نرم افزارهای پخش ابری راهکاران ابری

نرم افزارهای توزیع و پخش ابری

راهکاران ابری همکاران سیستم

تعداد زیاد مشتریان، پراکندگی جغرافیایی و حجم بالای عملیات روزانه،‌ از مهم‌ترین چالش‌های شرکت‌های پخش محسوب می‌شود. از این رو، این شرکت‌ها برای پاسخ‌گویی مناسب و به‌موقع، به دقت و کارایی بیش‌تری نیاز دارند. نرم افزارهای توزیع و پخش راهکاران ابری، تمام فرایندهای فروش سرد، پخش گرم، فروش عمده و فروش درب کارخانه را از سفارش‌گیری تا توزیع و تسویه‌حساب پشتیبانی می‌کند. نرم افزارهای سفارش گیری و پخش راهکاران ابری شامل سیستم‌های فروش و پخش مویرگی، موبایل سرویس پخش، هدف‌گذاری و پورسانت، مدیریت ظروف امانی و مدیریت اطلاعات جغرافیایی است.

مزیت‌های نرم افزارهای توزیع و پخش

اعمال سیاست‌های مدیریتی شرکت در قالب مدل‌های ارزیابی و پورسانت

متناسب‌ سازی رویه‌های فروش، قیمت‌گذاری و اعطای تخفیف برای هر گروه مشتری

بهینه‌سازی فرآیند سفارش‌دهی و پی‌گیری وضعیت سفارش توسط مشتری

‌پشتیبانی کامل از عملیات شعب فروش و مدیریت متمرکز

مجموعه نرم افزارهای توزیع و پخش راهکاران ابری

به کمک سیستم فروش و پخش مویرگی، متمرکز، یکپارچه و انعطاف‌پذیر مدیریت کنید. سیستم توزیع و پخش ابری با ماژول‌های حوزه فروش، تدارکات و مالی یکپارچه است. برخی از مهم‌ترین ویژگی‌های سیستم فروش و پخش مویرگی ابری تهیه گزارشات مرور، مدیریت مسیر و مناطق فروش و پشتیبانی کامل از عملیات شعب فروش و مدیریت متمرکز است.

نرم افزار فروش و پخش مویرگی

با کمک این سیستم، با استفاده از تبلت و موبایل می‌توانید ضمن تسریع در دریافت و ارسال سفارش به شرکت، زمان تحویل محصول به مشتری را کاهش دهید. برخی از مهم‌ترین ویژگی‌های سیستم سفارش گیری و پخش ابری ثبت سفارش فاکتور، ثبت و مشاهده موقعیت جغرافیایی، مشاهده و کنترل موجودی و گزارشات فروش مشتریان است.

نرم افزار موبایل سرویس پخش

به کمک این سیستم، عملکرد پرسنل فروش و پخش را به‌منظور ارزیابی عملکرد و جبران خدمات ساده‌تر کنید. برخی از مهم‌ترین ویژگی‌های سیستم کمیسیون و پورسانت ابری شامل ارزیابی دوره‌ای عملکرد کارکنان فروش و توزیع برای اجرای دقیق و سریع سیاست‌های تدوین شده در محدوده‌ی پورسانت فروش و گزارشات مرور است.

به کمک سیستم مدیریت ظروف امانی به عنوان یکی از سیستم‌های نرم افزار توزیع و پخش، در هر لحظه مانده امانت ظروف به تفکیک مشتریان، کارمندان یا ظروف را مشاهده کنید. برخی از مهم‌ترین ویژگی‌های سیستم مدیریت ظروف امانی ثبت اتوماتیک اسناد امانی، مغایرت‌گیری اتوماتیک ظروف در فرایند‌های فروش عمده یا مویرگی و مدیریت مانده ظروف در خودرو است.

نرم افزار مدیریت ظروف امانی

به کمک سیستم مدیریت اطلاعات جغرافیایی، مدیران و سرپرستان می‌توانند در زمان پیشبرد فرایند‌های فروش و پخش بر عملکرد کارکنان نظارت کنند. سیستم اطلاعات جغرافیایی با سیستم‌های فروش و پخش یکپارچه است. برخی از مهم‌ترین ویژگی‌های سیستم اطلاعات جغرافیایی ابری پیشبرد فرایند‌ها در نرم افزار فروش و پخش بر بستر نقشه با در نظر گرفتن مسیر پیشنهادی و تهیه گزارش‌های مختلف بر اساس پراکندگی جغرافیایی مشتریان است.

نرم افزار اطلاعات جغرافیایی GIS