مهم‌ترین جرایم مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی + شرایط بخشودگی آنها

جرایم مالیاتی

فصل هفتم باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم از مواد 189 تا 202 مشخصا به موضوع تشویقات، انواع جرایم مالیاتی و شرایط بخشودگی آنها اشاره می‌کند که مطالعه آن برای تمامی صاحبان کسب‌وکار و مودیان مالیاتی ضروری است.

مالیات حق تمبر چیست؟ نکات مهم حق تمبر افزایش سرمایه شرکت‌ها

مالیات حق تمبر

در ماده 48 قانون مالیات‌های مستقیم به طور کلی به موضوع مالیات بر افزایش سرمایه شرکت‌ها پرداخته شده که بر اساس آن «سهام و سهم الشرکه کلیه شرکت‌های ایرانی موضوع قانون تجارت به استثنای شرکت‌های تعاونی بر اساس ارزش اسمی سهام یا سهم‌الشرکه به ‌قرار نیم در هزار  مشمول حق تمبر خواهد بود.»

مالیات بر درآمد اجاره املاک چیست؛ نکات مهم و معافیت‌ها

مالیات بر درآمد اجاره املاک

طبق ماده 52 قانون مالیات‌های مستقیم «درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری ‌حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیت‌های‌ مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک می‌باشد».

مالیات مشاغل چیست؛ نحوه محاسبه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی

مالیات مشاغل

«درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به ‌مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل‌های این ‌قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون ‌مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می‌باشد.»

مالیات حقوق چیست؛ نکات مهم، معافیت‌ها و نحوه محاسبه مالیات حقوق 1401

مالیات بر حقوق

طبق تعریف ماده 82 قانون مالیات‌های مستقیم «درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی‌) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت ‌اشتغال در ایران بر حسب مدت یا کار انجام یافته به‌ طور نقد یا غیرنقد تحصیل می‌کند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است‌».

شرایط معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی و معدنی در مناطق محروم و سایر مناطق

معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی و معدنی

معافیت مالیاتی شرکت‌های معدنی و تولیدی در ماده 132 ق.م.م مورد اشاره قرار گرفته است. در این ماده معافیت‌ها و مشوق‌هایی برای واحدهای فعال در مناطق محروم و سایر مناطق در نظر گرفته شده است.

مالیات بر درآمد چیست؛ انواع مالیات بر درآمد کدامند؟

مالیات بر درآمد چیست

مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی توسط دولت‌ها وضع می‌شود. تمامی این اشخاص برحسب قانون وظیفه دارند که هر ساله درآمدهای خود را به نهادهای قانونی ارائه کنند. دولت نیز وظیفه دارد تا این مالیات را از آن بخش از درآمد قابل مالیات‌گیری؛ دریافت کند.

مالیات بر دارایی چیست؛ انواع آن و قوانین مرتبط

مالیات بر دارایی چیست

منبع مالیات بر دارایی، ثروت یا همان دارایی افراد است. این مالیات انواع مختلفی دارد که هر کدام قوانین و نرخ‌های مربوط به خود را دارند. اما می‌توان مالیات بر ارث و مالیات حق تمبر را جزء مهم‌ترین انواع آن دانست.

مالیات چیست و انواع آن (یک توضیح جامع برای همه)

مالیات چیست و انواع آن

براساس قانون اشخاص حقیقی و حقوقی که مکلف به پرداخت مالیات هستند، وظیفه دارند تکالیف مالیاتی خود را طبق قانون در موعد مقرر انجام دهند. در غیر این صورت مشمول پرداخت جریمه‌های مالیاتی می‌شوند.

هر آنچه باید از مالیات مناطق آزاد و معافیت آنها بدانیم

هر آنچه باید از مالیات مناطق آزاد و معافیت آنها بدانیم

معافیت مالیاتی مناطق آزاد برای حمایت از کسب‌وکارهای این مناطق است. به همین ترتیب اگر این شرکت‌ها با شرکت‌های داخل همان منطقه یا سایر مناطق آزاد تبادل تجاری داشته و فاکتور صادر کنند، مشمول نرخ صفر خواهند بود.