سیستم صورت‌های مالی

سیستم صورت‌های مالی با ایجاد امکان تعریف یک الگوی مناسب برای تهیه‌ی این گزارش‌ها، در راستای تهیه‌ی سریع‌تر و دقیق‌تر صورت‌های مالی به سازمان‌ها و واحدهای تجاری کمک می‌کند.
ماژول صورت‌های مالی اطلاعات موردنیاز صورت‌های مالی را از ماژول‌های دیگر دریافت کرده و در قالب‌های تعریف شده توسط کاربر طبقه بندی می‌کند، در این ماژول صورت‌های مالی به همراه یادداشت‌های پیوست دوره‌های مختلف قابل تهیه خواهد بود.

منافع و مزایا

 

کاهش زمان و هزینه‌ی تهیه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌صورت‌‌های مالی برای موسسات و شرکت‌ها

معمولا الگوی تهیه صورت‌های مالی در دوره‌های مختلف تغییر زیادی نمی‌کند، با طراحی الگوی مناسب توسط کاربر، تهیه صورت‌های مالی در دوره‌های مالی بسیار سریع و کم‌هزینه خواهد بود.

افزایش قابلیت اطمینان به صورت های مالی و کاهش خطاهای احتمالی

با توجه به‌ اینکه اطلاعات صورت‌های مالی در این ماژول به طور مستقیم از ریز اطلاعات ثبت شده در ماژول‌های دیگر تهیه می شود، دقت تهیه‌ی صورت‌های مالی به اندازه‌ی قابل‌توجهی افزایش می‌یابد.

امکان تهیه صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای برای دوره‌های دل‌خواه

امکان تعریف دوره‌های مالی مختلف ماژول صورت‌های مالی را قادر خواهد ساخت که صورت‌های مالی میان دوره‌‌ای را تهیه کند.

امکانات و ابزارها

 • تهیه‌ی گزارش‌های اصلی شامل تراز نامه ، صورت سود و زیان ، سود و زیان انباشته ، سود و زیان جامع و جریان وجوه نقد
 • تهیه‌ی یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی با فرمت‌های ساده و ماتریسی
 • تهیه‌ی صورت‌های مالی با استفاده از استاندارد های مختلف
 • ثبت کاربرگ های تعدیلی
 • تهیه‌ی کتابچه‌ی صورت‌های مالی با امکان گرد کردن ارقام در سطح هزار یا میلیون ریال
 • تجدید ارائه‌ی اقلام گزارش شده در دوره‌ی قبل (پشتیبانی از تعدیلات سنواتی)
 • استخراج گزارش‌ها در فرمت‌های WORD و EXCEL
 • ردیابی مبلغ هر سرفصل در سطح حساب کل ، معین و سطوح تفصیلی
 • قطعی کردن گزارش‌های تهیه شده در هر دوره
 • تعریف دوره‌های زمانی مختلف برای تهیه‌ی صورت‌های مالی در طول یک سال مالی
 • تفکیک اقلام با اهمیت از کم‌اهمیت دریادداشت‌های پیوست
 • تهیه‌ی صورت‌های مالی مقایسه‌ای با امکان مقایسه‌ی اقلام صورت‌های مالی دوره جاری با هر یک از دوره‌های تعریف شده در گذشته