سیستم کنترل کیفیت راهکاران

تولید و عرضه‌ی محصولات باکیفیت و مناسب نیازمندی مشتریان از اهداف مهم هر سازمانی است. برای رسیدن به این هدف نیاز به انجام فرآیندهای مدون و استاندارد کنترل کیفیت در محیط‌های تولیدی دارد تا هنگام دریافت مواد از تامین‌کنندگان، هنگام و پس از تولید محصولات، از کیفیت مناسب این اقلام مطمئن شوند.

سیستم کنترل کیفیت راهکاران، با امکاناتی مانند ایجاد طرح‌های کیفی بر اساس استانداردهای گوناگون، طرح‌های نمونه‌گیری AQL، کنترل کیفیت مواد ورودی، انجام بازرسی‌های دوره‌ای، کنترل کیفیت هنگام تولید، کنترل کیفیت محصولات نهایی و ارتباط با مدیریت بچ به شما اطمینان می‌دهد که در تمام مراحل تامین، نگهداری و تولید استانداردهای کیفی اعمال شده‌اند.

علاوه بر آن تیم‌های تضمین کیفیت می‌توانند همه‌ی فرایندهای مربوط به شکایات مشتری، عدم انطباق‌های حین تولید و اخطارهای کیفی به تامین کنندگان را در این ماژول پیش برده و اقدامات اصلاحی و پیش‌گیرانه را برای حل ریشه‌ای مسائل در واحدهای عملیاتی به گردش درآورند.

منافع و مزایا

کیفیت اقلام ورودی؛ گام اول در مسیر کیفیت

یکی از مهم‌ترین فرایندهای کنترل کیفیت، بازرسی مواد ورودی به شرکت است. با طراحی آزمایش‌ها مختلف به نوع آزمایش‌ها و  پیاده‌سازی مدل‌های متنوع نمونه‌برداری همواره الزامات کیفی رعایت خواهد شد.

با ورود محموله، میزان نمونه مورد نیاز بر اساس جداول AQL محاسبه شده، درخواست آزمایش برای آزمایشگاه‌های مختلف ارسال شده و پس از انجام آزمایش محموله ورودی تعیین تکلیف می‌شود.

سهولت و دقت بالای فرایند امکان بروز هر گونه اشتباهی را گرفته و با نگهداری سابقه آزمایشات هر تامین‌کننده می‌توان در مورد همکاری با آن تامین‌کننده در آینده تصمیم‌گیری کرد.

کنترل حین فرایند؛ شناسایی و گزارش بی‌کیفیتی به محض وقوع

در حین تولید یک محصول نمونه‌ برداری‌های متنوعی از خطوط تولید انجام شده و به آزمایشگاه‌ها ارسال می‌شود. بازه‌های زمانی، مقادیر ثابت تولید شده، مخازن، شیفت تولیدی و سیلوها معیارهایی برای نمونه‌برداری توسط گروه‌های کنترل کیفیت هستند.

با این معیارها از استمرار کیفیت محصول تولیدی اطمینان حاصل می‌شود و در صورت مشاهده هر گونه انحراف از محدوده‌های مجاز به سرعت تصمیم‌گیری شده و اقدامات لازم انجام می‌شود. انعطاف‌پذیری و تنوع روش‌های طرح‌ریزی نمونه‌برداری در ماژول کنترل کیفیت راهکاران به شرکت‌ها این اجازه را می‌دهد تا انواع روش‌های مورد نظر را برای کنترل کیفیت حین تولید (IPQC) طرح‌ریزی و اجرا کنند.

برنامه‌ریزی فعالیت‌های واحد کنترل کیفیت

براساس طرح‌های کیفیت تعریف شده در سازمان و ارتباط آن‌ها با کالاها و فرایندهای خرید یا تولید، به ‌شکل خودکار اسناد کیفیت و برنامه واحدهای کنترل کیفیت تدوین خواهد شد و بر اساس آن سرپرستان واحدهای کنترل کیفیت، از طریق سیستم از فعالیت‌های پیش‌رو مطلع خواهند شد. این برنامه‌ریزی‌ها در نهایت باعث تسهیل در زمان اجرای فرایندهای بازرسی و کاهش هزینه‌ها خواهند شد.

تضمین کیفیت، رضایت مشتریان و رعایت استانداردها

ارتقای کیفیت محصولات و افزایش رضایت‌مندی مشتریان، جزء مزیت‌های پیاده‌سازی سیستم‌های مدیریت کیفیت در سازمان‌ها است. وجود سازوکاری برای شناسایی و ثبت آسان عدم انطباق محصولی و فرایندی حین تولید یا ثبت شکایات مشتریان؛ به شناسایی علل ریشه‌ای مسائل و اقدامات اصلاحی برای حل و جلوگیری از وقوع مجدد آنها کمک می‌کند. در ضمن نگهداری سوابق این اطلاعات به شرکت‌ها کمک می‌کند تا در آینده از نحوه حل مشکلات مشابه با خبر باشند.

 

 

 

امکانات و ابزارها

 • پوشش دهی آزمایش‌های پایداری
 • پوشش رویه کنترل کیفیت حین تولید با بچ بین مراحل
 • پوشش دهی کنترل کیفیت برای کالاهای دارایی ثابت
 • تعریف ویژگی‌های مختلف کیفی و کمی
 • تعریف ساختار و واحدهای کنترل کیفیت به همراه ظرفیت موجود، پرسنل و تجهیزات آزمایشگاهی
 • تعریف طرح آزمایش بر اساس استانداردهای مختلف برای محصولات و مواد اولیه
 • تعریف گروه آزمایشات در طرح‌های آزمایش همانند آزمایش‌های فیزیکی، شیمیایی و توالی آنها
 • تفکیک حقوق دسترسی پرسنل آزمایشگاه‌های مختلف
 • امکان ارزیابی آزمایش‌ها در سطح سرپرستی و مدیریت کنترل کیفیت
 • پوشش فرایند کنترل کیفیت اقلام ورودی
 • امکان تجمیع آزمایشات مربوط به بچ‌های ورودی با توجه به بچ سازنده
 • پوشش فرایند بازرسی حین و انتهای فرایند
 • تکرار آزمایش حین فرایند به صورت زمانی، تعدادی یا موردی (هر 2 ساعت، 200 عدد، هر مخزن و...)
 • پوشش فرایند بازرسی مجدد کالا (Retest)
 • پوشش فرایند آزمایشات متفرقه همانند آب، مخازن، PMQC و سایر موارد
 • چاپ گزارش Certificate of Analysis  بر اساس نتایج آزمایش‌ها
 • تعریف رویه‌های نمونه‌گیری پذیرش طبق جداول AQL و حین تولید (Fix Size) و ثبت نتایج به تفکیک نمونه‌ها
 • تعریف ویژگی‌های کیفی پارامتریک بر اساس سازنده (برای موضوعات Additional Tests)
 • ردیابی آزمایش‌ها به تفکیک بچ
 • ثبت و گزارش‌گیری ابزار و تجهیزات مورد استفاده در آزمایش
 • ثبت عیوب مشاهده شده در حین آزمایش‌ها
 • صدور برگه‌های عدم انطباق برای عیوب مشاهده شده حین آزمایش
 • پوشش فرایند صدور و گردش عدم انطباق، شکایت مشتری و اخطار به تامین‌کننده (با رویکرد 8D)
 • پوشش فرایند صدور و گردش اقدامات اصلاحی منطبق با ISO 9001
 • برنامه‌ریزی و صدور سند کنترل کیفیت به شکل خودکار یا توسط کاربر
 • مدیریت کارهای واحدهای کنترل کیفیت توسط کارتابل هر کارشناس با طراحی گردش‌کارهای منعطف