•  

   

  سیستم جبران خدمات راهکاران ابری

 

با بهره‌گیری از سیستم حقوق و دستمزد راهکاران ابری، می‌توانید انواع بسته‌های جبران خدمات را تعریف کنید و از امکان پرداخت حقوق و سایر پرداختی‌های قانونی و دوره‌ای (مانند حقوق ماهانه، عیدی، بازخرید سنوات و بازخرید مرخصی) هم‌چنین پرداختی‌های خاص سازمان برخوردار شوید.

 

 

منافع و مزایا

 • وجود ابزاری مناسب و مطمئن با در نظر گرفتن الزامات قانونی حاکم در کشور
 • امکان تهیه‌ی انواع گزارش‌ها از جمله لیست و خروجی فایل بیمه و فایل مالیات و سایر خروجی‌های فایل قانونی
 • پوشش‌دهی تنوع و پیچیدگی‌های نظام‌های جبران خدمات
 • تعریف روش محاسبه عوامل جبران خدمات از جمله محاسبه‌ی حقوق ماهانه، عیدی، سنوات، بازخرید مرخصی و انواع پرداختی‌های خاص سازمان
 • فرمول‌نویسی پویا و منعطف با امکان استفاده از تمامی پارامترها و اطلاعات در فرمول‌نویسی عوامل
 • انجام تغییرات در روش محاسبه عوامل با حفظ تاریخچه تغییرات مربوط به آن
 • پوشش‌دهی انواع معوقه‌های جبران خدمات
 • کاهش زمان اعمال تغییرات قوانین و رویه‌ها
 • در نظر گرفتن سوابق و تاریخچه اطلاعات در انجام محاسبات
 • یکپارچگی اطلاعات و دسترسی سریع و مطمئن
 • گروه‌بندی اطلاعات براساس فیلدهای دل‌خواه
 • تهیه انواع گزارش‌های مدیریتی و مشاهده روند تغییرات جبران خدمات در طی زمان
 • دسترسی سریع و دقیق به اطلاعات تجمیعی لازم در سطوح مختلف سازمانی

 

 

امکانات و ابزار های سیستم جبران خدمات راهکاران ابری

 • امکانات عمومی
  • ارسال فیش حقوقی از طریق ایمیل
  • تهیه انواع گزارش‌ها به تفکیک اطلاعات جاری، معوقه و سرجمع و با گروه‌بندی‌های مورد نظر کاربر از جمله نوع استخدام، محل خدمت، مرکز هزینه، پروژه و غیره
  • مرور جبران خدمات کارمند و اطلاعات موثر بر آن در بازه‌ی زمانی مورد نظر
  • تعریف انواع بسته‌های جبران خدمات (حقوق ماهانه، عیدی، بازخرید مرخصی، بازخرید سنوات و محاسبات خاص سازمان)
  • تعیین روش محاسبه عوامل جبران خدمات به‌شکل دل‌خواه و به تفکیک انواع گروه‌های استخدامی
  • کاهش زمان اعمال تغییرات قوانین و رویه‌ها
  • در نظر گرفتن سوابق و تاریخچه اطلاعات در انجام محاسبات
  • پیکربندی و صدور انواع اسناد مالی جبران خدمات
  • پیکربندی و تعیین فرمت انواع فایل‌های خروجی (فایل‌های بیمه و مالیات، فایل بانک و سایر خروجی‌های مورد نیاز)
  • انجام محاسبات مربوط به معوقه‌های جبران خدمات
  • تهیه‌ی انواع گزارش‌های قانونی و مدیریتی

 

محصولات راهکار منابع انسانی

 

با بهره‌گیری از سیستم جبران خدمات راهکاران ابری بدون نیاز به محاسبات پیچیده و طولانی، همه‌ی فرایندهای حقوق و دستمزد را به‌شکل اتوماتیک انجام دهید.جزئیات بیشتر
با بهره‌گیری از سیستم کارگزینی راهکاران ابری، نظام پرداختی موردنظر خود را متناسب با کسب‌وکارتان و مطابق با قوانین مرتبط، تعریف و در قبال تغییرات قوانین و آیین‌نامه‌ها چابک‌تر عمل کنید.جزئیات بیشتر
سیستم مدیریت مسیر شغلی به‌شکل سیستماتیک، مسیر ارتقای شغلی کارکنان را مدیریت کنید.جزئیات بیشتر