مدیریت انگیزش کارکنان ؛ روش هایی برای ایجاد انگیزه در کارکنان

روش هایی برای ایجاد انگیزه در کارکنان

مدیریت انگیزه در محل کار یکی از مسائل مهم مدیران است. هر پروژه‌ای که نیاز به کار تیمی، همکاری و تعهد دارد، به سطوح انگیزه کارکنانی که روی آن کار می‌کنند، وابسته است. مدیریت یک کسب‌وکار، سازماندهی جلسات یا ایجاد فرهنگ سازمانی بدون اطلاع مدیران از تکنیک‌های انگیزش کارکنان، مطمئناً کار آسانی نیست.

مروری جامع بر مدل های مدیریت منابع انسانی ؛ جدیدترین رویکردها و تکنیک ها

مروری جامع بر مدل های مدیریت منابع انسانی

مدل مدیریت منابع انسانی که به عنوان چارچوب منابع انسانی نیز شناخته می‌شود، اصطلاحی است که اشاره به برنامه استراتژیک سازمان برای مدیریت و هماهنگی عملکردهای مرتبط با سرمایه انسانی دارد. هدف از توسعه مدل‌ های مدیریت منابع انسانی ، کمک به کسب‌وکارها در راستای مدیریت بهترین و مؤثرترین کارمندان برای دستیابی به اهداف تعیین‌شده از سوی سازمان است.

روش های تجزیه و تحلیل شغل + نمونه ها و مراحل

روش های انجام تجزیه و تحلیل شغل

تجزیه و تحلیل شغل فرآیندی سیستماتیک برای شناسایی و تعیین مسئولیت‌ها، الزامات و ماهیت یک شغل به همراه جزئیات آن است. این فرایند شامل تقسیم کار به واحدهای کوچکتر، جمع‌آوری داده‌ها در مورد هر واحد و سپس تجزیه و تحلیل آن‌ها برای تعیین مهارت‌ها و شایستگی‌های مورد نیاز نقش است.

ارزشیابی مشاغل با مدل هی گروپ چگونه است؟

ارزشیابی مشاغل با مدل هی گروپ

ارزیابی شغل فرآیندی سیستماتیک برای تعیین ارزش نسبی مشاغل مختلف در سازمان است که هدف آن مقایسه مشاغل با یکدیگر در راستای تعریف ساختار پرداختی منصفانه، برابر و متناسب برای همه افراد است. روش هی گروپ یکی از روش‌های پرکاربرد برای ارزیابی شغل است که بر اساس سه عامل دانش، حل مسئله و پاسخگویی یک شغل را ارزیابی می‌کند.

ارزشیابی مشاغل چیست؟ مولفه ها و مدل های ارزشیابی مشاغل

ارزشیابی مشاغل چیست؟

ارزیابی شغل روشی سیستماتیک برای تعیین ارزش یک شغل در مقایسه با سایر مشاغل در یک سازمان تعریف می‌شود. ارزیابی شغل روشی برای مقایسه مشاغل با یکدیگر است تا براساس آن، ساختار حقوق و دستمزد افراد شاغل در جایگاه‌های شغلی مختلف تعیین شوند.

نقش هوش مصنوعی در منابع انسانی ؛ کاربردها و نمونه های موفق

نقش هوش مصنوعی در منابع انسانی ؛ کاربردها و نمونه های موفق

از هوش مصنوعی می‌توان برای خودکارسازی وظایفی مانند مدیریت حقوق و دستمزد و مزایا  نیز بهره گرفت. اما این فناوری بیش از هرچیزی در سرعت‌دهی به ایجاد سیاست‌های جدید، قراردادها، شرح وظایف، سوالات مصاحبه و غیره کاربرد دارد.

منابع انسانی داده محور چیست؟ آینده HR با تحلیل داده ها

منابع انسانی داده محور چیست؟ آینده HR با تحلیل داده ها

مدیریت منابع انسانی داده محور به استفاده از منابع داده مختلف و تحلیل این داده‌ها برای ارزیابی و بهبود شیوه‌‍های انجام کار واحد منابع انسانی از جمله استخدام، آموزش و توسعه، عملکرد، جبران خدمات و عملکرد کلی کسب‌وکار اشاره دارد.

برنامه ‌ریزی منابع انسانی (HRP) ؛ مراحل پیاده‌سازی و چالش‌ها

برنامه ‌ریزی منابع انسانی (HRP) ؛ مراحل پیاده‌سازی و چالش‌ها

برنامه ‌ریزی منابع انسانی فرایندی است که در آن مدیران و کارمندان واحد منابع انسانی، نیازهای استخدامی یا آموزشی فعلی و آینده سازمان را شناسایی می‌کنند. هدف از برنامه ‌ریزی منابع انسانی آن است که مدیران سازمان مطمئن شوند که نیروهای با استعداد و مناسب با نیاز سازمان را استخدام کرده‌اند.

تجربه کارکنان (EX) چیست؟ مراحل سفر کارکنان در سازمان کدامند؟

تجربه کارکنان (EX) چیست؟ مراحل سفر کارکنان در سازمان کدامند؟

تجربه کارکنان تقریبا تمام آن چیزی است که یک کارمند با آن در یک سازمان مواجه می‌شود. درواقع، تجربه کارکنان از همان لحظه‌ای که یک فرد برای کار به شرکت شما مراجعه می‌کند، شروع می‌شود و تا آخرین روزی که شما را ترک می‌کند، ادامه دارد.

جبران خدمات چیست؟ مدل های جبران خدمات کارکنان

جبران خدمات چیست؟ مدل های جبران خدمات کارکنان

جبران خدمات و مزایا در مدیریت منابع انسانی به آن دسته از حقوق و مزایای مالی و غیرمالی اشاره دارد که در سازمان به کارکنان اعطا می‌شود. جبران خدمات یکی از ابزارهای اصلی مدیران منابع انسانی برای بهره‌گیری از بهترین پتانسیل کارکنان در کار است که می‌تواند اثرات مثبتی بر عملکرد کارکنان در سازمان داشته باشند