سیستم کنترل تولید راهکاران

تهیه‌ی برنامه‌های تولید با در نظر گرفتن نیازمندی‌های مواد اولیه و ظرفیت‌های مراکز تولیدی از دغدغه‌های اصلی مدیران و کارشناسان برنامه‌ریزی تولید است.

ارسال به موقع و به اندازه مواد اولیه طبق BOM به خطوط تولید با در نظر گرفتن میزان موجودی انبارها و پای کار خطوط، اندازه بسته کالاها، تاریخ‌های انقضا و موجودی جایگزین کالاها موجب کاهش توقفات تولید به دلیل کمبود موجودی می‌شود.

همچنین با کنترل میزان مصارف و ساعات عملکرد، انحرافات برنامه‌ها شناسایی شده و می‌توان اقدامات اصلاحی برای رفع آنها در نظر گرفت.

سیستم کنترل تولید راهکاران، با امکاناتی از قبیل مدیریت اطلاعات مهندسی کالاها، سفارش‌گذاری مراکز تولیدی، کنترل موجودی پای کار، شارژ به اندازه و به موقع خطوط تولید، ثبت گزارشات تولید و کنترل انحرافات بر اساس برنامه‌ها، مدیریت ضایعات و دوباره ‌کاری‌ها‌ و مدل‌های متفاوت ردیابی در کل فرایند تولید، نیازهای فرآیند تولید در صنایع مختلف را پوشش می‌دهد.

بخشی از این امکانات مخصوص صنایع خاص طراحی شده و می‌تواند با توجه به شرایط خطوط تولید و دستورالعمل‌های اجرایی شرکت‌ها متناسب‌سازی شود.

منافع و مزایا

برنامه‌ریزی و کنترل تولید، نقشه راه شرکت‌های تولیدی

معمولا برنامه‌های تولید در بازه‌های زمانی مختلف (ماهانه، هفتگی و روزانه) تهیه می‌شوند. در هر سطح از برنامه‌ریزی باید برآورد منابع موردنیاز و کنترل برنامه امکان‌پذیر باشد.

در سیستم کنترل تولید، با صدور برنامه‌ها توسط کارشناسان برنامه‌ریزی، سیستم مواد اولیه مورد نیاز را محاسبه کرده و در صورت عدم کمبود، به خط تولید ارسال می‌کند. سپس با ثبت اطلاعات واقعی تولید توسط کاربران تولید، امکان کنترل وضعیت تحقق هر محصول در برنامه وجود دارد.

ساختار مهندسی محصول، شالوده برنامه‌ریزی و تغذیه خطوط

BOM  و فرایند تولید (Routing)، ساختار اصلی اطلاعات پایه محصول را تشکیل می‌دهند که بدون آن‌ها برنامه‌ریزی، کنترل ظرفیت، ارسال مواد به مقدار کافی برای خط تولید، ثبت تولید و ضایعات و گزارش‌گیری امکان‌پذیر نیست.

تعدد BOM و فرایند تولید به خاطر فرمولاسیون و مراکز تولیدی مختلف در کارخانه‌های تولیدی موضوعیت دارد. ثبت زمان‌های استاندارد ساخت هر محصول در مراکز تولیدی مختلف و پارامترهای مهم هر عملیات از پیش‌نیازهای برنامه‌ریزی و کنترل یک محصول است. در سیستم کنترل تولید راهکاران امکان تعریف‌BOM ها و فرایندهای تولید مختلف برای محصولات و نیمه ساخته‌ها وجود دارد.

تغذیه خطوط تولید طبق استاندارد و کاهش موجودی پای کار

اطمینان از وجود مواد اولیه در زمان، با کیفیت و به مقدار مورد نیاز، از مسائل مهم پیش‌روی صنایع است. در سیستم کنترل تولید راهکاران سیاست مصرف کالا برای مواد اولیه تعریف شده و با صدور سفارش تولید، مواد اولیه منتخب و با کیفیت از انبارها با در نظر گرفتن پارامترهایی مانند موجودی پای کار، اندازه‌ی بسته و موجودی کالای جایگزین به پای خط منتقل می‌شوند. موجودی پای کار همواره در حال رصد است و انحرافات و ضایعات خطوط شناسایی می‌شوند.

مدیریت بچ و ردیابی محصولات

تولید به روش بچ از مدل‌های پر کاربرد تولید محصول است که در صنایع مختلف از قبیل داروسازی، غذایی و آشامیدنی، فولادی و شیمیایی به کار می‌رود. در این مدل، محصولات تولید شده در دسته‌های تولیدی دارای ویژگی‌های مشابه هستند و یک شماره‌ی بچ به آنها تخصیص می‌یابد.

در سیستم کنترل تولید راهکاران، امکان ردیابی هر شماره بچ از نظر شیفت تولید، بچ نامبر مواد مصرفی، ابزار و تجهیزات مورد استفاده و تمام ویژگی‌های ثبت‌شده برای آن بچ وجود دارد. این ردیابی می‌تواند از مواد اولیه به محصول و برعکس آن باشد.

کنترل ظرفیت تولید

یکی از مزیت‌های راه‌اندازی سیستم کنترل تولید گزارش‌دهی ظرفیت در دسترس و ظرفیت مورد نیاز و بر اساس آن کنترل ظرفیت کمبود یا مازاد در دوره‌های مختلف است که بر اساس آن واحد برنامه‌ریزی، بتواند اطلاعات کافی برای سفارش‌گذاری داشته باشد.

کنترل و پایش عملکرد تولید

اطلاع از وقایع رخ داده در فرآیند تولید برای سازمان‌ها اهمیت زیادی دارد. با ثبت عملکرد تولید، اطلاعاتی مانند میزان تولیدات سالم و ضایعاتی، میزان تولید کالاهای درجه پایین و جانبی، میزان مصرف واقعی مواد، دلایل انحراف از برنامه، عملکرد ماشین‌آلات، ابزار و منابع و پرسنل تولیدی  مشخص می‌شود. با ثبت دقیق این اطلاعات امکان گزارش‌گیری درست و دقیق از ماژول تولید فراهم خواهد شد.

مدیریت فرایند های خاص

در صورت بروز مشکلات کیفی در فرایند تولید، کالای نامنطبق تولید می‌شود. این کالاها بعضا غیر قابل اصلاح بوده و  تبدیل به ضایعات می‌شوند و در بعضی حالات با عملیات تکمیلی یا دوباره کاری، مجددا قابلیت ارائه به مشتری را خواهند داشت.

مدیریت فرایند‌های دوباره‌کاری، شناسایی و بازیافت ضایعات از جمله مسائل مهمی است که در ماژول کنترل تولید راهکاران قابلیت برنامه‌ریزی و پیش‌برد دارد.

 

مدیریت فرایندهای عملیاتی، بهای تمام شده دقیق ؛ ارتباط با سایر ماژول‌های راهکاران

سیستم کنترل تولید راهکاران، ماژولار است. خروج مواد اولیه و ورود محصولات به انبار، استفاده از BOM و فرآیند تعریف شده و محاسبه بهای ‌تمام‌ شده بر اساس پارامترهای تولید، انجام آزمایشات کیفی حین فرایند تولید، انتقال کارکردهای تجهیزات از عملکرد تولید در سیستم نت و تولید براساس نیاز واقعی ثبت شده سیستم فروش (MTO) به ازای هر مشتری، از نقاط اتصال این ماژول با سایر ماژول‌های عملیاتی است.

در نهایت تمام این داده‌‎ها توسط ماژول بهای تمام شده راهکاران دریافت می‌شود تا بهای تمام شده دقیق محصولات با استفاده از این داده‌های واقعی عملیات، محاسبه و گزارش‌دهی شود.

 

امکانات و ابزارها

 • امکان تفکیک و ادغام بچ‌های تولیدی
 • درخواست انتقال به انبار پای کار به شکل تجمیعی و تفکیکی
 • ثبت درخواست کالا وتغذیه خطوط در چند مرحله
 • تعریف مراکزکاری و خطوط تولید؛ تخصیص پرسنل، ظرفیت، تجهیزات و شیفت مخصوص هر مرکز کاری
 • تعریف کارکردهای استاندارد در فرآیندهای تولید مانند نفر ساعت، ماشین ساعت، انرژی مصرفی و  سایر موارد
 • تعریف الگوی بچ و تخصیص ویژگی‌ها به ازای هر کالا
 • ایجاد شناسنامه بچ برای هر کالا اعم از مواد، نیمه ساخته و محصول
 • تعریفBOM  مرجع و استفاده در سایر BOM ها
 • تعریف BOM به ازای کالا
 • تعریف فرایند تولیدات (Routing) شامل عملیات تولیدی، زمان‌های استاندارد و ویژگی‌های هر عملیات
 • تعریف گروه کالای جایگزینی در BOM
 • مشخص کردن ضایعات استاندارد مصرف مواد و عملیات تولیدی
 • تعریف مجموعه عملیات برای دوباره‌کاری محصولات و نیمه‌ ساخته
 • تعریف فرآیندهای موازی و جایگزین فرآیند تولید اصلی در زمان تعریف OPC
 • نمایش درخت‌واره ساخت محصولات و نیمه ساخته تا آخرین لایه
 • دریافت فایل اکسل برای ورود اطلاعات BOM
 • تعریف برنامه کلان تولید به ‌شکل دوره‌ای (Time Bucket) و کنترل تحقق هر دوره به تفکیک محصول
 • محاسبه مواد اولیه مورد نیاز به تفکیک دوره‌های برنامه‌ریزی
 • صدور سفارش تولید برای هر محصول یا نیم ‌ساخته و زمان‌بندی آن به تفکیک عملیات در هر شیفت
 • صدور و تجمیع سفارشات نیمه ساخته‌های لایه پایین به صورت خودکار
 • صدور گروهی سفارشات و انجام عملیات گروهی بر روی آنها
 • کنترل و ردیابی گردش کار از ارسال مواد اولیه به خطوط تا تحویل کالای نهایی به انبار
 • صدور درخواست کالا به ازای هر سفارش تولید
 • صدور درخواست انتقال کالا از انبار مواد به انبار پای کار تولیدی به ‌شکل تجمیعی و طبق اندازه بسته
 • در نظر گرفتن کالاهای جایگزین برای انتقال به انبار پای کار
 • استفاده از سیاست مصرف کالا (FEFO، FIFO و...) در اولویت‌بندی رزرو بچ‌ کالا از انبار به مراکز تولیدی
 • رزرو موجودی انبار برای سفارش تولید بر اساس مقدار مورد نیاز و سیاست مصرف کالا به‌شکل خودکار
 • صدور مصرف خودکار مواد (Back Flush) بر اساس مقدار تولید و ضایعات واقعی کالای تولید شده
 • رسید خودکار نیمه ساخته در انبار پای کار، مصرف خودکار مواد براساس میزان تولید
 • ثبت عملکرد تولید عملیات به تفکیک مقادیر سالم، دوباره‌کاری و ضایعات و زمان‌های واقعی
 • ردیابی کالای تولیدی با تخصیص بچ به سفارش تولید یا سند عملکرد
 • ثبت ویژگی‌ها و پارامترهای مهم هر عملیات تولید در بچ
 • ثبت اطلاعات تکمیلی (پرسنل، تجهیزات و ماشین‌آلات، ابزار و منابع، دلایل تاخیر برنامه، دلایل ضایعات)
 • ثبت دلایل ضایعات مواد در خطوط تولیدی
 • شناسایی و ثبت کالای جانبی تولید شده در ثبت عملکرد
 • شناسایی و ثبت کالای درجه پایین تولید شده در ثبت عملکرد
 • ثبت کالاهای ضایعات محصولی و فرایندی و ارسال آن‌ها به انبارهای ضایعاتی
 • قابلیت بازیافت ضایعات تولید در BOM محصولات
 • صدور مجوز خروج و ورود کالاها در انبارهای مواد، میانی و محصول
 • پوشش فرایند دوباره کاری‌های حین تولید
 • پوشش فرایند دوباره کاری‌های کالاهای موجود در انبار (یا برگشتی از مشتری)
 • برنامه‌ریزی مجدد و دریافت مواد مورد نیاز برای ثبت عملکردهای دوباره‌کاری
 • برنامه‌ریزی و ثبت کارکرد ابزار و منابع تولیدی
 • صدور درخواست‌های بازرسی کیفی به صورت خودکار
 • انتقال کارکرد ابزار و منابع به ماژول نگهداری و تعمیرات جهت انجام سرویس‌های PM
 • گزارش جامع مرور تولید
 • گزارش‌‌های چاپی و تحلیلی متنوع جهت پیش‌برد فرایندها و تصمیم‌گیری بهتر
 • محاسبه بهای تمام شده دقیق و صحیح با یکپارچگی با ماژول بهای تمام شده راهکاران