سیستم کنترل کیفیت راهکاران

منافع و مزایا

 

ارتباط با فرآیندهای تامین و تولید و کنترل بیش‌تر بر آن‌ها

یکی از مزایای سیستم کنترل کیفیت راهکاران ارتباط با سیستم‌های انبارو تدارکات و کنترل تولید است. این ارتباط سبب می‌شود تا فرآیندهای خرید مواداولیه و تولید محصولات کنترل شود، شناسایی مشکلات و خطاها پیش از تولید محصول نهایی و صرف زمان وهزینه بیش‌تر تسهیل شود و درصورت مشاهده‌ی تفاوت نسبت به استانداردها، از ادامه فرایند جلوگیری کند یا در صورت تمایل هشدار داده شود.

 

جلوگیری از تولید محصولات با کیفیت پایین و پایین‌تر از سطح استاندارد

با توجه به کنترلی بودن ماهیت سیستم، از نقطه‌ی اول، سیستم اجازه‌ی ورود مواداولیه با کیفیت پایین و خارج از استاندارد به داخل سازمان و انبارها را نمی‌دهد. در ادامه، در شرایطی که کالایی در انبار خراب شود یا تاریخ مصرف آن به پایان برسد، تا زمانی که واحد کنترل کیفیت دوباره آن را تست و کنترل کند اجازه‌ی خروج از انباررا نخواهد داشت.

در هنگام فرایند تولید ممکن است بعد از هرعملیات تولیدی یک محصول به واحد کنترل کیفیت ارسال شود یا در بازه‌های زمانی یا مقادیر زمانی مختلف تولید، توسط واحد کنترل کیفیت نمونه‌برداری شود، کیفیت خط تولید کنترل شود و در صورت خروج از محدوده درهمان لحظه به سازمان هشدار دهد. در انتها و در زمان محصول تولیدی به انبار، امکان کنترل مجدد محصول برای بررسی نهایی وجود دارد.

برنامه‌ریزی فعالیت‌های واحد کنترل کیفیت

بر اساس طرح‌های کیفیت تعریف شده در سازمان و ارتباط آن‌ها با کالاها و فرایندهای خرید یا تولید، به ‌شکل خودکار اسناد کیفیت و برنامه واحدها کنترل کیفیت تدوین خواهد شد و بر اساس آن سرپرستان واحدهای کنترل کیفیت، به شکل خودکار و از طریق سیستم از فعالیت‌های پیش رو مطلع خواهند شد و امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر وجود خواهد داشت. این برنامه‌ریزی‌ها در نهایت باعث کاهش هزینه‌های بازرسی خواهند شد.

مانیتورینگ بیش‌تر تامین‌کنندگان و شکایت مشتریان

با توجه به فعالیت‌های کنترل کیفی انجام شده برای تامین کنندگان و بررسی دقیق‌تر ویژگی‌های مواد ارسالی و بچ ارسالی هر کدام از آن‌ها، امکان کنترل تامین کنندگان، عدم فعالیت با تامین کننده، تعریف طرح‌های سخت‌گیرانه برای تامین کنندگان بی‌کیفیت و گزارش‌دهی تامین‌کنندگان باکیفیت برای پیشبرد تامین درآینده از طریق سیستم کنترل کیفیت امکان‌پذیر است. ازسوی دیگر بر اساس شکایت‌های انجام‌شده هر مشتری و فراخوانی ((Recall محصول فروخته شده، امکان ردیابی دقیق کیفیت محصول تولید ورفع مشکلات آن در آینده و تغییر استانداردهای موردنیاز مشتری وجود دارد.

چاپ گواهی‌نامه‌های کیفیت محصول تولید شده وجود دارد

یکی از کارهای مهمی که واحدهای کیفیت برای محصولات فروخته شده انجام می‌دهند، صدور و تحویل گواهی‌نامه‌های کیفیت یا Quality Certification محصولات است که با توجه به طرح‌های کیفیت وعملیات و تست‌های کنترل کیفیت انجام‌شده، این کار به سادگی توسط سیستم انجام می‌شود.

 

 

امکانات و ابزارها

 • تعریف ویژگی‌های مختلف کیفی و کمی مورد استفاده در سازمان
 • تعریف ساختار و واحدهای کنترل کیفیت به همراه ظرفیت موجود، نیروهای و دستگاه های هر واحد
 • تعریف طرح کیفی بر اساس استانداردهای مختلف برای محصولات و مواد اولیه
 • کنترل کیفیت بچ‌های مواد و محصول
 • اطلاع‌رسانی به مدیران کیفی چند روز پیش از زمان سررسید تست مجدد یا زمان انقضا محصول
 • مشخص کردن توالی انجام کنترل کیفیت؛ مثلا ابتدا میکروبی تست شود و سپس شیمیایی
 • مشخص کردن حدود بالاوپایین ویژگی‌های کمی و بازه‌ای مورد پذیرش کیفی برای هر محصول به ‌شکل جداگانه
 • برنامه‌ریزی و صدور سند کنترل کیفیت به شکل خودکار یا توسط کاربر
 • مدیریت کارهای واحدهای کنترل کیفیت توسط کارتابل شخصی و تخصصی هر کاری به کارشناسان مربوطه از طریق گردش‌کارهای منعطف
 • صدور سند کنترل کیفیت بعد از ورود مواد اولیه به انبار موقت و در نهایت انتقال کالا از انبار موقت به اصلی در صورت تایید کیفیت
 • صدور سند کنترل کیفیت و برنامه‌ریزی عملیات کنترل کیفیت بر اساس سفارشات تولید صادر شده از سیستم کنترل تولید
 • صدور سند کنترل کیفیت مجدد هر بچ کالا در صورت سررسید  تاریخ تست مجدد
 • تعریف نقاط بازرسی از خط تولید برای بازرسی هنگام فرایند تولید؛ مثلا هر 2 ساعت یک‌بار یا هر 100 عدد تولید یک‌بار
 • مشخص کردن تعداد نمونه قابل بازرسی و تست در زمان بازرسی هنگام تولید (نمونه برداری)
 • گزارش‌گیری از گواهی‌نامه‌های کنترل کیفیت محصول برای مشتریان
 • طراحی فرم‌های نمونه‌برداری هنگام تولید و ثبت اطلاعات آن از طریق تبلت و ارسال آن‌ها به نقاط بازرسی تعریف شده.
 •  گزارش‌گیری‌های مختلف نموداری و اماری از فرآیندهای هنگام تولید