سیستم مدیریت ظروف امانی

ظروفی که برای حمل و توزیع محصولات در فرایند‌های فروش و پخش استفاده می‌شود به عنوان یک دارایی با ارزش است و در برخی مواقع به‌دلیل ماهیت برخی از محصولات به‌صورت امانی نزد مشتریان یا کارمندان سازمان باقی می‌ماند. با توجه به حجم گردش محصولات در فرایند‌های فروش و پخش در صورتی که مانده امانی ظروف مدیریت نشود، جدا از هزینه‌هایی که برای سازمان ایجاد می‌کند ممکن است فرایند‌های تولید، توزیع و فروش را دچار اختلال کند.
سیستم مدیریت ظروف امانی راهکاران در زمان پیشبرد فرایند‌های فروش و پخش محصولاتی که با ظرف گردش پیدا می‌کنند را شناسایی کرده و با توجه به نیاز سازمان مانده‌ای که به‌صورت امانت نزد مشتری یا کارمند باقی می‌ماند را بصورت تعدادی و ریالی مدیریت می‌کند. این ماژول با یکپارچگی با ماژول انبار شرایطی را فراهم می‌کند که تا زمانی که وضعیت ظروف محصولات تعیین نشده است گردش بیهوده‌ای با ثبت سند انبار در ماژول انبار ایجاد نشود و در عین حال کنترل‌های مانده کاردکس انبار نیز انجام شود.

منافع و مزایا

مدیریت حساب ظروف امانی کارمندان و مشتریان
با در نظر گرفتن فرایند فروش عمده یا مویرگی که محصولات مظروف در آنها به گردش در می‌آیند. این ماژول میزان ظرف امانی کارمندان و مشتریان را مدیریت می‌کند.

کاهش تعداد اسناد ورود و خروج انبار و جلوگیری از گردش بیهوده معین‌های امانی
این ماژول با در نظر گرفتن مکانیزم‌های محاسباتی و کنترلی صرفا در انتهای فرایند، نتیجه را در انبار منعکس می‌کند و این موضوع از ثبت اسناد بیهوده در کاردکس انبار می‌کاهد و باعث می‌شود از نظر مالی نیز معین‌های امانی گردش متورم نداشته باشند. لازم به ذکر است کنترل‌های کاردکس انبار ظروف نیز تا قبل از نهایی شدن فرایند‌ها همچنان به‌صورت صحیح کار می‌کنند.

ثبت اتوماتیک اسناد امانی
با استفاده از امکانات این ماژول اسناد امانی مورد نیاز برای کنترل کاردکس انبار و مدیریت حساب کارمند و مشتری به‌شکل اتوماتیک محاسبه و ثبت می‌شود و به ثبت و محاسبه دستی در زمان ثبت اسناد نیازی نیست.

مغایرت‌گیری اتوماتیک ظروف در فرایند‌های فروش عمده یا مویرگی
در انتهای فرایند‌های فروش عمده یا مویرگی مغایرت‌گیری ظروفی که در فرایند به‌صورت امانی گردش داشته‌اند به‌صورت اتوماتیک انجام شده و در صورتی که مغایرتی وجود داشته باشد الزاما باید تعیین تکلیف گردد تا فرایند به اتمام برسد.

تسریع در پیشبرد فرایند‌های توزیع در موبایل سرویس توزیع
با توجه به یکپارچگی ماژول مدیریت ظروف امانی با ماژول موبایل سرویس توزیع، موزعان در زمان تحویل محصولات مظروف به مشتریان در صورتی که ظروف به امانت نزد مشتریان باقی بماند به‌صورت اتوماتیک می‌توانند مقدار این ظروف را شناسایی کرده و سند امانی ظروف را از طریق موبایل برای مشتریان ثبت کنند.

مدیریت مانده ظروف در خودرو
با توجه به یکپارچگی ماژول مدیریت ظروف امانی با ماژول موبایل سرویس توزیع، علاوه بر کنترل موجودی و نمایش موجودی محصولات در خودرو، موجودی ظروف نیز در موبایل سرویس توزیع مشاهده شده و در زمان ثبت اسناد نیز این مانده کنترل می‌شود.

امکانات و ابزارها

 • تعیین ظروف یک محصول مظروف بصورت چند لایه
 • تعیین ظرف پیش‌فرض هر محصول
 • پیشبرد فرایندهای فروش عمده و مویرگی بدون دخالت ظرف در اسناد فروش و در عین حال کنترل مانده تعدادی و ریالی ظروف امانی به تفکیک مشتری و کارمند
 • نگهداری سوابق اسناد ظروف امانی به تفیک محصول، مشتری و کارمند در فرایند‌های فروش عمده و مویرگی
 • فروش ظروف به‌صورت مستقل در فرایند‌های فروش عمده و مویرگی
 • عدم نیاز به ثبت اسناد انبار برای ورود و خروج ظروف به انبار تا زمان نهایی شدن فرایندها
  تسویه اتوماتیک مانده ظروف کارمندان و مشتریان
 • انتقال مانده امانی ظروف کارمندان به تفکیک مشتریان به سایر کارمندان
 • شناسایی مانده امانی هر طرف مقابل با در نظر گرفتن اسناد حسابداری تحویل امانی و برگشت امانی انبار در سیستم دفتر کل
 • مغایرت‌گیری اتوماتیک و تعیین تکلیف ظروف امانی در انتهای هر فرایند فروش عمده یا مویرگی
 • شناسایی اثر مالی ظروف امانی در حساب تفصیل مشتریان یا کارمندان با در نظر گرفتن قیمت بهای تمام شده ماژول انبار یا قیمت فروش ظروف ماژول مدیریت ظروف امانی
 • امکان ثبت اسناد امانی ظروف برای مشتریان در موبایل سرویس توزیع
 • مشاهده مانده موجودی ظروف در خودرو‌های پخش توسط موزع در موبایل سرویس توزیع
 • مشاهده سوابق امانی هر مشتری در سنوات گذشته در موبایل سرویس توزیع
 • امکان تسویه امانی مشتریان عطف به تحویل امانی‌ سنوات گذشته مشتریان در موبایل سرویس توزیع
 • نگهداشت ظروف در خودرو یا تحویل ظروف در انتهای فرایند توزیع در موبایل سرویس توزیع
 • استقرار مانده ظروف امانی مشتریان در زمان راه‌اندازی ماژول مدیریت ظروف امانی
 • امکان شناسایی و ثبت اثر مالی ظروفی که توسط موزع یا فروشنده گرم تعیین تکلیف نمی‌شوند و تاثیر در حساب موزع یا فروشنده گرم