•  
   
   
   

   

   

  سیستم فروش راهکاران ابری

 
 

سیستم فروش راهکاران ابری از طریق پوشش فرآیندهای متنوع مربوط به پردازش درخواست مشتریان، از ثبت درخواست تا زمان صدور صورت‌حساب و نیز فراهم آوردن بستری برای سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی، شرکت‌ها را در بهبود عملکرد سازمان و افزایش سهم بازار و نهایتا ضریب بازگشت سرمایه یاری می‌رساند. ماژول فروش تحت وب راهکاران ابری از طریق فراهم کردن بستری مناسب مدیران فروش را قادر می‌سازد وضعیت حساب مشتری را کنترل کنند و ضمن بهبود ارتباط با مشتریان پیگیری مطالبات از مشتریان تسهیل یابد.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

منافع و مزایا

 • تسریع در پردازش درخواست مشتریان از طریق ایجاد امکان مدیریت گردش کار
 • کمک به برقراری ارتباط تجاری مناسب با مشتریان و افزایش رضایت آنان از طریق ایجاد بستری جهت مشارکت آنان در زمینه ثبت درخواست یا مشاهده وضعیت صورت‌حساب در خدمات الکترونیک مشتریان
 • کمک به سیاست‌گذاری مدیران از طریق فراهم کردن اطلاعات لازم درباره محصول و حجم وضعیت فروش و تصمیم‌سازی دریاره‌ی ادامه‌ فعالیت روی محصولات
 • ارائه اطلاعات دقیق و به‌موقع از وضعیت فروش و میزان سود‌آوری محصولات از طریق ارتباط یکپارچه با ماژول انبار
 • متناسب‌سازی رویه‌های فروش، قیمت‌گذاری و اعطای تخفیف برای هر گروه مشتری

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

امکانات و ابزارها

 • تعریف اجزای ساختار فروش مانند مراکز فروش، سازمان فروش، کانال فروش و…
 • قیمت‌گذاری محصولات براساس پارامترهای متنوع مانند اجزای ساختار فروش، گروه مشتریان و…
 • تعریف و اعمال انواع کسورات و اضافات مانند مالیات، عوارض، تخفیفات و…
 • مدیریت عملیات فروش و برگشت از فروش
 • صدور اتوماتیک فاکتورهای فروش
 • محاسبه‌ی قیمت تخمینی در هنگام صدور درخواست
 • گردش اسناد فروش در کارتابل کاربران
 • ورود و خروج کالا براساس اسناد فروش در ماژول انبار
 • دریافت و پرداخت براساس اسناد فروش در ماژول دریافت و پرداخت
 • آنالیز بدهکاری و بستانکاری مشتری یکپارچه با ماژول دریافت و پرداخت
 • فروش با روش‌های پرداخت نقدی، اعتباری و اقساطی
 • کنترل موجودی کالای انبار
 • کنترل اعتبار مشتری
 • فروش به شکل چند‌ارزی
 • مرور وضعیت اسناد فروش
 • مرور اسناد فروش و امکان چاپ صفحات مرور
 • مرور سیاست‌های فروش و امکان چاپ صفحات مرور
 • تعریف محصول با در نظر گرفتن یکپارچگی با ماژول انبار
 • مدیریت اطلاعات شرکای تجاری مانند مشتری، مشتری مادر، واسط و …
 • تعریف بسته‌بندی محصولات و استفاده از آن در اسناد فروش
 • نگهداری اطلاعات قراردادهای فروش تعدادی و مبلغی و کنترل وضعیت آن‌ها
 • صدور سند حسابداری اسناد فروش
 • تعریف حساب‌های اسناد حسابداری فروش به‌شکل پارامتریک
 • ثبت درخواست فروش و پی‌گیری آن از طریق خدمات الکترونیک مشتریان
 • مدیریت عملیات فروش کالا از طریق بورس
 • امکان قطعی کردن فاکتورهای فروش و فاکتورهای برگشتی
 • نگهداری اطلاعات قراردادهای فروش تعدادی و مبلغی و شرایطی
 • ثبت اطلاعات قرارداد بدون محصول و مبلغ و تعداد
 • کنترل تحویل محصولات از محل قراردادها و امکان صدور اصلاحیه قرارداد
 • ثبت سفارش توسط مشتری از محل قراردادهای بین فروشنده و مشتری در خدمات الکترونیک مشتریان
 • نگهداری اطلاعات مالی قراردادها در ماژول دفترکل
 • فروش محصولات در سطح عوامل کنترل موجودی کالا

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

محصولات راهکار فروش ابری

 

با سیستم فروش راهکاران ابری همه‌ی فرایند‌های فروش از زمان ثبت درخواست تا زمان صدور صورتحساب را پوشش دهید.
 
جزئیات بیشتر
با سیستم پورسانت فروش راهکاران ابری، بستری مناسب برای اعمال سیاست‌های مدیریتی در قالب مدل‌های ارزیابی و پورسانت را فراهم کنید.
 
جزئیات بیشتر