۸ ویژگی کلیدی نرم‌افزار مدیریت اطلاعات سهام‌داران

۸ ویژگی کلیدی نرم‌افزار مدیریت اطلاعات سهام‌داران

ایجاد ارتباط موثر با سهام‌داران و مدیریت اطلاعات آنان از دغدغه‌های شرکت‌های سهامی است. واحد سهام این شرکت‌ها که مسئولیت انجام امور مربوط به سهام شرکت و سهام‌داران را برعهده دارند؛ به‌صورت مستمر وظایفی مانند ثبت اطلاعات سهام‌داران، نگهداری سوابق انواع نقل‌و‌انتقال سهام (مانند خریدوفروش، قهری، اصلاحی، وثیقه و .. در هر روز)، ثبت درخواست‌های … ادامه