شرایط معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی و معدنی در مناطق محروم و سایر مناطق

معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی و معدنی

معافیت مالیاتی شرکت‌های معدنی و تولیدی در ماده 132 ق.م.م مورد اشاره قرار گرفته است. در این ماده معافیت‌ها و مشوق‌هایی برای واحدهای فعال در مناطق محروم و سایر مناطق در نظر گرفته شده است.

مالیات بر درآمد چیست؛ انواع مالیات بر درآمد کدامند؟

مالیات بر درآمد چیست

مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی توسط دولت‌ها وضع می‌شود. تمامی این اشخاص برحسب قانون وظیفه دارند که هر ساله درآمدهای خود را به نهادهای قانونی ارائه کنند. دولت نیز وظیفه دارد تا این مالیات را از آن بخش از درآمد قابل مالیات‌گیری؛ دریافت کند.

مالیات بر دارایی چیست؛ انواع آن و قوانین مرتبط

مالیات بر دارایی چیست

منبع مالیات بر دارایی، ثروت یا همان دارایی افراد است. این مالیات انواع مختلفی دارد که هر کدام قوانین و نرخ‌های مربوط به خود را دارند. اما می‌توان مالیات بر ارث و مالیات حق تمبر را جزء مهم‌ترین انواع آن دانست.

مالیات چیست و انواع آن (یک توضیح جامع برای همه)

مالیات چیست و انواع آن

براساس قانون اشخاص حقیقی و حقوقی که مکلف به پرداخت مالیات هستند، وظیفه دارند تکالیف مالیاتی خود را طبق قانون در موعد مقرر انجام دهند. در غیر این صورت مشمول پرداخت جریمه‌های مالیاتی می‌شوند.

هر آنچه باید از مالیات مناطق آزاد و معافیت آنها بدانیم

هر آنچه باید از مالیات مناطق آزاد و معافیت آنها بدانیم

معافیت مالیاتی مناطق آزاد برای حمایت از کسب‌وکارهای این مناطق است. به همین ترتیب اگر این شرکت‌ها با شرکت‌های داخل همان منطقه یا سایر مناطق آزاد تبادل تجاری داشته و فاکتور صادر کنند، مشمول نرخ صفر خواهند بود.

صفر تا صد معافیت مالیاتی و تفاوت آن با نرخ صفر چیست؟

معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی را می‌توان خروج قانونی برخی از منابع درآمدی و سرمایه‌ای از شمول پرداخت موقت و غیردائمی مالیات دانست که معمولا ابزاری برای اعمال سیاست‌های حمایتی دولت نیز محسوب می‌شود.

مالیات تکلیفی اجاره چیست؛ تکالیف موجر و مستاجر

مالیات تکلیفی اجاره

نحوه محاسبه مالیات تکلیفی اجاره براساس صدر ماده 53 ق.م.م است که بیان می‌کند «کل مال‌الاجاره اعم از نقدی و غیرنقدی پس از کسر 25 درصد بابت هزینه‌ها و استهلاک‌ها و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره.»