•  

     

    نرم افزارهای انبار و تدارکات راهکاران ابری

 

 

عملیات تدارکات و لجستیک شامل فعالیت‌های مهمی نظیر مدیریت انبار، ثبت ورود و خروج کالا به ‌شکل دستی یا با استفاده از بارکد، قیمت‌گذاری و حسابداری مواد و کالا، مدیریت درخواست‌ها و سفارش‌گذاری، انبارگردانی، انجام عملیات خرید و … است. به دلیل پیچیدگی، تنوع، اهمیت و حجم بالای فرایندها، این فعالیت‌ها بخشی از نیازهای اساسی بسیاری از شرکت‌های تولیدی و تجاری هستند.
نرم‌افزار‌های انبار و تدارکات و راهکاران ابری شامل نرم‌افزارهای خرید و تدارکات، انبار و حسابداری انبار، پذیرش و توزین، موبایل سرویس انبار، اسناد تجاری و مدیریت جانمایی کالا در انبار هستند. این سیستم‌ها با سیستم‌های بخش‌های دیگر یکپارچه‌اند. بهره‌گیری از این سیستم‌ها به انسجام اطلاعات در فرایند‌های تامین کالا و کنترل هزینه‌های نگهداری موجودی کمک می‌کند.

مزیت‌های نرم افزارهای انبار و تدارکات ابری

 

کنترل موجودی سازمان

 

 

مدیریت متمرکز عملیات شعب

 

 

مدیریت عملیات کمبود و نگهداشت کالا

 

 

کاهش خطا‌های نیروی انسانی و افزایش سرعت در فرایند ورود و خروج کالا از انبار و انبار‌گردانی

 

 

اعمال سیاست‌های مورد نظر سازمان در امر خرید

 

 

بهبود فرآیند انتخاب تامین‌کنندگان

درخواست مشاوره

 

راهکار انبار و تدارکات راهکاران ابری چه سیستم‌هایی دارد؟


نرم افزار خرید و تدارکات
سیستم تدارکات راهکاران ابری از طریق یکپارچه ساختن فرایند‌های انبار‌داری، به انسجام اطلاعات سازمان شما کمک می‌کند.

اطلاعات بیش‌تر

نرم افزار انبار و حسابداری انبار
سیستم انبار راهکاران ابری به شما کمک می‌کند با ایجاد ارتباط با سایر ماژول‌ها، فعالیت‌های انبار‌داری را برای کاربران ساده‌تر کنید.

اطلاعات بیش‌تر

نرم‌افزار پذیرش و توزین

نرم افزار پذیرش و توزین

سیستم پذیرش و توزین شما را قادر می‌سازد فرایندهای بارگیری و خروج کالا را مکانیزه کنید.

 

اطلاعات بیش‌تر

نرم افزار موبایل سرویس انبار

به کمک سیستم موبایل سرویس انبار، فرایند‌های ورود، خروج، انبار‌گردانی و شمارش کالا را مکانیزه کنید.

 

 

اطلاعات بیش‌تر

سیستم اسناد تجاری در تدارکات راهکاران
نرم افزار اسناد تجاری

به کمک سیستم اسناد تجاری، کل فرآیند‌های خرید و تامین موجودی سازمان از خارج از کشور را به خوبی تجزیه و تحلیل و ساماندهی کنید.

 

 

اطلاعات بیش‌تر

نرم افزار مدیریت جانمایی کالا در انبار

به کمک این سیستم مدیریت اطلاعات جغرافیایی، مدیران و سرپرستان می‌توانند در زمان پیشبرد فرایند‌های فروش و پخش بر عملکرد کارکنان نظارت کنند.

 

 

اطلاعات بیش‌تر