نرم افزار صورت‌ های مالی 

راهکاران همکاران سیستم


سیستم صورت ‌های مالی با ایجاد امکان تعریف یک الگوی مناسب برای تهیه‌ی صورت‌های مالی، به تهیه‌ی سریع‌تر و دقیق‌تر این گزارش‌ها در سازمان‌ها و واحدهای تجاری کمک می‌کند.
نرم افزار صورت ‌های مالی اطلاعات موردنیاز صورت‌های مالی را از ماژول‌های راهکاران دریافت کرده و در محیط نرم افزار اکسل در قالب‌های تعریف شده توسط کاربر طبقه‌بندی و ارایه می‌کند، در این سیستم تهیه‌ی صورت‌های مالی به همراه یادداشت‌های پیوست دوره‌های مختلف امکان‌پذیر است. 

 •  

   

   

  به کمک نرم افزار صورت‌ های مالی می‌توانید

   

  صورت ‌های مالی شرکت یا سازمان‌تان را ساده‌تر و با دقت بیش‌تری تهیه کنید.

  سیستم صورت‌های مالی امکانات قدرتمندی در محیط نرم افزار اکسل برای جمع‌آوری اطلاعات از سایر سیستم‌ها و ایجاد یادداشت‌های مختلف در اختیار کاربر قرار می‌دهد. به این ترتیب کاربر قادر خواهد بود به راحتی و در زمان بسیار کوتاه‌تری صورت‌های مالی را تهیه کند.

 •  

   

   

  به کمک نرم افزار صورت‌ های مالی می‌توانید

   

  دقت و قابلیت اطمینان صورت‌های مالی را افزایش دهید و از خطاهای احتمالی جلوگیری کنید. 

  با توجه به‌ اینکه اطلاعات صورت‌های مالی در این سیستم به طور مستقیم از ریز اطلاعات ثبت شده در سیستم‌های دیگر تهیه می‌شود، دقت تهیه‌ی صورت‌های مالی به اندازه‌ی قابل‌توجهی افزایش می‌یابد.

 •  

   

   

  به کمک نرم افزار صورت‌ های مالی می‌توانید

   

  صورت‌های مالی میان‌دوره و پایان دوره را برای دوره‌های موردنظرتان تهیه کنید.

   


امکانات نرم افزار صورت‌های مالی  همکاران سیستم 

 • تهیه‌ی صورت‌های مالی در محیط نرم افزار اکسل
 • تعریف دوره‌های گزارشگری مختلف برای تهیه‌ی صورت‌های مالی در طول یک سال مالی
 • جمع‌آوری مستقیم اطلاعات از سیستم‌های دیگر
 • تهیه‌ی یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی با فرمت‌های ساده و ماتریسی
 • تهیه‌ی صورت‌های مالی اساسی بر مبنای یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی
 • پوشش‌دهی صورت‌های مالی صنایع و استانداردهای مختلف
 • تهیه‌ی اتوماتیک کاربرگ 6020 صورت‌های مالی
 • ثبت اسناد تعدیل طبقه بندی و تهاتر حساب‌ها
 • تجدید ارائه‌ی اقلام گزارش شده در دوره‌ های قبل با استفاده از اسناد تعدیل سنواتی
 • ارایه اقلام مقایسه‌ای صورت‌های مالی
 • گرد کردن ارقام صورت‌های مالی در سطح دلخواه (یک یا هزار یا میلیون واحد)
 • تفکیک اقلام با اهمیت از کم‌اهمیت دریادداشت‌های پیوست
 • امکان تعریف فرمول برای مقادیر فراخوانی شده از سایر سیستم‌ها
 • انتشار و نگهداری سوابق نسخه‌های صورت‌های مالی تهیه شده در راهکاران