رایانش مرزی چیست و چه کاربردی دارد؟

رایانش مرزی چیست و چه کاربردی دارد؟

در رایانش مرزی، محاسبات لبه یا Edge Computing محاسبات مربوط به پردازش داده‌ها در خود دستگاه هوشمند انجام می‌شود. این کار برخلاف رایانش ابری است.