راهکار همکاران سیستم برای شرکت‌های هلدینگ

راهکار همکاران سیستم برای شرکت‌های هلدینگ

با توسعه سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و تبدیل شدن بسیاری از آنها به گروه شرکت‌ها یا هلدینگ‌ها، مدیران برای تصمیم‌گیری نیاز به در اختیار داشتن تصویر کامل و شفاف از فعالیت‌های اقتصادی بنگاه‌های زیرمجموعه و وضعیت مالی گروه شامل منابع تحت کنترل، تعهدات و نتایج کسب‌شده دارند.

مسائل و نیازهای خاص شرکت‌های هلدینگ

 • تجمیع اطلاعات حسابداری شرکت‌های زیرمجموعه
 • نظارت بر عملکرد شرکت‌ها از طریق داشبوردهای مدیریت متناسب با کسب‌وکار
 • کنترل بودجه نقدی از طریق گزارش‌گیری در سطح هلدینگ و هریک از شرکت‌ها
 • مدیریت فرایندها و عملیات شرکت‌های زیرمجموعه (امکان چندشرکتی) در بخش عمومی
 • محاسبه سود و زیان و حاشیه سود شرکت‌ها و هلدینگ
 • محاسبه حقوق و دستمزد پرسنل تمامی شرکت‌ها به شکل متمرکز یا غیرمتمرکز
 • پیاده‌سازی نظام ارزیابی عملکرد

ویژگی‌های راهکار هلدینگ همکاران سیستم

 • دسترسی به طیف متنوعی از KPIهای تحلیلی آماده در فرایندها و حوزه‌های مختلف
 • یکپارچه‌سازی اطلاعات سازمان‌های دارای چند بانک اطلاعاتی و هلدینگ‌های دارای پراکندگی جغرافیایی
 • سفارشی‌سازی و استخراج اطلاعات موردنیاز برای ساخت شاخص‌های خاص مشتریان
 • طراحی داشبوردهایی حرفه‌ای و جذاب و نمایش آنها در محیط یکپارچه با راهکاران
 • ارائه حوزه‌های تحلیلی شامل تحلیل بودجه و عملکرد، تحلیل‌های مالی، تحلیل‌های فروش و …
 • مدیریت فرایند عملیات حسابداری به صورت مولتی کمپانی (چندشرکتی) برای سازمان‌های بخش عمومی
 • امکان مدیریت اطلاعات پایه موردنیاز هریک از شرکت‌ها برای سازمان‌های بخش عمومی
 • پوشش‌دهی به عملیات حسابداری با درنظرگرفتن مبادلات فی‌مابین
 • گزارش‌دهی به ذی‌نفعان در سطح هر یک از شرکت‌های زیرمجموعه و هلدینگ
 • محاسبه کارکرد و جبران خدمات پرسنل شرکت‌ها به صورت متمرکز یا غیرمتمرکز
 • صدور سند حسابداری حقوق و دستمزد به تفکیک شرکت‌ها یا در سطح هلدینگ و ارسال آن به واحد مالی هر شرکت
 • پیاده‌سازی نظام ارزیابی عملکرد در سطح کل هلدینگ
 • پیاده‌سازی فرایند بازنشستگی به تفکیک شرکت‌ها یا در سطح هلدینگ
 • مدیریت فرایندهای نگهداری موجودی کالا به شکل متمرکز یا به تفکیک
 • مدیریت فرایندهای تامین و خرید داخلی و خارجی کالا به صورت متمرکز یا به تفکیک
 • مدیریت تامین‌کنندگان و زنجیره‌تامین شرکت‌ها و هلدینگ
 • امکان دریافت گزارشات تامین کالا به تفکیک شرکت‌ها و هلدینگ
 • مدیریت فرایندهای فروش داخلی و صادرات کالا به صورت متمرکز یا به تفکیک
 • مدیریت حساب مشتریان در ارتباط با خزانه‌داری شرکت‌ها
 • مدیریت وصول مطالبات
 • مدیریت شعب و مراکز فروش هریک از شرکت‌های زیرمجموعه

سبد محصولی راهکار هلدینگ

برخی از مشتریان صنعت پیمانکاری همکاران سیستم

صنایع چوب و کاغذ مازندران
صندوق بازنشستگی صدا و سیما
لوگو امرسان
لوگو گروه مادیران
گلدیران
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
لوگو گروه باختر