راهکاران ابری یک ERP بر بستر ابر است که به کسب‌ و کارهای متوسط کمک می کند تا با هزینه‌ای به‌صرفه از یک سیستم نرم‌افزاری قدرتمند بهره ببرند.