سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS

سیستم GIS راهکاران ابری در فرایند‌های فروش و پخش، امکاناتی را در اختیار سرپرستان و مدیران قرار می‌دهد که بتوانند عملکرد کارمندان خود را بر روی نقشه کنترل کنند. این سیستم با استفاده از اطاین راهکار با در اختیار داشتن امکانات یکپارچه با سیستم فروش و پخش همکاران سیستم فرایند‌های عملیاتی ایجاد مسیر، صدور حواله‌های پخش، تور‌های روزانه و … را تسهیل کرده و با امکاناتی که بر روی نقشه فراهم می‌کند دید کاملی برای کاربر روی نقشه فراهم می‌کند که بتواند این فرایند‌ها را با سرعت مناسب انجام دهند.لاعات جغرافیایی ثبت شده برای مشتریان و فعالیت‌هایی که برای آنها در فرایند‌های مختلف ثبت شده است به سازمان کمک می‌کند که بتوانند با تهیه گزارشات مختلف از ابعاد فروش، لجستیک و مالی بر روی نقشه تصمیمات لازم را اتخاذ و اجرا کنند.

این راهکار با در اختیار داشتن امکانات یکپارچه با سیستم فروش و پخش همکاران سیستم فرایند‌های عملیاتی ایجاد مسیر، صدور حواله‌های پخش، تور‌های روزانه و … را تسهیل کرده و با امکاناتی که بر روی نقشه فراهم می‌کند دید کاملی برای کاربر روی نقشه فراهم می‌کند که بتواند این فرایند‌ها را با سرعت مناسب انجام دهند.

منافع و مزایا

نظارت بر عملکرد کارمندان در بیرون از سازمان در زمان پیشبرد فرایند‌های فروش و پخش

 • مدیریت اطلاعات جغرافیایی ابری با نظر گرفتن داده‌های مکانی کارمندان از جنبه مسیر‌های طی شده و فعالیت‌های انجام شده شرایطی را فراهم می‌کند که سرپرست یا مدیر در داخل سازمان بتواند هر لحظه عملکرد کارمند را بررسی کرده و در صورت نیاز اقدامات اصلاحی را با کارمند پیش ببرد.

بررسی پراکندگی جغرافیایی مشتریان

 • با استفاده از امکانات این سیستم می‌توان پراکندگی جغرافیایی مشتریان را همراه با گزارشات مختلف از ابعاد مختلف بر روی نقشه مشاهده کرد و بر اساس این اطلاعات برای پوشش‌دهی مناطق جغرافیایی برنامه‌ریزی کرد.

پیشبرد فرایند‌های فروش و پخش بر بستر نقشه با در نظر گرفتن مسیر پیشنهادی

 • مدیریت اطلاعات جغرافیایی راهکاران ابری از طریق مکانیزم‌های مسیر‌یابی هوشمند به کاربران کمک می‌کند که مسیر‌های تعریف شده را اصلاح یا بر اساس مکان‌های ثبت شده برای مشتریان مسیر‌های بهینه تعریف شود. همچنین با در نظر گرفتن مکان ثبت شده برای مشتریان مکانیزم‌های صدور حواله پخش و تور را با در نظر گرفتن مسیر پیشنهادی بر روی نقشه تسهیل و تسریع می‌کند.

کمک به تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری مدیران

 • سیستم GIS راهکاران ابری با فراهم کردن اطلاعات لازم درباره میزان فروش و برگشت محصولات، تعداد مشتریان، مانده حساب مشتریان و… بر روی نقشه به سرپرستان و مدیران کمک می‌کند تا با توجه به این اطلاعات، سیاست‌گذاری‌ها و تصمیمات مختلفی را با توجه به شاخص‌ها هر منطقه جغرافیایی در دستور کار قرار دهند.

یکپارچه بودن امکانات سیستم GIS با امکانات و فرم‌های سیستم فروش و پخش

 • با توجه به اینکه امکانات سیستم GIS راهکاران ابری با سیستم فروش و پخش یکپارچه است به راحتی بین فرم‌ها و امکانات این سیستم و سیستم فروش و پخش می‌توان جا به جا شد همچنین با در نظر گرفتن این موضوع اجرای عملیات مختلف و گزارش‌ها سرعت قابل توجهی دارد.

مشاهده بیشتر

امکانات و ابزارهای سیستم مدیریت اطلاعات جغرافیایی راهکاران ابری

امکانات عمومی

 • امکان ثبت و مشاهده مکان مشتریان در نقشه
 • امکان مشاهده مشتریان به‌صورت کلی بر روی نقشه با در نظر گرفتن فیلتر‌های متنوع
 • امکان مشاهده گزارش فروش، برگشت از فروش، مانده حساب، تعداد و مبلغ فاکتور‌های تسویه نشده، تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی و …. برای همه مشتریان نمایش داده شده در نقشه
 • امکان انتخاب ناحیه در نقشه برای تهیه مشاهده گزارش فروش، برگشت از فروش، مانده حساب، تعداد و مبلغ فاکتور‌های تسویه نشده، تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی و …. برای مشتریان موجود در ناحیه انتخاب شده
 • امکان نمایش مسیر‌های تعریف شده برای مشتریان
 • امکان نمایش مشتریان مسیر‌بندی نشده در کنار مسیر‌های نمایش داده شده
 • امکان اختصاص یک مشتری خارج از مسیر به مسیر تعریف شده با در نظر گرفتن ترتیب مورد نظر در مسیر
 • امکان نمایش مشتریان بدون مسیر با در نظر گرفتن فیلتر‌های متنوع
 • امکان نمایش مشتریان تعیین شده در تور کارمندان
 • امکان نمایش مسیر حرکتی کارمند در نقشه و مشاهده میزان انحراف با تور تعریف شده
 • امکان بررسی عملکرد کارمند در نقشه از منظر فعالیت‌های انجام شده و نشده با جزئیات در تور‌های کارمندان
 • نمایش نقاطی از مسیر عملکرد کارمند به‌صورت متفاوت همراه با دلایل در دسترس نبودن اطلاعات مکان جغرافیایی
 • امکان بررسی و مشاهده اینکه آیا انجام فعالیت کارمند در محدوده مجاز مشتری بوده است یا خیر
 • امکان نمایش گزارشات خلاصه از عملکرد کارمند در هر تور
 • امکان نمایش مکان فعلی کارمندان با در نظر گرفتن آخرین وضعیت بر روی نقشه (توقف غیر مجاز، عدم ارسال مکان و …)
 • امکان تهیه گزارشات عملکردی کارمندان با در نظر گرفتن حضور یا عدم حضور در محل مشتری و میزان فاصله از محل مشتری
 • امکان تفکیک مشتریان با رنگ و آیکن‌های مختلف
 • امکان بررسی میزان فروش محصول یا گروه محصول با در نظر گرفتن فیلتر‌های مختلف بر روی نقشه
 • امکان مشاهده مکان و زمان ورود و خروج از محل مشتری
 • امکان مشاهده ورود و خروج‌های نا‌معتبر به تفکیک بر روی نقشه
 • امکان صدور حواله‌های پخش بر روی نقشه با در نظر گرفتن ظرفیت وزنی و حجمی حواله‌ها و فاکتورها و همچنین مسیر پیشنهادی نقشه
 • امکان صدور تور‌های روزانه کارمندان بر روی نقشه با در نظر گرفتن شاخص‌های مختلف و مسیر‌های پیشنهادی نقشه
 • امکان تعریف مسیر برای مشتریان با در نظر گرفتن مسیر پیشنهادی نقشه با توجه به نوع مسیر
 • امکان استفاده از تمامی امکانات در نقشه آفلاین یا آنلاین

مشاهده بیشتر

مشاهده دیگر نرم‌ افزارهای توزیع و پخش راهکاران ابری