نرم افزار مدیریت تردد بخش عمومی

مدیریت و کنترل  رفت و آمد کارمندان برای  سازمان ، مراکز اداری دولتی  و نهادها از اهمیت ویژه ای بر خوردار است. علاوه بر آن لازم است تا محاسبات مربوط به کارکرد ماهانه کارمندان انجام شود و مبنایی برای محاسبات حقوق و دستمزد قرار گیرد.

نرم افزار مدیریت تردد راهکاران بخش عمومی  همکاران سیستم دارای دو بخش کلی کنترل تردد و محاسبات کارکرد است. این سیستم با  تعریف سیاست‌‌های سازمان برای کنترل تردد کارمندان برای پاسخ‌گویی به پیچیدگی‌‌ها و پوشش تنوع موجود در شیوه‌‌ی محاسبات کارکرد در گروه‌های کاری مختلف کارمندان در یک سازمان یا دستگاه اجرایی طراحی شده و به واحد اداری و حراست سازمان‌ها کمک می‌کند تا به بهترین شکل قوانین موجود در رفت‌و‌آمد کارمندان سازمان خود را برنامه‌ریزی و کنترل کنند.

 

منافع و مزایا

مهم‌ترین ویژگی‌های نرم افزار مدیریت تردد بخش عمومی

اعمال سیاست‌های کنترل تردد کارکنان

اگر الزاماتی درباره‌ی دسترسی تردد کارکنان به بخش‌های مختلف وجود داشته باشد، با استفاده از ماژول مدیریت تردد می‌توان این سیاست‌ها را مشخص و به هنگام لزوم و در ارتباط با سخت‌افزارهای مرتبط، سیاست‌های مورد نظر را به‌شکل مکانیزه اعمال کرد و از این راه، نسبت به تحقق اهداف کنترل تردد تا حد بسیاری مطمئن شد.

پوشش‌دهی تنوع و پیچیدگی‌های روش‌های محاسبه کارکرد

در کنار کنترل اطلاعات تردد کارکنان، انجام محاسبات کارکرد به‌شکل دل‌خواه و با وجود شیفت‌های کاری مختلف و متنوع حائز اهمیت بسیاری است.با استفاده از فرمول نویسی پویا و منعطف و با امکان استفاده از تمامی پارامترها و اطلاعات در فرمول نویسی عوامل کارکرد ، انواع روش های محاسبه کارکرد پرسنل بر اساس سیاست ها و قوانین کسب و کار سازمان به راحتی امکانپذیر است. بعلاوه در صورت نیاز امکان ایجاد تغییرات در روش محاسبه عوامل با حفظ تاریخچه تغییرات مربوط به آن در هر زمان به صورت دلخواه وجود خواهد داشت.

هماهنگی کارکردی و فرآیندی با سایر کارکردهای مدیریت سرمایه انسانی

یکپارچگی در سطح عملیات و اطلاعات از اصول و معیارهای اولیه در توسعه سیستم است که اهمیت درخور توجهی دارد. با وجود منطق درست و مناسب در ایجاد یکپارچگی اطلاعاتی و عملیاتی می‌توان ضمن اعمال کنترل‌های صحیح به بهبود فرآیندها و عملکردهای جاری در حوزه‌های مختلف مدیریت سرمایه انسانی کمک کرد. ماژول مدیریت تردد از این جنبه، در ارتباط یکپارچه با سایر ماژول‌های حوزه سرمایه انسانی از جمله جبران خدمات و کارگزینی است.

مشارکت کارمندان و مدیران در فرایندهای حضور و غیاب

خدمات الکترونیک کارمند امکان مشاهده وضعیت تردد کارکنان را فراهم می‌کند و  کارمندان می‌توانند به کمک آن درخواست تصحیح اطلاعات تردد، مرخصی و ماموریت مربوط به خود را ثبت کنند. با به‌کارگیری امکانات گردش کار سیستم، فرایندهای مرتبط با هریک از درخواست‌های کارمندان به‌وسیله‌ی خدمات الکترونیک میسر است.

دستیابی آسان به انواع اطلاعات و گزارش‌های مورد نیاز حوزه تردد

طراحی و آماده‌سازی گزارش‌های پرکاربرد حوزه تردد مبتنی بر حضور و غیاب و محاسبات کارکرد در ابعاد مختلف حوزه تردد موجب شده است که امکان دستیابی به اطلاعات تجمیعی در سطوح مختلف برای ارائه و تصمیم‌گیری در حوزه‌های مختلف به‌ویژه جبران خدمات کارکنان وجود داشته باشد.

امکانات و ابزارها

مهم‌ترین امکانات نرم افزار مدیریت تردد بخش عمومی

 • کنترل ورود و خروج و تردد اشخاص و پرسنل سازمان براساس سیاست‌های سازمان
 • تعریف انواع رویدادها، مشاهده آنلاین تردد کارکنان و وضعیت کنترل‌های مدنظر
 • تعریف انواع کارت‌های تردد، تعیین دسترسی کارت‌های مورد نظر و تخصیص آن به کارکنان
 • تعریف محدوده‌های فیزیکی و گیت‌های کنترل تردد و تعیین دسترسی‌های آن
 • تعریف برنامه‌ی زمان‌بندی کنترل تردد به تفکیک گیت‌های تعریف شده
 • کنترل متمرکز در عین توزیع‌شدگی جغرافیایی و عدم وابستگی به مدیریت سخت‌افزار در نقاط مختلف در مرکز
 • تعریف کنترل‌های سخت‌افزاری و مدیریت آن به‌وسیله نرم‌افزار
 • مشاهده رویدادهای تردد به‌شکل لحظه‌ای در بخش‌های مختلف
 • انعطاف‌پذیری بالا و سهولت اعمال تغییرات در محاسبات کارکرد
 • تعریف شیفت‌ها و تقویم‌های کاری و محاسبه انواع کارکردها
 • فرمول‌نویسی پویا و منعطف با امکان استفاده از تمامی پارامترها و اطلاعات در فرمول‌نویسی عوامل کارکرد
 • انجام تغییرات در روش محاسبه عوامل با حفظ تاریخچه تغییرات مربوط به آن
 • کاهش زمان اعمال تغییرات قوانین و رویه‌ها
 • در نظر گرفتن سوابق و تاریخچه اطلاعات در انجام محاسبات
 • کاهش زمان دسترسی به اطلاعات و استفاده از گزارش‌های متنوع
 • مشاهده افراد حاضر در سازمان
 • مشاهده افراد در حال اضافه کار
 • تهیه انواع گزارش‌های کارکرد پرسنل به تفکیک عوامل روزانه و ماهانه