نرم افزار آموزش بخش عمومی

اجرای آموزش درست و متناسب با مشاغل و پست‌ها و بهینه‌سازی منابع سازمان باعث می‌شود تا کارمندان متناسب با تغییرات سازمانی و شرایط حاکم بر نظام‌های آموزش کارمندان و مدیران دولتی به‌طور موثر فعالیت‌های خود را گسترده‌تر کنند و بهره‌وری سازمان را افزایش دهند. درنتیجه سرمایه‌گذاری بر آموزش و به ایجاد و رشد نیروی متخصص کمکی برای افزایش بهره‌وری سازمان‌هاست.

سیستم آموزش راهکار سرمایه انسانی بخش عمومی در این مسیر همراه شما خواهد بود تا بتوانید برنامه‌ریزی درستی در پوشش قوانین حاکم بر نظام آموزشی کارمندان و مدیران دولت را با استاندارد 10015 به‌راحتی در سازمان خود پیاده‌سازی کنید.

 

 

 

منافع و مزایا

مهم‌ترین مزیت‌های نرم افزار آموزش بخش عمومی

 

هماهنگی کارکردی و فرآیندی با سایر کارکردهای مدیریت سرمایه انسانی

یکپارچگی در سطح عملیات و اطلاعات از اصول و معیارهای اولیه در توسعه سیستم است که اهمیت درخور توجهی دارد. با وجود منطق درست و مناسب در ایجاد یکپارچگی اطلاعاتی و عملیاتی می‌توان ضمن اعمال کنترل‌های صحیح به بهبود فرآیندها و عملکردهای جاری در حوزه‌های مختلف مدیریت سرمایه انسانی کمک کرد. ماژول آموزش از این جنبه، در ارتباط یکپارچه با سایر سیستم‌هایحوزه سرمایه انسانی از جمله جبران خدمات، تشکیلات و کارگزینی و مدیریت مسیر شغلی است.

هم‌راستایی آموزش کارکنان با اهداف و استراتژی های سازمان 

نرم افزار آموزش امکان تعریف استاندارد آموزشی مشاغل مطابق با  نظام آموزشی کارمندان و مدیران دولت و دستگاه‌های اجرایی  و به‌روزرسانی آسان و اعمال تغییرات مرتبط با آن در سیستم را فراهم می‌آورد تا دوره‌های آموزشی متناسب با اهداف سازمان طراحی و برگزار شوند.  نیازسنجی آموزشی کارکنان بر اساس نیازهای آموزشی فردی، شغلی و سازمانی انجام می‌شود و ارزیابی دوره‌های آموزشی، بررسی نتایج آموزش‌های اجرا شده و میزان تطابق با اهداف سازمان را امکانپذیر می‌کند.

مشارکت کارمندان و مدیران در فرایندهای آموزش به صورت مکانیزه

خدمات الکترونیک کارمند پل ارتباطی کارمندان و مدیران سازمان برای تکمیل چرخه فرایند آموزش و ارتباط با واحد آموزش سازمان است. کارکنان سازمان امکان ثبت درخواست دوره های آموزشی مورد نظر خود را دارند. به‌علاوه گردش فرم‌های ارزیابی آموزشی به شکل مکانیزه از طریق همین پورتال انجام می‌شود.

استفاده از فرمول‌های متنوع برای ارزیابی اثربخشی و سایر عوامل آموزشی

انجام ارزیابی دقیق از اثربخشی دوره‌های آموزشی و تصمیم‌گیری برای برنامه‌ریزی دوره‌ها ، نیازمند طراحی مدل‌ها و فرمول‌های متناسب با دوره‌های آموزشی است. محیط فرمول‌نویسی نرم‌ افزار آموزش سرمایه انسانی راهکاران بخش عمومی، زمینه محاسبه دقیق و متناسب با دوره‌های آموزشی را فراهم  می‌کند.

دستیابی آسان به انواع اطلاعات و گزارش‌های مورد نیاز حوزه آموزش

طراحی و آماده‌سازی گزارش‌های پرکاربرد حوزه آموزش مبتنی بر فرایندهای آموزشی و در ابعاد مختلف حوزه آموزش موجب شده است که امکان دستیابی به اطلاعات تجمیعی در سطوح مختلف برای موجودیت‌های آموزشی شامل مدرسان، فراگیران و موسسات آموزشی وجود داشته باشد و نتایج ارزیابی آن‌ها قابل دسترس باشد. از طرفی امکان دستیابی به اطلاعات و سوابق آموزشی و دریافت انواع گزارش های مدیریتی و مشاهده روند شاخص های آموزش در طی زمان وجود خواهد داشت.

 

امکانات و ابزارها

مهم‌ترین امکانات نرم افزار آموزش بخش عمومی

 • تعریف استاندارد آموزشی مشاغل مطابق با نظام آموزشی کارمندان و مدیران دولت و دستگاه‌های اجرایی
 • سهولت به‌روزرسانی و اعمال تغییرات مرتبط با آن در سیستم
 • نیازسنجی آموزشی شغلی، فردی و سازمانی و استفاده از این امکان برای برگزاری دوره‌های آموزشی و درخواست دوره‌های آموزشی
 • به‌روزرسانی نیاز آموزشی شغلی و فردی کارکنان براساس کسب مهارت‌های جدید یا موفقیت در دوره‌های موثر در رفع نیازهای فردی و شغلی آن‌ها
 • تعریف عوامل آموزشی و فرمول‌نویسی پویا و انعطاف‌پذیر با امکان استفاده از همه‌ی پارامترها و اطلاعات مربوط به دوره‌ها و فراگیران
 • تعریف، تعیین شاخص‌ها و اندازه‌گیری اثربخشی در سطح دوره‌ها و کارکنان شرکت‌کننده در دوره‌های آموزشی
 • مدیریت و برنامه‌ریزی برگزاری دوره‌های آموزشی
 • حضور و غیاب فراگیران
 • ارزیابی اثربخشی دوره‌های آموزشی با متدهای مختلف مورد نظر سازمان
 • حسابداری آموزشی
 • تهیه گزارش‌های آموزش و سرانه‌های مرتبط با گروه‌بندی‌های دل‌خواه
 • دسته‌بندی اطلاعات و سوابق آموزشی و تهیه شناسنامه آموزشی کارمند
 • تهیه انواع گزارش‌های مدیریتی و مشاهده روند شاخص‌های آموزشی در طی زمان
 • ثبت و نگهداری اطلاعات مدرسان و موسسات آموزشی و ثبت نتایج ارزیابی آن‌ها
 • انطباق با فرآیندهای سازمانی با ابزار گردش ِکار در کارکردهای مختلف مربوط به ماژول از جمله درخواست دوره آموزشی
 • تعیین هزینه‌های آموزشی به تفکیک فراگیران و هزینه‌های عمومی برگزاری دوره و صدور سند حسابداری برای این هزینه‌ها