مزایده چیست، انواع، مراحل  و شرایط انجام آن

مزایده چیست

مزایده سه رکن اساسی دارد که شامل خریداران، فروشندگان و قیمت مزایده است. گروه‌های مختلفی از مزایده برای رسیدن به اهداف خود و خرید و فروش کالا یا خدمات استفاده می‌کنند که شامل اشخاص حقیقی، کسب‌وکارها و اشخاص حقوقی، بخش عمومی و سازمان‌های دولتی است.

کارپرداز کیست؛ شرح وظایف مامور خرید ادارات و سازمان‌ها

کارپرداز کیست؟

کارپرداز فردی است از کارکنان سازمان با شرایط مشخص برای تهیه تجهیزات و خدمات مورد نیاز با مجوز مقام مجاز، در جهت رفع نیازهای واحدهای مربوطه به این سمت منصوب می‌شود. همانطور که ماده 35 قانون محاسبات عمومی نیز چنین تعریفی را ارائه می‌دهد.

استخدام رسمی؛ مزایا، معایب و مراحل آن

انواع استخدام رسمی چیست

مستخدمین در دستگاه‌های اجرایی معمولا بعد از مدتی و در صورت دارا بودن شرایط به مستخدم رسمی تبدیل وضعیت داده می‌شوند. بنابراین استخدام رسمی نیز به دو نوع استخدام کوتاه مدت یا رسمی آزمایشی و استخدام دائم یا رسمی قطعی تقسیم می‌شود.

تفاوت تطبیق در فیش حقوقی و نحوه محاسبه آن

تفاوت تطبیق

تفسیر ساده ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری این است که چنانچه حقوق کارکنان دولت با اجرای این قانون کاهش پیدا کند؛ تا سقف دریافتی قبلی آنها؛ تفاوت تطبیق دریافت می‌کنند.

انواع قراردادهای دولتی و اصول حاکم بر تنظیم آن‌ها چیست؟

انواع قراردادهای دولتی و اصول حاکم بر تنظیم آن‌ها

آنچه در تمام قراردادهای دولتی اعم از اداری یا غیراداری مشترک است و از ملزومات آن‌ها است، وجود یک شخص حقوقی عمومی در یک طرف معامله و قرارداد است. این شخص عمومی شامل همان دستگاه‌های اجرایی مندرج در ماده (5) قانون مدیریت کشوری است.

اصول حاکم بر مناقصات چیست؟ انواع آن کدام است؟

مناقصه چیست و انواع آن

مناقصه فرآیندی است رقابتی، برای تامین کیفیت موردنظر (طبق اسناد مناقصه)، که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه‌گری که کم‌ترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده است واگذار می‌شود.

ذیحساب کیست و چه وظایفی بر عهده دارد؟

ذیحساب کیست

در اسناد بالا دستی چندین راه نظارتی برای کنترل عملکرد مالی دولت در نظر گرفته شده که می‌توان آنها را به دو بخش تقسیم‌بندی کرد. بخشی از این نظارت‌ها در درون دستگاه اجرایی و بخشی در بیرون از آن است. فلسفه ذی‌حساب برای کنترل و نظارت بر هزینه‌کرد بودجه عمومی درون خود دستگاه دولتی است.