جرائم سایبری، بلای اقتصاد دیجیتال

با دیجیتالی‌تر شدن زندگی‌های شخصی و کاری، آیا کسب‌وکارها به جرائم سایبری توجه کافی نشان می‌دهند؟به دنبال موارد متعدد نقض قوانین اینترنتی و حملات سایبری در سال‌های اخیر، این جرائم امروزه  به امری رایج تبدیل شده‌اند. اثرات یک حمله سایبری هم از نظر مالی و هم از نظر احساسی برای دولت‌ها، کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان به … ادامه