سیستم پذیرش و توزین

سیستم پذیرش و توزین، مدیریت فرایند برنامه‌ریزی و تحویل کالا به مشتری از زمان صدور حواله تا زمان صدور صورت‌حساب را برعهده دارد.

این ماژول به‌ وسیله‌ی تسهیل فرایند برنامه‌ریزی تحویل حواله‌های مشتریان و مکانیزه کردن فرآیندهای بارگیری و خروج کالا، قدرت مانور سازمان را در مدیریت عملیات مربوطه افزایش داده و امکان نگهداری اطلاعات و کنترل بهتر عملیات را فراهم می‌کند. این ماژول هم‌چنین با افزایش کارایی و کاهش تعارضات معمول در این حوزه، کمک شایانی به ایجاد رویه‌های منطقی و کارآمد در سازمان‌ها می‌کند.

منافع و مزایا

 • مکانیزه‌سازی فرایند تحویل حواله‌‌ها
 • تعدیل مقادیر قابل تحویل حواله با توجه به موجودی روز
 • ساده‌‌سازی عملیات برنامه‌‌ریزی
 • اعمال اولویت‌های مدنظر در برنامه‌‌ریزی
 • نگهداری سوابق برنامه‌های تحویل به مشتری
 • ساده‌سازی و کنترل برنامه‌‌های تهیه شده

مکانیزه‌‌سازی فرایند نوبت‌‌دهی در سازمان

 • کاهش تعارضات سازمانی ناشی از اشتباه در نوبت‌دهی
 • کنترل عملیات و جلوگیری از اعمال نظرات شخصی در نوبت‌دهی

تسهیل فرآیند ارائه مجوز بارگیری

 • کاهش زمان انجام کار و در نتیجه سرعت‌دهی به فرآیند صدور مجوز بارگیری
 • افزایش سرعت و دقت در اعمال کنترل‌های زمان صدور مجوز بارگیری
 • ارائه‌ی فهرست مجوزهای فروش پیشنهادی برای توزین با توجه به ویژگی‌های دل‌خواه
 • یکپارچگی با فروش و انبار
 • تفکیک مجوزهای نیازمند به توزین از سایر مجوزها

مکانیزه‌‌سازی توزین

 • ایجاد یکپارچگی با فروش و کنترل مقدار توزین با حواله‌‌های مبنا
 • ایجاد یکپارچگی با سخت‌افزار باسکول

یکپارچگی

 • استفاده از اطلاعات توزین در ماژول انبار
 • استفاده از اطلاعات توزین در ماژول فروش

امکانات و ابزارها

 • برنامه‌ریزی تحویل حواله‌ها به دو صورت افقی و عمودی
 • انجام برنامه‌ریزی تحویل با توجه به اولویت‌های سازمانی
 • اعمال محدودیت‌های تولید و تحویل در برنامه‌ریزی
 • نگهداری سوابق برنامه‌های تهیه شده
 • انجام برنامه‌ریزی مجدد برای مانده حواله‌های برنامه‌ریزی شده تحویل نشده
 • نوبت‌دهی به خودروها
 • کنترل نوبت‌ها و مجوزهای بارگیری در زمان صدور براساس آخرین وضعیت خودرو و راننده
 • صدور مجوز بارگیری براساس مجوزهای فروش
 • ارتباط با سخت‌افزار باسکول
 • اعمال حقوق دسترسی در همه گام‌ها و وضعیت‌ها
 • اعتباردهی تاریخی به نوبت‌ها و مجوزهای بارگیری
 • تعیین وسیله حمل مجاز برای بارگیری
 • کنترل ظرفیت خودرو با مجوزهای بارگیری
 • درج اطلاعات خودرو و راننده در مجوز بارگیری و برگ توزین
 • چاپ بارنامه براساس اطلاعات توزین
 • اعمال تلورانس در مجوز بارگیری به نسبت مجوز فروش مبنا
 • جایگزینی مجوز فروش با مجوز فروش پشتیبان در مواقع ضروری