نرم افزار جبران خدمات بخش عمومی

جبران خدمات از مهم‌ترین معیارهای انگیزشی کارکنان برای  جذب و حفظ کارمندان در سازمان به‌شمار می‌آید، از این رو این  بخش از فعالیت های سازمان برای مدیران و کارکنان سازمانها از اهمیت خاصی برخوردار است.

کاهش زمان انجام محاسبات طولانی و پیچیده، وجود الزامات قانونی و پیچیدگی‌های حاکم بر نظام جبران خدمات در کنار لزوم دقت در اجرای فرآیندهای جبران خدمات، به‌کارگیری ابزار مناسب را برای این بخش از سازمان‌ها به ضرورتی انکارناپذیر مبدّل ساخته است.
نرم افزار جبران خدمات بخش عمومی، ضمن تعریف و پیکربندی انواع بسته‌های جبران خدمات با دریافت احکام کارگزینی تایید شده از سیستم کارگزینی و اطلاعات محاسبات کارکرد از سیستم مدیریت تردد، محاسبه‌ی جبران خدمات کارکنان (حقوق و دستمزد و پرداخت‌های بین ماه، پاداش‌ها و محاسبات عیدی ، بازخرید سنوات و بازخرید مرخصی) را انجام می‌دهد. هم‌چنین خروجی فرآیند که شامل سند حسابداری و اطلاعات مربوط به پرداخت است را برای واحد مالی سازمان می‌فرستد. افزون‌بر این، خروجی‌های قانونی تعریف شده در سیستم امکان پاسخ‌گویی به مراجع قانونی مرتبط را ساده‌تر می‌کند.

منافع و مزایا

مهم‌ترین مزیت‌های نرم افزار جبران خدمات بخش عمومی

پاسخ‌گویی به الزامات قانونی

رعایت قوانین و مقررات پرداخت حقوق و مزایایی کارکنان همواره یکی از اصول مورد تاکید مدیران در سازمان‌هاست. تنوع و پیچیدگی‌های موجود در نظام‌های پرداخت کارکنان دولت و خروجی‌های قانونی متنوع در اتهای محاسبات  زمینه لزوم استفاده از یک نرم‌افزار که بتواند این اطلاعات را با فرمت‌های استاندارد برای ارسال به سازمان‌های قانونی مرتبط در اختیار سازمان‌ها قرار دهد، دو چندان می کند. نرم افزار جبران خدمات بخش عمومی گزارش‌ها و فایل‌های قانونی متناسب با استانداردهای نظام پرداخت در اختیار سازمان‌های دولتی قرار می‌دهد.

پوشش‌دهی قوانین و مقررات حاکم بر نظام‌های مختلف  پرداخت  

با توجه به تنوع و گستره‌ی نظامهای پرداخت در سازمانها که با پیچیدگی‌هایی همراه است و همچنین حساسیت‌های موجود در این‌باره، لازم است راهکار ارائه شده ضمن پوشش دهی این پیچیدگیها، دقت و سرعت مناسب در انجام محاسبات مربوطه را داشته باشد.

یکپارچگی اطلاعات و دسترسی سریع و مطمئن

راحتی کار با نرم‌افزار در کنار دسترسی به انواع گزارش‌ها و خروجی‌های مورد نیاز سازمان‌ها، یکی از الزامات یک نرم‌افزار خوب به‌شمار می‌رود که با استفاده از فناوری‌های نوین و طراحی مناسب امکان‌پذیر است. در سیستم جبران خدمات بخش عمومی، با استفاده از امکانات زیر، زمان دسترسی به اطلاعات کاهش و سهولت استفاده از آن‌ها افزایش می‌یابد:‌

 • گروه‌بندی اطلاعات جهت محاسبات براساس فیلدهای دل‌خواه (فیلتر های خاص)
 • تهیه انواع گزارش‌های مدیریتی و گزارشات مقایسه ای از  روند تغییرات جبران خدمات ماه‌های مختلف
 • دسترسی سریع و دقیق به اطلاعات تجمیعی لازم در سطوح مختلف سازمانی
 • امکان ارسال فیش حقوقی از طریق ایمیل با قابلیت رمز گذاری
 • امکان ارسال فیش حقوقی به اتوماسیون اداری
 • تهیه انواع گزارش‌ها به تفکیک اطلاعات جاری، معوقه سال جاری  ، معوقات سنواتی (دیون )  و سرجمع و با گروه‌بندی‌های مورد نظر کاربر از جمله نوع استخدام، محل خدمت، مرکز هزینه،  و سایر سطوح تفصیلی فصول و طرح و برنامه و ....
 • امکان مرور محاسبات جبران خدمات کارمند و اطلاعات موثر بر  محاسبات یه کارمند در بازه‌ی زمانی مورد انتخاب کاربر

 

 

امکانات و ابزارها

مهم‌ترین امکانات نرم افزار جبران خدمات بخش عمومی

نرم افزار جبران خدمات بخش عمومی انعطاف‌پذیری در تعریف و پیکربندی انواع بسته‌های جبران خدمات را در کنار دقت و اطمینان بالای انجام محاسبات قرار داده و از این طریق برای مشتریان خود ارزش‌افزوده لازم را در این حوزه ایجاد کرده است.

امکانات عمومی

 • تعریف انواع بسته‌های جبران خدمات (حقوق ماهانه، عیدی، بازخرید مرخصی، بازخرید سنوات و محاسبات خاص سازمان)
 • تعیین روش محاسبه عوامل جبران خدمات به‌شکل دل‌خواه و به تفکیک انواع گروه‌های استخدامی
 •  پیکربندی و صدور انواع اسناد مالی جبران خدمات
 •  پیکربندی و تعیین فرمت انواع فایل‌های خروجی (فایل‌های خزانه ، بازنشستگی، خدمات درمانی ، بیمه و مالیات، فایل بانک و سایر خروجی‌های مورد نیاز )
 •  انجام محاسبات مربوط به معوقه‌های جبران خدمات معوقات سال جاری و معوقات سنواتی (دیون)

 تهیه‌ی انواع گزارش‌های قانونی و مدیریتی

 • لیست بیمه
 • فایل بیمه
 • لیست مالیات
 • فایل مالیات خروجی فایل خزانه (حقوق و عیدی)
 • خروجی فایل خزانه دانشگاه
 • صورت ارسال وجه خزانه
 • صورت ارسال وجه  بازنشستگی کارکنان شاغل
 • فایل بازنشستگی کارکنان
 • فایل خدمات درمانی کارکنان شاغل
 • فایل بانک
 • لیست پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان
 • سایر خروجی‌های قانونی

انعطاف‌پذیری بالا و سهولت اعمال تغییرات

 • نرم افزارجبران خدمات راهکاران بخش عمومی همکاران سیستم با استفاده از امکانات زیر به واحد منابع انسانی سازمان در پیشبرد پیاده سازی قوانین و مقررات حاکم بر نظام‌های جبران خدمات کمک می‌کند. این سیستم نظام‌های مختلف جبران خدمات شامل نظام هماهنگ پرداخت، قانون مدیریت خدمات کشوری، طبقه‌بندی مشاغل، قانون کار و .... را پوشش می‌دهد.
 • تعریف روش محاسبه عوامل جبران خدمات از جمله محاسبه‌ی حقوق  و دستمزد ، محاسبات ذخیره و پرداخت عیدی، محاسبات ذخیره و پرداخت سنوات، ذخیره و بازخرید مرخصی و انواع پرداختی‌های  خارج از حقوق ( پرداخت‌های بین ماه و انواع پاداش ومساعده و .... )
 • فرمول‌نویسی پویا و منعطف،کاملا فارسی با امکان استفاده از تمامی پارامترها و اطلاعات فرم‌های سیستم  در فرمول‌نویسی عوامل
 • انجام تغییرات در روش محاسبه عوامل(فرمول‌های محاسباتی ) با حفظ تاریخچه تغییرات مربوط به آن
 • پوشش‌دهی انواع معوقه‌های جبران خدمات (معوقات سال جاری ، معوقات سنواتی یا دیون )
 • کاهش زمان اعمال تغییرات قوانین و رویه‌ها
 • در نظر گرفتن سوابق و تاریخچه اطلاعات در انجام محاسبات