سیستم اسناد تجاری در تدارکات راهکاران

سیستم اسناد تجاری در تدارکات راهکاران یک راهکار فرایند محور در حوزه‌ی مدیریت تدارکات است. این سیستم علاوه‌بر یکپارچگی با ماژول‌های دریافت و پرداخت، انبار، تدارکات و دفترکل، با ثبت اسناد بیمه‌نامه، بارنامه، مجوزهای واردات کالا، ثبت سفارش بازرگانی، صورت بسته‌بندی، بارنامه و ترخیص و ارائه گزارش‌های دقیق، ابزار مناسبی را در اختیار مدیران سازمان قرار می‌دهد تا فعالیت‌های خرید و تامین موجودی سازمان از خارج از کشور را به‌خوبی تجزیه و تحلیل و ساماندهی کنند.

منافع و مزایا

آسان‌سازی هزینه‌یابی سفارش‌ها

ماژول تدارکات راهکاران با ایجاد امکان تخصیص تفصیلی به هر سفارش، به ردیابی هزینه‌های هر سفارش کمک کرده و با محاسبه بهای تمام‌شده سفارش و نیز محاسبه بهای تمام‌شده کالا، هزینه‌یابی سفارش‌ها را آسان می‌کند.

گردش کار

سازمان‌ها به‌‌منظور دستیابی به اهداف استراتژیک خود نیاز دارند تا فرآیندهای کسب‌و‌کار خود را شناخته و آنها را مکانیزه کنند. راهکار گردش کار همکاران سیستم  مزیت عمومی در تمام سیستم‌ها مطرح است. راهکار مدیریت تدارکات نیز از این قاعده مستثنی نیست و بسیاری از فعالیت‌های پایه‌ای در آن پیاده‌سازی شده است و شما می‌توانید علاوه بر فعالیت‌های از قبل تعریف شده، فعالیت‌های جدید و متناسب با سازمان خود را در آن تعریف کنید.

امکانات و ابزارها

عملیات جاری

 • ثبت Proforma Invoice و تهیه صورت‌خلاصه استعلام
 • مقایسه Proforma Invoice و صدور سفارش خرید برای تامین کننده منتخب (Comparison and Selection)
 • ثبت Invoice
 • ثبت پیش پرداخت و کنترل آن در زمان تسویه حساب
 • ثبت اعتبار اسنادی (Letter of Credit)
 • ثبت بیمه‌نامه (Insurance)
 • ثبت انواع مجوز واردات کالا
 • ثبت بارنامه (Bill of Lading)
 • ثبت سفارش بازرگانی
 • ثبت صورت بسته‌بندی (Packing List)
 • ثبت ترخیص
 • صدور سند حسابداری برای هزینه‌های خارجی
 • محاسبه بهای تمام‌شده به ازای هر پارت خرید
 • مشخص کردن روش تسهیم هزینه‌ها در محاسبه بهای تمام‌شده