مدیریت تبادلات آنلاین بانکی در راهکاران 


حجم قابل‌توجه فرایندهای مالی شرکت‌ها به‌وسیله‌ی ارتباط با بانک‌ها انجام می‌شود. در این فرایند، سازمان‌ها به محیطی نیاز دارند که در کنار افزایش سرعت عملیات، از امنیت بالایی برخوردار باشد. همکاران سیستم با هدف پاسخ به این نیازها و کمک به سازمان‌ها برای استفاده‌ی بهینه از منابع وصرفه‌جویی در آن‌ها، امکان مدیریت تبادلات آنلاین بانکی را در مجموعه نرم‌افزارهای مالی خود فراهم کرده است. 
چه شرکت‌هایی می‌توانند از این سرویس استفاده کنند؟

همه‌ی مشتریان سیستم‌های دریافت و پرداخت راهکاران و راهکاران ابری همکاران سیستم می‌توانند از امکان مدیریت تبادلات آنلاین بانکی استفاده کنند. 

درخواست مشاوره‌ی رایگان


داستان موفقیت شرکت طبیعت سبز پارس کهن

آقای آسمایی؛ مدیر حسابرسی شرکت طبیعت سبز می‌گوید:

در قرن 21، استفاده از روش‌ها و فرایندهای سنتی دریافت‌وپرداخت، هزینه‌های مالی و غیرمالی زیادی مانند زمان، نیروی انسانی، استفاده از کاغذ، دقت و امنیت پایین را به همراه دارد. استفاده از امکانات بانکداری آنلاین مزایای زیادی برای شرکتها دارد و در صورتی که دیدگاه مدیران به روش‌های دریافت و پرداخت تغییر کند، می‌توانند از این امکانات بیش‌ترین بهره را ببرند و از بهبودهایی که در فرایندهای سازمان خود ایجاد می‌کنند، سود ببرند.

بیش‌تر بدانید


  • با استفاده از امکان مدیریت تبادلات بانکی راهکاران می‌توانید:

    آن دسته از فرایندهای مالی که نیاز به حضور در شعب بانک‌ها دارد و نیز گزارش‌های مورد نیاز اینترنتی را در بستر نرم‌افزارهای مالی راهکاران مدیریت کنید.

  • فرایندها را با سرعت ثبت و پیگیری کنید و از امنیت اطلاعات مطمئن باشید. 

امکانات سرویس مدیریت تبادلات بانکی آنلاین

دریافت صورتحساب بانکی در بازه زمانی مشخص

دریافت صورت‌حساب بانکی برای مغایرت‌گیری بانکی و ثبت اطلاعات، بر اساس اطلاعات صورت‌حساب بانکی یکی از کارهای روزانه کاربران خزانه داری است. با استفاده از این امکان تنها در چند ثانیه می‌توانید صورت‌حساب بانکی مورد نیاز را مستقیم از بانک دریافت کنید.

پرداخت‌های کارتابلی و آنی

با استفاده از این سرویس می‌توانید همه‌ی پرداخت‌ها را در راهکاران ثبت کنید. به این ترتیب اطلاعات پرداخت‌های ثبت‌ شده به‌شکل خودکار به کارتابل بانکی می‌رود و امضاداران می‌توانند بعد از تایید آن در کارپوشه مربوط به خود، پرداخت‌ها را انجام دهند. در نتیجه، شرایط چک در سازمان حذف می‌شود، امنیت اطلاعات حفظ شده و نیاز به تسهیل‌دار برای پیگیری امضای امضاداران و مراجعه به بانک ها وجود نخواهد داشت.

استعلام شبای بانکی

استعلام حساب بانکی را مستقیم در نرم‌افزار انجام می‌دهید. اگر قبلا حسابی را استعلام کرده باشید، اطلاعات استعلام شده برای شما نمایش داده می‌شود.