نرم افزارهای انبار و تدارکات راهکاران ابری

نرم افزارهای انبار و تدارکات ابری

راهکاران ابری همکاران سیستم

عملیات تدارکات و لجستیک شامل فعالیت‌های مهمی نظیر مدیریت انبار، ثبت ورود و خروج کالا به ‌شکل دستی یا با استفاده از بارکد، قیمت‌گذاری و حسابداری مواد و کالا، مدیریت درخواست‌ها و سفارش‌گذاری، انبارگردانی، انجام عملیات خرید و … است. به دلیل پیچیدگی، تنوع، اهمیت و حجم بالای فرایندها، این فعالیت‌ها بخشی از نیازهای اساسی بسیاری از شرکت‌های تولیدی و تجاری هستند. نرم‌افزار‌های انبار و تدارکات و راهکاران ابری شامل نرم‌افزارهای خرید و تدارکات، انبار و حسابداری انبار، پذیرش و توزین، موبایل سرویس انبار، اسناد تجاری و مدیریت جانمایی کالا در انبار هستند.

مزیت‌های نرم افزارهای انبار و تدارکات ابری

کنترل موجودی سازمان

مدیریت متمرکز عملیات شعب

مدیریت عملیات کمبود و نگهداشت کالا

کاهش خطا‌های نیروی انسانی و افزایش سرعت در فرایند ورود و خروج کالا از انبار و انبار‌گردانی

اعمال سیاست‌های مورد نظر سازمان در امر خرید

بهبود فرایند انتخاب تامین‌کنندگان

مجموعه نرم افزارهای انبار و تدارکات ابری راهکاران ابری

سیستم تدارکات راهکاران ابری از طریق یکپارچه ساختن فرایند‌های انبار‌داری، به انسجام اطلاعات سازمان شما کمک می‌کند. برخی از مهم‌ترین ویژگی‌های سیستم تدارکات ابری شامل مدیریت عملیات خرید و مرجوعی، تهیه گزارشات مرور، رتبه بندی تامین کنندگان، تعریف سیاست‌های خرید و دسته بندی و اولویت بندی درخواست‌های خرید است.

سیستم انبار راهکاران ابری به شما کمک می‌کند با ایجاد ارتباط با سایر ماژول‌ها، فعالیت‌های انبار‌داری را برای کاربران ساده‌تر کنید. برخی از مهم‌ترین ویژگی‌های سیستم انبار راهکاران ابری شامل قابلیت کدگذاری اتوماتیک کالا، پشتیبانی از انواع بارکد و ثبت اسناد با بارکد، تعریف سیاست خروجی کالا از انبار و ارائه گزارش‌های متنوع مرور، کاردکس، کنترل و آنالیز اطلاعات از موجودی تعدادی و مبلغی و اسناد انبار است. سیستم انبار با حوزه‌های مالی، فروش، مدیریت تولید، تدارکات و لجستیک، MESC، موبایل سرویس و بارکد، پذیرش و توزین و ماژول جانمایی انبار یکپارچه است.

سیستم پذیرش و توزین شما را قادر می‌سازد فرایندهای بارگیری و خروج کالا را مکانیزه کنید. برخی از مهم‌ترین ویژگی‌های سیستم پذیرش و توزین ابری شامل نوبت‌دهی به خودروها، کنترل نوبت‌ها و مجوزهای بارگیری در زمان صدور براساس آخرین وضعیت خودرو و راننده و صدور مجوز بارگیری براساس مجوزهای فروش است. سیستم پذیرش و توزین با دیگر ماژول‌های انبار، فروش و سخت افزار باسکول یکپارچه است.

به کمک سیستم موبایل سرویس انبار، فرایند‌های ورود، خروج، انبار‌گردانی و شمارش کالا را مکانیزه کنید. برخی از مهم‌ترین ویژگی‌های موبایل سرویس انبار شامل پشتیبانی از بارکد‌های ثابت و متغیر در فرآیند‌های حسابداری انبار، پشتیبانی از بارکدخوان ثابت و بی‌سیم و پشتیبانی از کالاهای دارای چندین الگوی بارکد است. موبایل سرویس انبار با دیگر سیستم‌های انبار، فروش و تدارکات یکپارچه است.

به کمک سیستم اسناد تجاری، همه‌ی فرآیند‌های خرید و تامین موجودی سازمان از خارج از کشور را به خوبی تجزیه و تحلیل و ساماندهی کنید. برخی از مهم‌ترین ویژگی‌های سیستم اسناد تجاری ردیابی هزینه‌‌های سفارش‌ها‌ با ایجاد امکان تخصیص تفصیلی به هر سفارش، مدیریت، کنترل و گزارش‌دهی اطلاعات مبلغی خرید کالاها و خدمات منطبق با نیاز هر سازمان و انتخاب تامین‌کننده مناسب با استفاده از گروه‌بندی‌های مورد نظر است.

سیستم مدیریت جانمایی کالا در انبار، از طریق یکپارچگی بین انبار و حسابداری انبار به کاربران کمک می‌کند در لحظه از وضعیت موجودی انبار آگاه باشند. برخی از مهم‌ترین ویژگی‌های سیستم مدیریت جانمایی کالا در انبار شامل ارتباط کالا با ساختار انبار، ثبت محل فیزیکی کالاها در اسناد ورود و خروج انبار، نمایش موجودی کالا به تفکیک قفسه و مشاهده وضعیت موجودی انبار به شکل شماتیک است.