قسمت 9: آشنایی با سیستم‌های هوش تجاری

قسمت 9: آشنایی با سیستم‌های هوش تجاری

در این قسمت سیستم‌های هوش تجاری، ویژگی‌ها و مزایای آن را معرفی کرده‌ایم و داشبوردهای مدیریتی ابری و ارزش افزوده آن‌ها را شرح داده‌ایم.