم در این خصوص را دریافت کنند .

گزارش بودجه و عملکرد

با توجه به ثبت بودجه و عملکرد در فرم‌های بودجه‌ای، این ماژول امکان تهیه انواع گزارشات مقایسه بودجه و عملکرد را دارد. گزارش مرور اعتبارات به کاربران امکان تعریف ستون‌های مختلف و همچنین اعمال فیلترهای پیشرفته را می‌دهد. هر گزارش می‌تواند با عنوان دلخواه در سیستم ذخیره و در زمان نیاز اجرا و ویرایش شود.

گزارش مرور اعتبارات، می‌تواند تصویر کلانی از شرایط بودجه‌ای سازمان را با سطوح مورد نیاز کاربر فراهم کند. این سطوح می‌تواند شامل بودجه و عملکرد به تفکیک منابع، برنامه‌ها، فعالیت‎ها، فصول هزینه‌ای و سرمایه‌ای، طرح‌ها، پروژه‌ها، مراکز فعالیت و همچنین سطوح ریزتر مورد نیاز کاربران باشد.

بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد

بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد روشی برای ایجاد ارتباط میان اطلاعات عملکرد با بودجه است. نرم افزار بودجه ریزی عملیاتی راهکاران بخش عمومی، با ایجاد زمینه ثبت اطلاعات بودجه و عملکرد بر اساس سطوح مختلف (برنامه، فعالیت و زیرفعالیت و …) می‌تواند ابزار مناسبی در راستای کمک به پیاده‌سازی کامل بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد در سازمان‌ها باشد.


تعریف ساختار و اطلاعات پایه

 • تعریف انواع منبع تامین اعتبار به تفکیک هزینه‌ای و سرمایه‌ای
 • تعریف گروه‌بندی و فرم‌های بودجه‌ای (ابلاغ بودجه، موافقتنامه، تخصیص، درخواست وجه، تاییدیه درخواست وجه و تامین اعتبار)
 • انجام تنظیمات مربوط به سطوح هر یک از فرم‌های بودجه‌ای به تفکیک سال، دفتر کل و در دو سطح هزینه‌ای و سرمایه‌ای
 • تعریف روابط بین فرم‌های بودجه‌ای
 • تعریف فرمول‌ها و کنترل‌های مابین فرم‌های بودجه‌ای
 • تعریف انواع مبالغ محاسباتی و نمایشی
 • انجام تنظیمات کنترل‌های اجباری و اختیاری
 • تنظیمات مربوط به عملیات پایان سال به منظور تعیین نحوه انتقال بودجه به دوره بعد

رسیدگی پرداخت

 • ثبت درخواست تامین اعتبار
 • مدیریت درخواست های رسیدگی سایر واحدها
 • مدیریت خالص مبلغ قابل پرداخت و تعیین نحوه پرداخت
 • مدیریت عوامل پرداخت
 • ثبت انواع پرداخت‌های قطعی و غیرقطعی و امکان تبدیل آنها به یکدیگر

ثبت عملیات بودجه‌ای

 • ثبت اولیه انواع فرم‌های بودجه‌ای (موافقتنامه، تخصیص و……)
 • ثبت اصلاحیه مبنادار، بدون مبنا و برگشتی فرم‌های بودجه‌ای
 • امکان خروجی و دریافت از اکسل در تمامی فرم‌های بودجه‌ای
 • امکان کپی از سایر موجودیت‌ها و دوره‌های مالی دیگر
 • ثبت اتوماتیک اصلاحیه، برگشتی و تعدیل از روی فرم‌های بودجه‌ای
 • ثبت اصلاحیه گروهی برای چندین فرم بودجه‌ای به شکل همزمان
 • ثبت عملیات انتقال به دوره بعد

گزارش

 • ساخت انواع گزارشات مقایسه بودجه و عملکرد با تعیین سطوح
 • نمایش روابط بین موجودیت‌های مرتبط به هم
 • دریافت گزارش به تفکیک شعبه، گیرنده و معین نوع پرداخت
 • گروه‌بندی گزارش در سطوح مختلف