رایانش ابری سبز چیست و چه مزایایی دارد؟

رایانش ابری سبز

مفهوم فناوری سبز شامل هر نوع فعالیت از جنس IT است که به ذخیره انرژی کمک می‌کند، مثل تولید محصولات الکترونیک جدید یا هر نوع خدمتی که با حداکثر اثربخشی حداقل مصرف انرژی را داشته باشد.